Brainsex: Forskjellen på Han & Hun

Istedenfor å klamre oss til en politisk korrekt holdning om likestilling, bør vi anerkjenne forskjellen på menn og kvinner og dyrke de gode egenskapene som er typisk for hvert kjønn, mener Anne Moir og David Jessel.

I tusenvis av år har man behandlet menn og kvinner forskjellig, men på 60-tallet kommer en revolusjon som ønsker å utjevne forskjellene. Likestilling er idealet, og man vil unngå at mennesker havner i bestemte roller basert på kjønn. Feminisme og likestilling er et viktig løft for en moderne verden, men én ting kommer i veien for denne utviklingen, og det er vitenskap. Forskning på hjernen viser store forskjeller, og i tillegg viser det seg at menn og kvinner er milevis fra hverandre når det gjelder prioriteringer, måter å kommunisere på og seksuelle behov.

BrainsexAnn Moir har en doktorgrad i genetikk, og sammen med journalisten, David Jessel, har hun skrevet boken ”Brainsex: The real difference Between Men and Women”. Boken er stappfull av informasjon og skrevet på en morsom måte. Boken kom ut lenge før John Gray skrev at menn er fra Mars og kvinner er fra Venus, men selv om boken er fra 1989, er den fremdeles en god introduksjon til hjernen og alle de biologiske finurlighetene som styrer mye av måten vi tenker, føler og handler på. Jeg lot meg fascinere av denne boken, og humret litt for meg selv på nesten hver side. Den er populærvitenskapelig og psykologisk, men samtidig full av referanser til forskning og relevante studier.

Gutter er gutter & Jenter er jenter

Allerede fra starten, før miljøet har rukket å påvirke babyen i nevneverdig grad, er det åpenbare forskjeller mellom jenter og gutter. Den lille jenta vil fokusere på ansikter, mens gutter er mer opptatt av ting. Jenter responderer på beroligede lyder og blir lettere skremt av høye lyder. Det tyder på at de er mer sensitive i forhold til lyd. Senere i barndommen er det typisk at gutter er mer eventyrlystne og beveger seg lenger unna foreldrene enn jenter. Guttene jobber med å utvikle sine romlige egenskaper, mens jentene har fokus på mellommenneskelige egenskaper. Jenter utvikler språk mye tidligere enn gutter. I førskole alder, foretrekker guttene vilter lek over et større område, mens jentene trekkes mot stillesittende lek og organiserte aktiviteter. Når det kommer nye barn til i lek eller lignende, vil jentene ofte behandle de nye med vennlighet og nysgjerrighet, mens guttene reagerer med likegyldighet.

Hormoner og hjernen

I tenårene oversvømmes hjernen av hormoner som skaper massive endringer, både psykologisk og fysiologisk. Tenåringsgutter har et testosteronnivå som er 20 ganger høyere enn hos jenter. Testosteron sørger for at muskelmassen øker, og psykologisk sett fører det til at gutter tenker på sex nesten hele tiden.

Mens det mannlige hormonsystemet forblir i en rimelig stabil balanse, vil det kvinnelige hormonnivået variere i takt med menstruasjonssyklusen. I den såkalte PMS perioden (før menstruasjon) stanser produksjonen av progesteron. Dette hormonet er et viktig element i følelsen av velbehag, og når produksjonen avtar, kan det oppleves som å slutte på en virkningsfull medisin. Anne Moir og David Jessel påpeker at kriminaliteten blant kvinner er mye høyere hos de som er i en PMS periode. I det franske rettssystemet er det å være premenstruell listet under kategorien ”midlertidig utilregnelig”, og andre steder har PMS blitt brukt som et vinnende argument i rettssaker. Dette syntes jeg virket helt utrolig, men det ser ut som om Moir og Jessel har referansene sine i orden.

I forhold til hormoner og hjernen konkluderer Moir og Jessel med at mannlige hormoner øker aggresjon, konkurranseinstinkt, selvhevdelse, selvtillit og autonomi, mens de samme trekkene reduseres av de kvinnelige hormonene. Etter hvert som menn blir eldre, reduseres testosteronnivået, og menn blir ”mildere” og roligere med årene. For kvinner kan det se ut som om det forholder seg omtrent motsatt: Når de blir eldre, blir de mer egenrådige.

Intelligens og følelser

Mentale kategorierMannens hjerne er på sett og vis mer spesialisert, og de ulike operasjonene skriver seg ofte fra bestemte steder i hjernen. Mannens språk og romlige egenskaper er med andre ord lokalisert til bestemte steder i hjernen.  Hos kvinner er lokaliseringen av ulike egenskaper mer diffus, og det ser ut som om mange av deres egenskaper har sitt utspring i flere hjerneområder, også fra begge sider av hjernen samtidig. Den mer fokuserte organiseringen av den mannlige hjernen kan forklare at menn er mer ensporet enn kvinner, og menns berømte talent for å lese kart, kan også forklares i kraft av deres ”romlige forståelse”. Kvinner har derimot en større oversikt over en situasjon, og de er mye flinkere til å fange opp små ansiktsuttrykk som sier noe om den emosjonelle kvaliteten i en relasjon, noe menn ofte overser. Kvinner er nok bedre menneskekjennere, og kanskje ligger det til grunn for det man på folkemunne kaller ”kvinnelige intuisjon”.

Menns hjerner gjør dem handlingsorienterte og de har en preferanse for ting fremfor mennesker. De blir lett forvirret når jenter gråter, og de forstår ikke hvorfor det skjer så ofte. Moir og Jessel forklarer at kvinner ser, hører og føler mer, og det de ser, hører og føler betyr mer for dem. Kvinner gråter mer enn menn fordi de har mer å gråte over. De mottar flere emosjonelle impulser, og de reagerer sterkere på det, samtidig som de uttrykker det med større kraft. Det skal altså mye mer til før en mann gråter, og når han først gråter, er det noe virkelig galt.

Sex

Sex og samlivI forhold til sex er hjernen til menn og kvinner koblet helt forskjellig, noe som gjør at opplevelsen av sex også er helt forskjellig. Menn blir lett opphisset av visuelle stimuli. Under samleie vil de helst ha lyset på, og de liker å se på nakenbilder. Kvinner blir opphisset når de føler intimitet og trygghet. Siden de er mer sensitive for berøring og lyd, foretrekker de ofte å ha samleie uten så mye lys i rommet.

Menn kan lett forholde seg til sex som en enkeltstående hendelse og behandle kvinner som et ”objekt”. Det er ikke usannsynlig at en mann snakker sant når han etter utroskap sier at det ikke betydde noe for ham. For kvinnen vil utroskap ha en langt større og mer katastrofal betydning, ettersom sex er forbundet med intimitet og kjærlighet. Moir og Jessel avslutter dette tema med et sitat som sier at kvinner vil ha mye sex med mannen de elsker, mens menn bare vil ha mye sex.

Kjærlighet og ekteskap

Anne Moir og David Jessel hevder at menn og kvinner inngår ekteskap med en antakelse om at de grunnleggende sett er ganske like, og dermed godt egnet for hverandre og rimelig kompatible, men det er de altså ikke. Det kan godt passe sammen, men de er ikke like.

På et generelt plan mener Moir og Jessel at kvinner ønsker følelsesmessig intimitet, gjensidig avhengighet, og verbale bekreftelser som en viktig del av hverdagslivet og samlivet. Menn har en litt annen oppfattelse av et godt ekteskap. Her er det ikke uvanlig at mannen mener at finansiell trygghet og god sex er selve byggeklossene i et godt samliv.

Menn har generelt sett lite forståelse for hvordan hormoner påvirker humøret til kvinner, mens kvinner ikke forstår at mannens tendens til å ”blåse seg opp” og reagere med sinne handler om en biologisk lavere toleranse for frustrasjon.

Kvinner klager ofte på at menn ikke kommuniserer, men mannens hjerne er ikke strukturert på en slik måte av behovet for å snakke om dype følelser er spesielt stort. Til forskjell fra kvinner, er sentrene som har med følelser og kommunikasjon å gjøre lokalisert på helt forskjellige steder i mannens hjerne.

I boken ”Brainsex” listes det opp en rekke forskjeller på menn og kvinners prioriteringer. Her finner du de viktigste:

 

Hva menn prioriterer høyest:

 • Makt
 • Profitt
 • Selvstendighet

Hva kvinner prioriterer høyest:

 • Nære relasjoner
 • Trygghet

 

Boken til Moir og Jessel bygger på en rekke studier, og i kjølevannet av ovenstående skriver de at menn er mer tilfreds i et ekteskap dersom kvinnen ser godt ut og yter ”service”. Kvinner er derimot mer lykkelige dersom mannen er følelsesmessig engasjert og nærværende.

Hvorfor er menn og kvinner sammen?

Gender-DifferencesEtter å ha lest ”Brainsex” er det vanskelig å forstå hvorfor menn og kvinner i det hele tatt holder sammen. At det er en forutsetning for å lage barn, er selvfølgelig en god grunn, men ut over det er det mange ting som tyder på at menn og kvinner er fra forskjellige planeter. Det er åpenbart at menn er tilbøyelige til å streife av sted og eventuelt nedlegge andre kvinner dersom anledningen byr seg, og moralen har tatt seg en pause. Likevel fungerer en del ekteskap ganske godt, og boken antyder en mulig årsak ut over reproduksjon. Moir og Jessel skriver at menn er opptatt av makt, men makt er alltid avhengig av informasjon. I et ekteskap er det kvinnen som sitter på mest informasjon, spesielt i forhold til familiens ”public relations”. Et ekteskap fungerer ikke fordi at kvinnen blir underdanig og assisterer sin mann, men fordi kvinnens sosiale intelligens sørger for at forholdet organiseres på en god måte.

Louann Brizendine er nevropsykiater og skrev boken ”The Female Brain”. Denne boken går ennå mer i nverologisk detalj på forskjeller mellom menn og kvinner. Hun nevner at vi alltid har sett på ”fight/flight” responsen som en universal mekanisme i møte med farer, men Brizendine hevder at dette først og fremst er en mannlig respons. Når man er kvinne og fysisk underlegen, er det ikke lønnsomt å angripe eller stikke av i møte med problemer. Kvinnens hjerne har dermed utviklet andre strategier for å overleve, og deres nisje ble samarbeid. Kvinnens hjerne er mer utviklet i områder som håndterer det mellommenneskelige. For en kvinne blir det viktig å samarbeide mot en ytre trussel, fremfor å gå til angrep eller stikke av. I vår moderne og til dels siviliserte verden, er det vel ganske åpenbart at kvinnens egenskaper i forhold til relasjoner og emosjonell intelligens er viktigere enn mannens mulighet for å ”banke opp” noen som står i veien.

Menn og kvinner på jobb

Gender differences in salariesSiden kvinner er mellommenneskelig sensitive og prioriterer relasjonen høyt, har disse egenskapene en tendens til å utjevne eller dempe mannens mer egosentriske streben etter suksess og den mer ”hensynsløse” strategien i forhold til jobb, status og karriere. I ”brainsex” hevdes det at kvinnens hjerne er programmert til å finne mening og tilfredsstillelse i den rolle hun har uavhengig av ytre forhold som status og synlig suksess. Menn har tiltrekkes derimot yrker hvor suksess er lett å måle. Tradisjonelt sett har menn unngått yrker hvor det er mange damer. Siden menn og kvinner orienterer seg på ganske forskjellige måter, har man i dag sett verdien av å ha en jevn fordelig av kjønn på mange arbeidsplasser, og der man har overvekt av det ene, har man forsøkt å kvotere inn det motsatte kjønn.

Ovenstående betyr ikke at kvinners ”psykologiske strategier” er uegnet i forhold til å oppnå suksess og anerkjennelse utad. Det er selvfølgelig veldig mange eksempler på at kvinner har tatt sin bedrift til ”toppen” uten å basere seg på ”maskuline spisse albuer”.

Avsluttende bemerkninger

Etter å ha lest ”brainsex” har jeg en følelse av at det er vanskelig å vite hva som egentlig er meg og min frie vilje, og hva som er diktert av kjønn, nevrologisk forhåndsprogrammering og hormoner. Den amerikanske sosiologen, Alice Rossi, har uttalt at mangfold og forskjellighet er et biologisk faktum, mens likestilling er en politisk, etisk og sosial idé. Moir og Jessel hevder ikke at vi er fullstendig determinert av vårt kjønn, men påpeker at det er en tungtveiende faktor som vi bør kjenne til. Det er selvfølgelig viktig at gutter og jenter har de samme mulighetene i livet, men dersom de velger ulike veier, er det ikke nødvendigvis noe galt i det. Moir og jessel er sympatisk innstilt ovenfor feminisme, men argumenterer for at kvinner ikke blir best når de tilstreber å være som menn, men når de dyrker sine sterke sider og hevder sin forskjellighet. Etter å ha lest flere bøker om hjerne, synes dette å være en fornuft holdning. I vår moderne verden er evnen til samarbeid og gode relasjoner blant de aller viktigste egenskapene, og nettopp på disse områdene har kvinner en biologisk fordel. For noen fremstår dette som ”feminisme i revers”, men i følge mye av den forskningen som foreligger, er det en slik holdning som best reflekterer virkeligheten.

Istedenfor å klamre oss til en politisk korrekt holdning om likestilling, kan det hende vi bør ha et større fokus på forskjellene og dyrke de gode egenskapene som er typiske for hvert kjønn.

Relaterte artikler

 

7 prinsipper for et godt ekteskapOppskriften på et godt parforhold: John Gottman har studert 650 ekteskap over en periode på 14 år. Han vet nøyaktig hva som fører til skillsmisse, og hvilke faktorer som styrker ekteskapet. Han har 7 viktige prinsipper for et godt samliv. Les mer

 

 

 

Ekteskap7 prinsipper for et godt ekteskap: Lykkelig gifte par er ikke smartere, rikere eller bedre psykologisk utrustet enn andre; De holder negative tanker og følelser for hverandre på et nivå som ikke overdøver de positive. Les mer

 

 

 

Feminine vs maskuline

Maskuline og feminine krefter: Det maskuline ”tenker vertikalt” og vektlegger makt, styrke og rangering av tilværelsen, mens det feminine ”tenker horisontalt” og vektlegger følelser og relasjoner. I møte mellom kulturer kan dette fører til ”kultursjokk”.Les mer

 

 

 

familieterapiHvordan løse familieproblemer? Familieproblemer handler ofte om ubevisste samspillsmønstre som skaper symptomer eller ødelegger relasjonen mellom familiemedlemmene på en snikende måte. Hvordan løse familieproblemer? Les mer

 

 

 

Forholdet til mammaMenn & kvinners forhold til mamma: Har menn et enklere og mer avklart forhold til sin mor enn kvinner? Har kvinner mer problemer med svigermor? For mange spiller mamma en sentral rolle, og det et tema i denne artikkelen. Les mer

 

 

 

Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

7 KOMMENTARER

 1. På en slik side burde man kunne forvente at forskningsresultatene ble fortolket nøytralt, og ikke tatt til inntekt for eget politisk syn… At kvinner og menn på gruppenivå statistisk vil ha målbare forskjeller på enkelte områder, legitimerer likevel på ingen måte generell forskjellsbehandling.

 2. Kjerringa: “Du sier aldri at du er glad i meg lenger, det er minst 20 år siden sist!” Mannen: ” Ja, og inntil jeg har sagt noe annet er det det som gjelder!” Uttrykksikonet wink Fra spøk til alvor, den som ikke har- og evner se naturens perfekte samspill og misjonen bak forskjellene, har- og går baklengs inn i framtida … ellers må det vel være bedre med samarbeid enn angrep- stikke av- umoden Peter-Panatferd- ingen løsningsstrategi- sperrebom for vekst og utvikling … Da vet vi hva som kreves av et modent sinn og et bærekraftig samfunn, ta vare på forskjellene, lytt til hverandre, se og samarbeid-harmoni-balanse.

 3. Spennende om kjønnsforsjeller. Vært litt tabu å snakke om det. I skoleforskningen kommer det imidlertid fram. Ulik modningstakt mell kjønnene, medfører at dagen skole med start 6 år sanns favoriserer jentene. De er tidligere bl.a språklig og finmotorisk, større evne til å sitte stille og kons lengre. Guttene må røre seg for å integrere det de har lært, samt hyppigere pauser. Gutta tar igjen jentene kognitivt, soes med hormondusjen i pubertet som bl.a påvirker visuokonstruktiv funksjon. Sanns påvirker det imidlertid motivasjon og selvbilde å føle tilkortkommenhet (og korrigeres bl.a. for uro og innsats ) de første skoleårene. De to siste læreplanene hsr medført større forskjeller mell kjønnene, både mht tilmeldinger til Ppt, skoleprestasjoner og frafall i disfavør av guttene. Bl.a. lange økter uten friminutt hver time, som er populært i skolene nå.

 4. Til Siri. Har du lest hele artikkelen? Flere av artiklene på webpsykologen oppsummerer bøker innenfor psykolog og populærvitenskap. Vi leser bøker, og videreformidler de viktigste poengene i artikkelform. Her presenteres innfallsvinklene til Moir og Jessel og ikke min eller webpsykologens holdning til likestilling eller forskjellen på menn eller kvinner. Denne artikkelen inkluderer også en del av poengene til den anerkjente nevropsykiateren, Louann Brizendine, som sier omtrent det samme som Moir og Jessel. Vi videreformidler det som noen av de mest leste og mest populære bøkene innenfor psykologifaget forteller oss, og her forholder vi oss relativt nøytralt til det som beskrives. En del av poengene i Brainsex forbløffet meg, noe jeg av og til lar skinne igjennom, men stort sett prøver vi å videreformidle bøkenes hovedbudskap så presist som mulig. Hvorvidt man liker eller ikke liker innholdet i «brainsex», blir opp til den enkelte, men i Webpsykologen forsøker vi å formidle nøytralt i de artiklene som tar for seg bestemte bøker.

 5. Spennende tema! Kunne tenke meg en fordypning i tanken om hvordan dette kan ha vært med å skape denne avstanden vi i dagens samfunn har til oss selv. Kan identitetskriser oppstå fordi kvinner prøver å være menn og vise versa?Ikke at vi gjør det bevisst men det kommer snikende sammen med dagens krav om likestilling. Kan det være at denne trenden som startet på 60 tallet gradvis har satt mer grunnleggende spor i oss enn vi aner?

 6. Til Sondre: Når man har lest Brain Sex så forstår man hvorfor Siri sier det hun sier. Boken er fundamentalt viktig og forteller om et samfunn (i dag) som rett og slett ikke fungerer for hverken kvinner eller menn.

  Til Siri: boken forteller om at kjønnene burde forskjellbehandles FORDI de er d-o-k–u-m-e-n-t-e-r-t forskjellige. Veldig forskjellige. For å ta det fra ditt perspektiv, hvis du i det hele tatt leser dette: Boken forklarer hvorfor menn er så “grisete”. Boken forklarer hvorfor mistforståelser oppstår mellom kjønnene hele tiden. Boken forklarer hvorfor menn fyller fengslet OG styrerommet OG cockpiten i flyet. Men dette er uinteressant for mange kvinner å vite (ikke spydig nå) fordi kvinner er mer opptatt av følelser, mellommenneskelige relasjoner, akkurat som du gir uttrykk for i din post.

  Jeg håper du tar deg til til å lese boken.

  Hilsen en som har lest boken 3 ganger siden 1989 og blir like munter, overrasket og tilfreds hver gang.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here