#123 – Gjør det du er redd for, eller så…

Marit Almquist skal gjøre det hun er redd for gjennom hele 2019. Er det lurt å eksponere seg selv for det man frykter? Fører det til mestring og bedre selvfølelse, eller vil det bare stimulere mer angst?

Det er ikke så sjelden at dameblader ringer for å be om en uttalelse. Ofte sier jeg nei, fordi jeg ikke vet noe om tema, men av og til sier jeg «ja» selv om jeg vet minimalt om tema. Denne gangen ringte Kamille for å snakke om Marit Sofienlund Almquist. Hun hadde visstnok et nyttårsforsett som gikk ut på å si ja til alle utfordringer. Hun skulle gjøre alt det hun i utganspunktet var redd for, og spørsmålet fra journalist Gry Hartvigsen lød som følger:

  • Hva skjer med både hode og kropp når vi gjør noe vi er redd for?
  • Hva er såkalte gode utfordringer (for noen ting er det rett og slett ikke forsvarlig å utsette seg selv for), mener Gry.
  • Hvor går grensen for en sunn utfordring og det å utsette seg selv for unødvendig «fare»?

Dette er sentrale spørsmål i psykologien. Eksponeringsterapi handler om å utsette seg for ting man er redd for og gjennom eksponering avlære unødvendige fryktreaksjoner. Dette er en behandlingsform med gode meritter, men mange påstår at de har gjort ting de er redde for hele livet, og ikke oppnådd annet enn mer angst og uro. Når man gjør det man er redd for, risikerer man kanskje å bli retraumatisert og enda mer redd, i alle fall hvis man gjør det på feil måte. Da er altså spørsmålet; hvordan man utfordrer sin egen angst på en måte som gir bedre helse og mindre uro, i motsetning til utfordringer som bare gjør vondt verre. Det er altså tema i denne episoden av SinnSyn.

I første segment skal jeg ta deg gjennom hovedpoengene i en bok av Susan Jeffers som heter «Feel the Fear and do it Anyway». Her snakker Jeffers om hvordan og hvorfor alle mennesker er nødt til å konfrontere sin egen frykt for å vokse som mennesker. I andre del av episoden skal du få høre samtalen jeg hadde med Gry Hartvigsen fra Kamille. Vi snakket om eksponering for frykt knyttet opp til Kamille sin sak om Marit Almquist som tar imot utfordringer via følgere på Facebook gjennom hele 2019. Er prosjektet til Marit et psykologisk sunt prosjekt?

Hovedtesen i boken til Susan Jeffers kan oppsummeres slik:

Frykt er et tegn på at du vokser og aksepterer livets utfordringer. De som prioriterer trygghet fremfor risiko, lever med større frykt for at noe kommer til å skje, og de går glipp av utviklingsmuligheter.

Deler av denne episoden er basert på denne artikkelen:

Gjør det du er redd for, eller så..

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here