Videoforedrag – Personlighetstyper

Videoforedraget handler om hvordan våre tidlige erfaringer er med på å etablere grunnmuren i den voksne personligheten. Vi ser på fire «typiske» personlighetstyper og personlighetsutvikling.

I videoforedraget om vårt indre liv (del 1 av dette foredraget), fokuseres det på hvordan tidlige erfaringer skriver seg inn i vår «mentale biologi» og dermed utgjør en slags grunnmur i personligheten. Det er litt som om menneskets hjerne ligner på en datamaskin, og det som skjer gjennom oppveksten er installering av operativsystemet. Det er operativsystemet som bestemmer hvordan vi forvalter data, hvordan vi responderer på input og hvordan vi tolker oss selv og tilværelsene. Hvordan forstår og forholder vi oss til livets utfordringer er avhengig av det psykiske operativsystemet. Våre omsorgspersoner og våre tidligste erfaringer er i høy grad med på å bestemme strukturene i vårt mest grunnleggende psykologiske operativsystem. Hvis vi vokser opp med mye kritikk og kjeft, kan det hende at vi utvikler en grunnleggende ide om at vi er dårligere eller mindre verdt enn andre. Senere i livet kommer vi til å møte nye erfaringer på et bakteppe av lav selvfølelse, noe som kan hindre oss i å utvikle oss og nå vårt egentlige potensial. Det er mange måter å vokse opp på som borger for en uheldig selvutvikling, og i tråd med datametaforen kan man si at vi opererer med dårlig programvare. Dårlig programvare gir dårlig forvaltning av data, og resultatet blir deretter. Et menneske skiller seg fra en datamaskin på mange punkter, og blant annet har vi muligheten til å installere vår grunnleggende programvare på nytt. For å reorientere og utvikle oss, er vi nødt til å kartlegge hvordan vi kom til å tolke ting feil i utgangspunktet. Man må identifisere sin egen måte å tenke, føle og handle på, og deretter avsløre uheldige mønstre. I følgende videoforedrag, som er andre del av foredraget som ble kalt, Vårt indre liv, ser psykologspesialist Liverød videre på hvordan våre tidlige erfaringer danner utgangspunktet for fire ulike personlighetstyper. Man kan også snakke om fire ulike selvoppfattelser, og målet med foredraget er å skape mer bevissthet rundt forholdet mellom tidlige erfaringer og personlighet. Samtidig er det et mål å sette ord på noen «typiske» selvoppfattelser eller mønstre i væremåter og personlighet. Kanskje kan det brukes som et utgangspunkt for økt selvforståelse og mulig selvutvikling?

 

 

Plansje 1: Grunnleggende emosjonelle styrinssystemer

 Grunnleggende emosjonelt styringssystem

 

Plansje 2: Personlighetstyper

 

Personlighetstyper

 

 

Videoforedra: Personlighetstyper

Personlighetstyper – Foredrag oktober 2012 del 2 from Sondre Risholm Liverød on Vimeo.

 

Psykologspesialist Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

10 KOMMENTARER

 1. Veldig interessant. Bra med videoforedrag. Det ble litt lettere å få med seg enn å lese det selv.

 2. Hei Anita! Med nesten alt vi gjør i WebPsykologen er målet å skape økt bevissthet rundt psykisk helse. I første del av dette videoforedraget er målet å vise hvordan tidlige erfaringer skriver seg inn i vår «mentale biologi» og gradvis avleirer seg som mønster i måten vi tenker, føler og handler på. Personlighet er noe som formes i tråd med erfaringer, og dessverre er det slik at veldig mange mennesker går rundt med for my frykt, bekymring, selvkritiske holdninger også så videre. Det legger seg som script eller negative mønster i måten man opplever seg selv og verden på, forankret i vår personlighet, og det hemmer mange i nå sine mål og leve tilfredsstillende. For å bryte med slike negative personlige mønster, er første skritt å bli oppmerksom og bevisst på nettopp disse mønstrene. Vi håper dermed at det er ev viss nytteverdi i å snakke om dette, fortelle historier og skape sammenhenger, ikke for å predikere noen sannhet om noe som helst, men for å anspore til mer (selv)bevissthet. Vi tror at positiv forandring handler om økt bevissthet, og håper at foredrag artikler, diskusjoner og andre samtaler om psykiske helse kan bidra til dette. Mvh Sondre R. Liverød

 3. Å dele mennesker inn i 4 “skjematiske” personlighetstyper er en grov forenkling av virkeligheten og hjelper neppe noen til selvinnsikt. Det finnes mange sånne “personlighets-inndelinger” innen psykologien i tillegg til alle diagnosene i psykiatrien. De kan også misbrukes. Hvis noen vil ta en personlighetstest som kan bidra til økt selvinnsikt anbefaler jeg Myers-Briggs personlighetstest som en av de beste.

 4. WebPsykologen Til Anita:
  Du har et viktig poeng som vi har drøftet i webpsykologen ved flere anledninger. Når vi eksempelvis holder denne typen foredrag og blir bedt om å si noe om personlighet for folk flest, samtidig som vi skal si noe om hvordan tidlige erfaringer er med på å forme oss som mennesker, gjør vi det alltid klart på starten at dette selvfølgelig blir en forenkling. Vi velger én model blant et hundretalls forskjellige modeller og forståelsesrammer, og det er nødt til å være vårt utgangspunkt. Men spørsmålet er så om vi skal la være å si noe fordi rammene er på 1 time, hvorpå det man sier nødvendigvis må forenkles. Kartet kan ikke være like stort som terrenget, og vi forsøker så godt vi kan å tilpasse kartet til den tiden vi har til rådighet. I forholdet mellom biologi, erfaringer og personlighet, er det mest basale nivået, med hensyn til personlighet, en fireinndeling. Briggs og Myers har flere og Leary operer med hele 64 ulike personlighetstyper. Dette er utgangspunktet for en type circumplex modell som kan skaleres inn å bli så nyansert man ønsker – fra 4 til 8 til 16 osv. Skal vi bevege oss opp mot Leary sin circumplex på 64 personligheter innenfor en ramme på rundt 1 time, vil vi fremdeles måtte forenkle den menneskelige natur på det groveste, og jeg tror ikke at oversikten eller nytteverdien av noe slikt vill bli bedre, men snarere oppleves som kaotisk. Hvert ord er en fordom, sier Nietzsche, men vi kan vel ikke slutte å si noe av den grunn? Et kart er nødt til å være en forenkling av terrenget, hvis ikke har det ingen funksjon (eller nytteverdi som kart). Vi vet at mange vil reagere som deg og kanskje føle det som stigmatiserende og krenkende mot den menneskelige natur. Du tror ikke vi når vårt mål om å øke folks bevissthet om psykisk helse på denne måten, men her er vi uenige. Vi har rett og slett bestemt oss for å fortsette å snakke og skrive om tema, selv om vi hele tiden er nødt til å gjøre oss skyldige i forenklinger av menneskets uhyre komplekse natur. Mvh: Sondre R. Liverød

 5. Dette var veldig interessant! Er spent på å høres resten av foredraget. Noen som vet hvor jeg finner det?

 6. […] Her får du første del av foredraget hvor målet er å skape en forståelse av sammenhengen mellom våre tidligste erfaringer og hvordan vi utvikler oss som mennesker. Hvilke faktorer spiler inn i tilblivelsen av en voksen personlighet? I videoen leger Liverød vekt på hvordan spesielle erfaringer skriver seg inn i menneskets ”mentale biologi” I del 2 av dette foredraget går Liverød videre og snakker mer eksplisitt om personlighet og personlighetsutvikling. Del 2 av foredraget er postet under tittelen Personlighetstyper. […]

 7. Jeg kjenner jeg blir litt provosert av Anita Bårdsen som for meg virker å angripe dette foredraget ved å kalle det ubrukelige fordi det er grovt forenklet. For så å henvise til noe som er så mye bedre. Anita du virker veldig bombastisk uten å forklare hvorfor? Jeg lurer på om det er noe som treffer deg i videoen/artikkelen som får deg til å føle deg ubekvem på en eller annen måte. Nå er ikke jeg utdannet psykolog eller psykiater og på måte ingen ekspert, selv om jeg anser meg selv som en rimelig god hobbypsykolog. Men hvis jeg ikke forstår feil, så er Myers-Briggs ikke et resultat av en kontrollert studie, men kun en klinisk observasjon, kontrollert kun med introspeksjon og anekdoter. Likevel mener ikke jeg at Myers-Briggs er ubrukelig. Forskjellige modeller ser de samme menneskene fra forskjellige synsvinkler, og trenger ikke å ekskludere eller på annen måte komme i veien for hverandre. Kanskje trenger man flere av modellene sammen for å virkelig se en større helhet av mennesket.
  Slik jeg ser det så er modellen i denne artikkelen mer en form for måling av temperament/og/eller selvinnsikt i sitt selvbilde i kommunikasjonen med deg selv, eller andre. Og kommunikasjon med seg selv eller andre er jo to sider av samme sak.
  Denne modellen blir ikke for enkel hvis en bruker den riktig. Det er jo en matrise der diverse opplevelser/erfaringer kan få deg til å havne hvor som helst innenfor disse ytterpunktene. En slik ”grov forenkling” er svært nyttig for mange vil jeg tro. Dessuten vil nok de fleste havne på forskjellig steder i matrisen i forskjellige områder og tider av livet.
  Og bruke andre personlighetstester til å se hvor du havner, og kanskje hvorfor du havner der du havner i denne matrisen vil nok være supereffektivt i jakten på selvinnsikt, spør du meg.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here