Drømmer

Drømmer

Drømmer er bilder, tanker, lyder eller følelser som spiller seg ut i vårt hode mens vi sover. Vi ser på psykologisk betydning av drømmer og drøm i psykologisk utvikling og behandling.

Drøm kan være kilden til troen på at det finnes noe bedre, men noen benytter dagdrømming som erstatning for å håndtere eller løse ytre problemer, eller som eneste tilfredsstillelse av egne følelser og behov.

Bevisst drømming er en selvutviklingsteknikk hvor man drar veksel på drømmen som arene for utfordring og personlig eksperimentering og vekst.

Man kan lærer seg å være oppmerksom på at man drømmer (lucid dreaming), noe som gir en helt ny arena for utfoldelse og psykologisk selvutvikling.

Freud så på drømmer som infallsporten til det ubevisste. Noen mener drømmen bearbeider følelsesmessige konflikter. Spørsmålet er hva drømmer egentlig er, og hvilken funksjon de har.