Bevissthetstilstander & mindfulness

Alle de store spirituelle visdomstradisjonene hevder at det finnes tre naturlige bevissthetstilstander: våken tilstand, drøm og dyp søvn. Mindfulness influerer på vår bevissthet. Hvordan?

Alle de store visdomstradisjonene fra Kristen Mystisisme, Vedanta Hinduisme, Vajrayana Buddhisme og Jødisk Kabbalah hevder at det finnes tre naturlige bevissthetstilstander: våken tilstand, drøm og dyp søvn. Buddhismen deler inn de tre bevissthetsnivåene i det grove, det subtile og det meget subtile.

En person som er fysisk godt trent, har ofte evnen til å komme raskt opp i puls når det er nødvendig, men også komme raskt tilbake til hvilepuls når anstrengelsen er over. Litt på samme måte er det med mental trening, men her er det hjernebølger som pulserer. Når vi betrakter meditasjon som trening for hjernen eller sinnet, handler det blant annet om å kultivere de mer subtile nivåene i bevisstheten slik at sinnsro er mer tilgengelig når vi trenger det.

I videoen snakker psykologspesialist Sondre Risholm Liverød mer om de tre bevissthetsnivåene i forhold til mindfulness meditasjon.

 

 

 

Illustrasjonen under viser de tre bevissthetstilstandene som det er snakk om i videoen.

 

Bevissthetstilstander

 

Relatert artikkel

 

Hjernebølger & meditasjonstrening

Gjennom et døgn er vi innom ulike bevissthetstilstander hvor hjernebølger svinger på ulike frekvenser: Våken, drøm og dyp søvn. Meditasjonstrening gir mental styrke som kan påvirke hjernens fungering.

 

Av Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here