Hva synes WebPsykologen om sosiale medier?

Det kan argumenteres for at mye informasjon og sosiale medier gjør noe med hjernen, oppmerksomheten vår og moderne livsførsel. Blir vi overfladiske og dumme eller opplyste og velinformerte?

Sunnmørsposten ringer for å be om et intervju. De vil vite hva jeg tenker om sosiale medier fra et psykologisk perspektiv. Finnes det noen ulemper ved den økende bruken av sosial kontakt mediert av maskiner og internett? Jeg får anledning til å lire av meg alt jeg mener om sosiale medier, og når jeg leser korrektur, føler jeg meg litt som en gammel konservativ gubbe. Her er et utdrag fra artikkelen skrevet av journalist Lars Inge Skrede.

Psykologspesialist Sondre Risholm Liverød (38 år) mener sosiale medier som Facebook og Snapchat gjør oss avhengige, hyperaktive og overfladiske. Han mener at mange mennesker i dag lider av «informasjonsbulimi» – det at man sluker enorme mengder informasjon fra sosiale medier og andre steder på nettet, for så å kaste den opp uten ettertanke eller noen form for dybde.

– Donald Trump er selve symbolet på informasjonssamfunnets bakside, der man ikke har respekt for dybde eller kildehenvisninger, sier Liverød til Sunnmørsposten.

Han driver psykologibloggen Webpsykologen, jobber med psykisk helsevern for voksne ved Sørlandet sykehus og ga i fjor ut boka «Selvfølelsens psykologi».

Liverød mener at utstrakt bruk av sosiale medier har bivirkninger som på ulike måter kan prege den enkeltes sjelsliv og mentale utvikling. Ikke minst er selvfølelsen til mange barn og unge i faresonen, mener han. 

– Vi vet i dag at menneskets  hjerne ikke er ferdig utviklet før man er godt oppe i 20-årene. Den delen av hjernen som sist blir ferdig utviklet er prefrontal cortex, som regulerer følelser, det å forstå seg selv, å kunne skille mellom rett og galt – og ikke handle impulsivt.


– For barn og unge betyr dette at de er mer sårbare for å gjøre ting de i etterkant ikke ville gjort, sier Liverød.

Han mener dette er en åpenbar utfordring, ettersom dagens unge er storforbrukere av sosiale medier der kommunikasjonen går lynraskt og umiddelbart kan nå et stort publikum.

Liverød viser til forskere ved Universitetet i San Diego, California, som mener at den kolossale informasjonsmengden på internett og sosiale medier forårsaker forandringer i menneskets hjerne.


– Hjernen er menneskets egen datamaskin, vårt operativsystem. Bearbeiding av overskuddsinformasjon reduserer vår evne til å tenke og føle, og kan i verste fall forårsake en kortere spennvidde i oppmerksomheten. Det kan føre til en slags sosial frakopling på grunn av informasjonsoverbelastning, sier  Liverød.


Internettets mange fristende og spennende «jaktmarker», kan  føre til en slags opphisset søketilstand, hvor man presenteres for små mengder og bruddstykker av informasjon, og der man havner i en tilstand av fråtsende forvirring.


– I dette bildet blir «nett-trollene» de aggressive hundene som bjeffer uten evne til resonnering, fordi deres mentale kapasitet er kompromittert og ensporet, mener Liverød.


Han mener at det kortfattede og feilstavede språket på mobiltelefoner og sosiale medier gradvis finner veien inn i all slags kommunikasjon og ytterligere forkrøpler vår evne til nyanser og innsikt.


– Den langsomme samtalen, det å lese en bok helt ut, og gjerne flere ganger – eller å dvele over tre setninger i to dager gjennom diktanalyse på skolen, er ting som gir næring til dybde og refleksjon, sier Liverød.


Han mener den største feilen folk flest gjør på sosiale medier, er å identifisere seg selv gjennom å fokusere på utseende, klær, penger og antall likes.  


– Vi er verdifulle for det mennesket vi er. Barn og unge må møtes med ubetinget kjærlighet, og ikke bli målt i antall venner på Snapchat, sier Liverød.  


– Mange mennesker i Norge og Vesten sammenligner seg selv oppover, med de som har flottere hus, finere klær eller som drar på dyrere ferier eller går på flere fjelltopper enn dem selv. Det bidrar bidra til en kronisk misnøye, der man må skape «et falskt jeg» for å høste applaus og likes.


– I østlig filosofi er det mer tradisjon for å sammenligne seg nedover – med de som har det vanskeligere enn en selv. Det gir en følelse av større takknemlighet i eget liv, sier Liverød.

Han mener mindfullness, også kalt oppmerksomt nærvær, er en metode også barn og unge kan lære seg for å skifte fokus, lære seg å dvele og bli bedre kjent med seg selv.   

Liverød ønsker ikke å fremstå som en innbitt motstander av sosiale medier, som også han selv er en bruker av – både privat og i jobbsammenheng. Han ser de positive sidene ved dem. 


– Men jeg forbanner min egen avhengighet av nettet og disse sosiale mediene. Jeg er småbarnsfar, og prøver å være bevisst. En far på Facebook, er som å ha en depressiv far. Da mister barna pappas oppmerksomhet.


– Dessuten er jeg litt asosial som type. På Facebook holder jeg kontakt med folk som jeg ellers ikke hadde klart å opprettholde kontakten med, sier Liverød.”

Dette er kanskje satt litt på spissen, men stort sett kjenner jeg meg igjen i disse motforestillingene mot sosiale medier. I min hverdag som psykolog og psykoterapeut opplever jeg at mange mennesker føler seg utmattede, leie og overfladiske, og mange forbanner sin avhengighet av sosiale medier, akkurat som meg. Kuren mot informasjonsbulimi er dybde og refleksjon. Det er også det vi tilbyr klienter ved poliklinikken hvor jeg jobber. Vi kjenner etter, setter ord på følelser, forsøker å forstå psykologiske mekanismer og drøfter små finurligheter i flere timer. Det er også et lignende prosjekt jeg forsøker å fremme i bøkene jeg skriver om psykologi og selvutvikling. Bøkene handler om å forstå psykologisk teori, men de handler like mye om å forstå seg selv. Er du interessert i et prosjekt som pløyer litt dypere enn ingresser og korte twittermeldinger, håper jeg du klikker deg inn på linken til venstre og sørger for at du har bøkene i posten om få dager. Ved å kjøpe bøkene til psykolog Sondre Risholm Liverød, støtter du samtidig WebPsykologens videre drift. Målet med denne siden er å spre kunnskap om psykisk helse til så mange som mulig – helt gratis.

Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no
 

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here