Foreldre som unnviker sitt ansvar

I videoen snakker vi om foreldre som unnviker sitt ansvar. Eksempelvis er prioritering av jobb fremfor familie et nærmest ”akseptert” argument for å delta lite i forhold til barna.

Det handler ikke om å være en perfekt forelder, men om å være god nok. I denne videoen snakker psykologspesialist Sondre Risholm Liverød om foreldre som ikke fungerer i rollen. Det kan dreie seg om unnvikelse av ansvar, prioritering av jobb fremfor familie som et ”akseptert” argument for å delta lite i forhold til barna, utdaterte kjønnsrollemønster hvor det avkreves lite av spesielt mannens engasjement i de ”myke verdier” og barna. Noen foreldre gjemmer seg bak rigide oppdragelsesmetoder som følges til punkt og prikke, noe som sørger for orden og pertentlighet på bekostning av følelser og nærhet. Et familiesystem har sin egen psykologi, og i denne videoen dreier det som om foreldre som ikke fungerer adekvat som omsorgspersoner.

 

Som nevnt kan en familie fanges i mange forskjellige dynamikker og mønster, og ikke alle er like heldige. For å unngå at familien fanges i destruktive konstellasjoner, kan det hjelpe oss å vite litt mer om ”familiepsykologi”. På linken under har vi laget en slags ”selvhjelpstest” hvor du både kan lære mer samtidig som du kan forsøke å implementere din egen familie inn i ”analysene” for å skape mer bevissthet rundt familiens fungering på godt og vondt.

 

 

 

 

Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here