#183 – De lykkeligste er ikke opptatt av lykke

Det kan virke som om lykke er en bivirkning av å gjøre meningsfulle ting, mestre livet, investere i relasjoner, sette seg mål og følge sine ambisjoner. Dersom man søker direkte mot lykken, blir den borte.

Jeg er på besøk ved Avdeling for rus- og avhengighets-behandling ved Sørlandet Sykehus. Tema er «Det gode liv». I forrige episode gikk jeg gjennom en del egenskaper som kjennetegner mennesker som lever meningsfulle og tilfredsstillende liv. I denne episoden skal jeg fortsette på listen over menneskelige egenskaper og tendenser som borger for et godt liv. Vi har hatt en liten pause med frukt og kaffe, og nå skal vi fortsette å reflektere over hva det vil si å være lykkelig. Det er viktig å påpeke at lykkelige mennesker ikke alltid er så opptatt av lykken. De er snarere opptatt av andre mennesker, har engasjement og interesse for noe, jobber mot mål, og mestrer hverdagens utfordringer. Slik sett blir opplevelse av lykke og tilfredshet en bivirkning. Dette er en viktig påminnelse om at konstant jakt på lykkeopplevelser kan være kontraproduktivt. Lykken kommer lettere av seg selv når man ikke leter intenst, men fokuserer på andre betydningsfulle ting i livet. Det var tema i forrige episode, og det er noe jeg også kommer inn på i dagens episode.

Selv opplever jeg at livet er veldig meningsfullt, og jeg tror jeg er ganske lykkelig. Jeg har ofte en følelse av eufori og glede, ofte når jeg skriver eller er sammen med barna i en aktivitet som vi alle trives med. Like ofte kan jeg være dypt frustrert og oppgitt i møte med hverdagsmas og barn som klager eller krever noe hele tiden. I slike situasjoner kan jeg fantasere om en øde øy uten mennesker som trenger meg eller krever noe av meg. 

Selv om forestillingen om en isolert sydhavsøy, med palmesus, krystallgrønt vann og tropevarme kan virke forlokkende for en periode, ville de aller fleste av oss blitt forferdelig ensomme etter kort tid. Dette sier noe grunnleggende om vår sosiale natur, våre sosiale behov, og relasjonenes betydning for vår lykke og livskvalitet. Sosiale relasjoner kan være kilden til glede, begeistring, omsorg, bekreftelse, kjærlighet, forståelse og trygghet. Samtidig kan relasjoner også medføre smerte, sorg, svik, irritasjon og angst. Heldigvis er totalregnskapet for de aller fleste av oss positivt, men kanskje er det slik at de som sliter psykisk opplever en ubalanse i det relasjonelle regnskapet. Jeg mistenker at mange psykiske plager handler om ensomhet eller mangel på fortrolige relasjoner. Man kan ha mange venner og samtidig føle seg dypt ensom. Dette var også tema i forrige episode, og i det følgende foredraget skal jeg videre i tematikken og reflektere over det gode liv. 

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here