Webpsykologen - Psykologi på Nett

Dagdrømmeri som virkelighetsflukt

Drøm kan være kilden til troen på at det finnes noe bedre, men noen benytter dagdrømming som erstatning for å håndtere eller løse ytre problemer, eller som eneste tilfredsstillelse av egne følelser og behov.

Les mer

Lucid dreaming for viderekommende

Bevisst drømming er en selvutviklingsteknikk hvor man drar veksel på drømmen som arene for utfordring og personlig eksperimentering og vekst.

Les mer

Selvutviklende drømming

Man kan lærer seg å være oppmerksom på at man drømmer (lucid dreaming), noe som gir en helt ny arena for utfoldelse og psykologisk selvutvikling.

Les mer

Hva er Drømmer?

Freud så på drømmer som infallsporten til det ubevisste. Noen mener drømmen bearbeider følelsesmessige konflikter. Spørsmålet er hva drømmer egentlig er, og hvilken funksjon de har.

Les mer
Webdesign av Comfyrene
Copyright © 2008-2016 WebPsykologen.no. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet etter lov om opphavsrett til åndsverk m.v. – åndsverkloven – av 12. mai 1961. Publisering, kopiering og annen distribusjon av tekst on innhold er ikke tillat uten godkjenning fra WebPsykologen.no. Ta kontakt dersom det er spørsmål eller ønske om en avtale i forhold til dette materialet.