Kan vi (psyko)analysere oss selv?

Psykoterapi handler om å gjøre sitt eget mentale operativsystem - tanker, følelser og reaksjoner – om til gjenstad for analyse. Ved hjelp av en terapeut er vi oss selv ”utenfra”, men kan det gjøres på egenhånd?

I vårt hverdagsliv styres vi av både bevisste og ubevisste krefter som påvirker måten vi tenker, føler og handler på. Våre kontinuerlige erfaringer legger hele tiden noe til i det bakteppet som farger vårt psykiske liv og preger våre holdninger, perspektiver, selvfølelse og personlige egenskaper. På sett og vis utvikles et slags psykisk operativsystem i takt med våre medmennesker og levd liv. Dette operativsystemet utgjør en sentral del av vår personlighet, og det påvirker vår livsførsel på en inngående måte.  Av og til utsettes vi for mye kritikk, avvisning, mobbing eller andre traumer som affiserer dette mentale operativsystemet i negative retninger. I verste fall utvikler vi lav selvfølelse, stor grad av mistillit, skepsis og fryktsomhet i møte med livet. Det mentale operativsystemet er infiltrert av bekymret tankegods og negative følelser, og livet blir preget av usikkerhet og psykisk alarmberedskap.

 

Et sliktEgenterapi “mentalt operativsystem” kan drenere livet for mening, glede og vitalitet. Det kan skape avstand til andre og avstedkomme en dyp og inderlig følelse av håpløshet og ensomhet. I slike tilfeller kan det hende vi har behov for å justere noe i det mentale operativsystemets automatiske fortolkninger av oss selv og tilværelsen, og her kommer psykoterapi inn i bildet. Psykoterapi handler grovt sett om å gjøre sitt eget mentale operativsystem – tanker, følelser og reaksjoner – om til gjenstad for analyse. Istedenfor å leve i et slags ureflektert og direkte forhold til operativsystemet, begynner vi å undersøke hvordan det fungerer. Vi ser oss selv ”utenfra”, og det er på sett og vis et av kjerneprinsippene i psykoterapeutisk selvutvikling. I det vi begynner å beskrive våre egne tanker og følelser, har vi inntatt en observatørrolle til oss selv, og i denne posisjonen kan vi oppdage eventuelle feiljusteringer og muligens frigjøre oss litt fra den “mentale automatikken” som eventuelt hindrer vår livsførsel. Tradisjonelt sett har man en terapeut som medhjelper i en slik prosess, men kanskje kan man utøve en form for psykoterapi på seg selv. Det er tema i denne videoen.

 

 

Relaterte artikler

 

menneskets-psykeInn i psykens operativsystem

Når psykens operativsystem er skadet av vonde erfaringer, må vi begynne å analysere vår egen programvare. Istedenfor å forholde oss til innholdet i våre tanker, må vi se på hvordan vi tenker.

Destruktiv programvare i hjernen

Lars sin «psykiske programvare» forteller ham at han er mindreverdig og uinteressant. Han lever i pakt med sine destruktive følelser og tanker om selvmord uten å se at nye opplevelser farges av fortidens traumer.

Psykoterapi med seg selv

Det vi gjerne kaller skyggearbeid eller psykoterapi, krever ofte hjelp fra en psykoterapeut, men man kan også gjøre en innsats på egenhånd. Hvordan (psyko)analyserer vi oss selv?

 

Av Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here