#424 – Sosialpsykologisk vektløfting

Dersom det viser seg at det er mulig å overføre mental fleksibilitet fra et mentalt helsestudio til livet for øvrig, hva består de mentale øvelsene i?

SinnSyns mentale helsestudio på SinnSyn-appen
https://www.sinnsyn.no/download/

Privat abonnement på SinnSyns Mentale treningsstudio:
https://www.patreon.com/sinnsyn

Bedriftsabonnement på SinnSyns mentale treningsstudio:
https://www.webpsykologen.no/innhold/SinnSyn-for-bedrifter-PDF-.pdf

Dagens episode skal handle om kreativitet, mental frihet og mental fleksibilitet. Jeg mener at min innsats på helsestudio, altså der jeg trener muskler og kondisjon, har en overføringsverdi til livet for øvrig. Med sterkere muskler, blir det lettere å bære inn ved til peisen om vinteren. Min fysiske styrke er altså ikke en egenskap jeg stimulerer og utvikler som kun kan brukes på en romaskin i et lokale hvor jeg har betalt meg selv inn, men styrken jeg opparbeider meg, kan jeg bruke i helt andre sammenhenger. Dette er selvfølgelig, men er dette selvfølgelige eksempelet overførbart til «mentale muskler». Kan jeg trene på å tenke mer kreativt, mer fleksibelt, snu et problem på hodet for å oppdage nye løsninger fra en annen vinkel, og dersom jeg blir mer mentalt fleksibel og kreativ, kan det styrke meg i møte med livets vanskeligheter? Det vil jeg utforske i dagens episode, og mitt neste spørsmål er som følger: Dersom det viser seg at det er mulig å overføre mental fleksibilitet fra et mentalt helsestudio til livet for øvrig, hva består de mentale øvelsene i? Hvordan løfter man mentale vekter? Dette er et spørsmål jeg har undret meg over mange ganger, men nå lurer jeg altså på dette igjen, og kanskje dukker det opp noen nye svar i dagens episode.

Hjernen er jo plastisk og det betyr at den kan forandre seg avhengig av hvordan den brukes. For å finne ut av hvordan vi bruker vårt eget hodet, hvordan hjernen forfatter nye opplevelser i lyset av gamle erfaringer, og hvordan stress eller kraftige følelser påvirker våre tanker, valg og handlinger, må vi observere vårt eget indre liv. Vi må se vårt eget sinn, og det er jo nettopp det jeg kaller SinnSyn i denne podcasten ved samme navn.

At vi kan trene for å bli sterkere i kroppen, er altså velkjent. Fullt så kjent er det ikke at vi kan trene hjernen for å bli sterkere mentalt. Mental styrke handler om å leve etter velvalgte prinsipper. Det dreier seg om å bevare roen i pressede situasjoner og om å forstå seg selv, sine egne følelser og mentale mønstre. Det handler om evnen til å sette ting i perspektiv, se dypere inn i tilværelsen og utvikle sine naturlige tilbøyeligheter. Det handler om å forstå seg selv i relasjon til andre, løse konflikter, se den andres perspektiv og kanskje ta den vanskelige samtalen istedenfor å utsette ubehaget til det er for sent. Denne formen for psykologisk kapasitet kan stimulere kreativiteten vår, kultivere et vennlig og åpent sinn, styrke selvfølelsen og medfølelsen vår og gi oss et liv med flere nyanser.

Spørsmålet er hvordan man trener mentalt

Dette har jeg undersøkt ved å ta for meg de 150 mest solgte selvhjelpsbøkene og psykologibøkene som er skrevet gjennom tidene. Hva sier de om å leve best mulig? Hva sier de om å være et godt og lykkelig menneske? Budskapet i disse bøkene har jeg tatt med meg tilbake i min jobb som terapeut og kliniker. Sammen har vi testet ut ideer og øvelser, og langsomt har det tegnet seg et mønster som sier noe om hvilke strategier som fungerer best.  Hvilke psykologiske eller mental gymnastiske øvelser fungerer og kan implementeres på jobb og i hverdagslivet? Her har jeg etterhvert mange svar og forslag, og det er dette jeg tilstreber å presentere på mitt såkalte mentale treningsstudio. Hvis du er privatperson, kan du tegne et abonnement via patreon.com/sinnsyn. Og når jeg først er inne på dette, så vil jeg informere om at jeg også har etablert et bedriftsabonnement. Hvis du jobber i en bedrift, har lyst til å få mer SinnSyn å jobbe med hver måned, kan du nå tipse din sjef. Hvis sjefen er interessert i dette, kan vedkommende gå inn å skaffe seg en brosjyre hvor jeg forklarer konseptet og presenterer tilbudet. Der er det også kontaktinformasjon.

Jeg har nok en iboende ønske om å kunne etablere det jeg selv har på jobb hos flere. I min jobb som terapeut jobber vi på den måten jeg presenterer i det mentale helsestudio hver uke. Det er mange deltakere som har et felles fokus på hva det vil si å være et menneske, og ikke minst et menneske i motgang. Jeg ser ikke på min jobb som et sted hvor man kurerer syke mennesker, men snarere som et slags psykologisk universitet hvor vi samler grupper av mennesker med interesse for å utforske mulig måte å leve bedre på. Når flere deltar sammen på vårt mentale treningssenteret, der jeg har mitt daglige virke, kan man utvikle et samhold blant deltakerne med svært positive synergieffekter. Hver uke har vi et nytt fokus hentet fra episoder på SinnSyn, og dermed har vi et felles omdreiningspunkt hver uke, og alle spiller inn med nye perspektiver og ideer. Det er veldig stimulerende, og jeg tror at det nesten er en betingelse å dra i flokk for å få til positiv endring. Jeg sier ofte at det er umulig å bygge en pyramide alene, og jeg tror det er tilsvarende vanskelig å skape mening alene. Når vi er en gjeng rundt fokus på de mer eksistensielle sidene ved å leve et liv, er det mulig å få til noe den enkelte ikke klarer på egenhånd.

Det er kanskje en klisje å påstå at helheten er større enn summen av delene, men når det handler om psykisk helse, mening, motivasjon og forandring, er jeg overbevist om at tilhørighet i et slags fellesskap med samme fokus er veldig avgjørende. Med bakgrunn i dette, tenker jeg at et medlemskap for bedrifter kanskje kan tilføre arbeidsplassen et interessant fokus på mental helse i tillegg til spinning-gruppa på torsdager og så videre. Jeg har hatt flere episoder her på podcasten om det å finne et meningsfullt livs-spill, altså et spill (les livsprosjekt) som er verdt å engasjere seg i og som tilfører livet mening og vitalitet. Selv finner jeg dette på jobb slik jeg har beskrevet det her, men har også deltatt i blant annet lesesirkler som leser utfordrende litteratur som skaper forståelse i dialogen rundt den aktuelle boka. For meg dekker denne typen aktiviteter et slags åndelig behov, eller et fokus som stikker litt typer enn hverdagslivets tjas og mas. Mitt håp er at SinnSyn kunne blitt et omdreiningspunkt eller stimulert en slik kultur på en arbeidsplass, og jeg tror at arbeidsplasser som klarer å etablere denne typen litt dypere samtaler, har mye å vinne når det kommer til arbeidstakernes mer eksistensielle og psykiske behov. Det er i alle fall slik jeg ønsker å selge dette abonnementet inn til, og hvis du er overbevist, kan du jo nevne det for sjefen.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here