Det beste du kan gi ditt barn

Det beste du kan gi ditt barn er noe du først må gi deg selv. Det handler om å forstå sitt eget ”indre liv”, og det er en mental ferdighet som kan trenes opp. Daniel Siegel Kaller det ”mindsight”.

Å være foreldre byr på mange utfordringer. Av og til sier og gjør vi ting som kanskje ikke er helt optimale, og mange foreldre oppdager at de i noen situasjoner ligner litt på sine egne foreldre. Plutselig sier vi noe til egne barn som høres ut som et ekko fra vår egen oppvekst. Av og til ser det ut til at mennesker gjenskaper sine foreldre, også deres dårligste egenskaper, og blir veldig forbløffet når de plutselig oppdager at de ”snakker med foreldrenes” stemme. I denne artikkelen skal vi presentere en video som handler om ”mindsight”. Det er et begrep som ligger tett opp til empati og sosial eller emosjonell intelligens. Det er en egenskap vi har utviklet i større eller mindre grad gjennom oppveksten, og det er en egenskap vi trenger i møte med egne barn og medmennesker. Foreldre kan videreføre denne egenskapen til egen barn dersom de selv har den, men selv om man ikke har fått anledning til å utvikle den ”mentale muskelen” som kreves for ”mindsight”, er det faktisk noe vi kan trene opp i voksen alder. Vi følger hypotesen om at ”mindsight” er noe av det viktigste du kan gi ditt barn. 

 

Sosial arv og fortidens tabber på nytt

Vi vet at mye psykiske vanskeligheter og relasjonelle ”uvaner” går i en slags sosial arv mellom generasjoner. Spørsmålet er om vi er nødt til å gjenta fortidens tabber. Barnepsykiateren, Daniel Siegel, mener at vi kan trene opp vår oppmerksomhet og innsikt i egen livshistorie på en måte som bryter de destruktive mønstrene. Siegel baserer seg på nye funn i nevrobiologi som viser hvordan våre mellommenneskelige relasjoner gjennom oppveksten direkte påvirker utviklingen av hjernen. Han introduserer begrepet ”mindsight” som kan forstås som en slags ”mental muskel”, eller egenskap, som vi kan trene opp. Denne ”mentale muskelen” er helt sentral for psykisk helse, og det handler om vår evne til å legge merke til vårt eget indre liv. Direkte oversatt blir ”mindsight” til ”sinnsyn” – altså et fenomen hvor vi betrakter vårt eget sinn.

 

Se ”innover”

Mindsight er rett og slett vår evne til å ”se innover” slik at vi kan forstå våre indre liv med mer klarhet, integrerer hjernen og styrke våre relasjoner til andre. Mindsight er en form for fokusert oppmerksomhet som tillater oss å se det interne arbeidet i vårt eget sinn. Det hjelper oss å komme ut av autopilot, inngrodd atferd og vanemessige responser. Mindsight gir oss evnen til å sette navn på følelser, avsløre repeterende negative tanker og dermed oppnå mer kontroll og balanse i møte med livets utfordringer. Istedenfor å være et offer for destruktive mønster i vårt psykiske liv, inntar vi rollen som observatør. Det betyr i neste omgang at vi har mulighet til å gi følelsene som oppstår et navn og ”temme” deres innflytelse istedenfor å bli overveldet.

 

 

Mindsight kan læres

MedmenneskelighetMindsight er en ferdighet man kan lære seg. Det er den grunnleggende ferdigheten som ligger bak det man kaller emosjonell og sosial intelligens. Når man utvikler ferdigheter i mindsight, utvikles også den fysiske strukturen i hjernen. Denne åpenbaringen er basert på en av de mest spennende vitenskapelige oppdagelser av de siste tjue årene: Hvordan vi fokusere vår oppmerksomhet former strukturen i hjernen.

 

Bedre rustet i møte med livets utfordringer

Poenget med mindsight er at vi trener opp den linsen vi bruker for å ”se innover”. Det handler om å innta rollen som en nøytral observatør av vårt eget indre liv. En forsker vil studere et fenomen over lang tid for å komme til bunns i ulike sammenhenger. På samme måte bør vi forholde oss til vårt eget indre liv. Vi studerer sinnet og oppdager hvordan vi av og til overreagerer, er unødvendig bekymret eller lar oss fange av følelser. Hver gang vi betrakter oss selv på denne måten, styrkes vår evne til mindsight. Det betyr at vi gradvis vil ha muligheten til å koble inn en slags reflekterende bevissthet i situasjoner hvor vi føler oss presset. Det betyr i neste omgang at mulighetene for å handle og reagere på en mer hensiktmessig måte, blir sterkere. De fleste foreldre har opplevd å bli sinte på barna i situasjoner hvor det strengt talt var unødvendig. Av og til er lunten kort og vi skyter fra hoften, noe som kan gå ut over våre nærmeste. Ofte handler dette om stress og små irritasjoner som har bygd seg opp over tid på ”livets tredemølle”, og plutselig kommer det til overflaten på en unyansert og lite konstruktiv måte. Mindsight er en mental styrke som demper forekomsten av hverdagslige utageringer og stress. Vi blir flinkere til å forstå og legge merke til vårt eget indre liv, og på den måten blir vi bedre kjent med oss selv og vår evne til å tale motgang og stress.

 

En “mental bro” inn til barnet

Mindsight er også utgangspunktet for empati og selve byggeklossene i vår bro inn til barnet. Når vi selv er i balanse og har en god kompetanse på eget indre liv, er det et avgjøende utgangspunkt for empatisk innlevelse i barnet. Foreldre med gode evner til mindsight vil klare å speil barnet på en måte som gir barnet en god forståelse og oppmerksomhet på eget indre liv. Det vil videre styrke barnets evne til å regulere egne følelser, reflektere over vanskelige situasjoner og beholde ro og balanse i møte med motstand. Med andre ord er utviklingen av mindsight forebyggende for omtrent alle mulige lidelser og problemer man kan støte på gjennom et liv. Derfor påstår vi at mindsight er noe av det viktigste man kan gi sitt barn.

 

Relatert artikkel

 

Barn og mindsightDet barn må ha for psykisk sunnhet

Hvordan gir vi våre barn den beste bagasjen på livets vei? Studier viser at kvaliteten på tilknytningen til barna henger nøye sammen med foreldrenes evne til å forstå og håndtere sitt eget indre liv.

 

Håndtering av følelser i møte med barn

I denne videoen snakker undertegnende mer om følelsenes funksjon og håndtering av følelser i møte med barn. Det tar utgangspunkt i Siegel sin teori om mindsight og går mer inn på hvordan mindsight fungerer som et avgjørende utgangspunkt for en god tilknytning mellom foreldre og barn.

 

 

Hvordan utvikle ”mindsight”?

Det neste spørsmålet er hvordan ”mindsight” egentlig utvikles. Kort sagt trener vi opp vår “mindsight-muskel” hver gang vi ”ser innover”. Forskning viser imidlertid at psykoterapi og meditasjon er to disipliner hvor man mer eller mindre systematisk utvikler disse evnene. Spesielt vil mindfulness meditasjon være en mental treningsform som direkte påvirker både empati, emosjonell intelligens og vår evne til å takle stress, noe som altså kjennetegner mindsight evner. Selv om man lever et liv hvor man er stresset, sliter med psykiske plager, er urolig, mister besinnelsen, krangler mye, kommer i konflikt eller på andre måter sliter med livets gjøren og laden, er det mulig å trene opp evner som indirekte vil forbedre oss på de fleste områdene i livet. Klarer man å forplikte seg til meditasjon, eller eventuelt en form for innsiktsorientert selvutvikling over tid, kan vi trene opp hjernen som om den var en muskel. Er du mer interessert i dette, foreslår vi at du tar en titt på vår samleside om mindfulness meditasjon. Her kan du lære deg å meditere, og få nyttige tips til videre selvutvikling.

 

 

“Terapi” med seg selv

Når det gjelder mer innsiktorientert selvutvikling, handler det ofte om en form for psykoterapi. Ved tradisjonelle former for psykoterapi, trenger man en terapeut, men vi har også skrevet noen artikler om hvordan man kan drive innsiktsorientert selvutvikling på egenhånd.

 

PsykoterapiPsykoterapi med seg selv

Det vi gjerne kaller skyggearbeid eller psykoterapi, krever ofte hjelp fra en psykoterapeut, men man kan også gjøre en innsats på egenhånd. Hvordan (psyko)analyserer vi oss selv?

 

 

skyggedialogerHvordan oppdage sine skyggesider?

Enten det dreier seg utbrenthet, angst eller generell mistrivsel i livet, må man av og til innse at symptomene er et tegn på at man har fortrengt og fraskrevet seg ansvaret for vesentlige sider ved seg selv.

 

 

 sosial intelligens

Styrk din sosiale intelligens

Både sosial & emosjonell intelligens har sitt opphav i våre relasjoner. Mange har negative livsmønster eller emosjonelle blokkeringer, men vi kan utvikle vår følelsesmessige & sosiale intelligens. Hvordan?

 

utvide bevissthetenØvelse for å utvide bevisstheten

Selvutvikling handler om å se stadig nye sider ved seg selv, og i det man erkjenner nye aspekter ved seg selv, frarøver man disse aspektene evnen til å styre vårt liv. Her er en øvelse som kan utvide (selv)bevisstheten.

 

 

vekst og selvutviklingHistorier som gir (selv)innsikt

”Hvem er jeg?” Et vanskelig og gåtefullt spørsmål. Noen historier gir en fornemmelse av dybden i oss selv, og noen historier rommer en innsikt som kan forandre vårt fokus, vår holdning og vårt liv. Les de selv!

 

 

Av psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here