1-0 til følelsesspråket

Når det gjelder å vinne velgere, holder det ikke med gode visjoner, evnen til refleksjon og nyansert tenkning. Det er følelser som hat, håp, frykt eller angst som virkelig overtaler velgerne. Trump forstod dette!

Donald Trump snakker i korte setninger. Han har et tydelig budskap og slående appeller. Han forteller oss at systemet er korrupt, Hillary er en skurk, og han sier det gang på gang. Fra et psykologisk perspektiv er det tydelig at Trump snakker følelsesspråket. Han er full av emosjonelt ladede utsagn som ligner på en teknikk eller et salgsknep. Spørsmålet er om følelsesspråket egner seg i forhold til de mest sentrale og viktigste arenaene i menneskelivet. Selve nøkkelen til følelsesmessig språk ligger i klarhet og enkelhet. Hvis det krever at du må tenke, så er det mindre virkningsfullt. Dette kan Trump sannsynligvis bedre enn noen andre.

Et nevropsykologisk perspektiv kan kaste ennå mer lys over følelsesspråkets påvirkning på mennesket, og ikke minst forholdet mellom den reflekterte tankevirksomheten og den mer følelsesdrevne bevissthet. Hjernebarken og frontallappene er i grove trekk sete for menneskets rasjonelle tankevirksomhet. Amygdala er en liten ansamling av hjerneceller som ligger lengre ned i hjernen og stammer fra vår tidligste og mest primitive utvikling. Det er i de dypereliggende sentrene i hjernen at våre spontane overlevelsesmønstre er kodet inn via tidligere erfaringer og genetiske disposisjoner. Ved tegn på fare reagerer disse sentrene umiddelbart uten å sende en forespørsel via vår fornuft eller refleksive bevissthet. Her handler man på refleks, noe som har sørget for vår overlevelse gjennom tusenvis av år. Disse emosjonelle kretskoblingene kan lett overdøve hjernebarken og dermed overdøve logikken. Jospeh LeDoux er spesialist i nevrovitenskap og forklarer at mennesker som ikke var utstyrt med sterke fryktreaksjoner allerede fra tidlig alder, ikke ville overlevd lenge nok til å utvikle mer abstrakte og avanserte former for tankevirksomhet. Frykt utløser en øyeblikkelig og ikke-tenkende reaksjon i forhold til opplevde trusler. Ved å spille på frykt kan man altså få mennesker til å reagere uten å koble inn for mye kritisk og undersøkende tankevirksomhet. På denne måten kan man skaffe seg kontroll over mennesker. Donald Trump har i tillegg vist oss at man kan si og gjøre nesten hva som helst, uten å miste en eneste velger(!) 

Jeg opplever at Trump bruker denne fryktmekansimen for alt den er verdt. Å skape frykt blant mennesker, og deretter tilby en frelsende løsning, er det beste og eldste salgstrikset som finnes. I dagens informasjonssamfunn foregår dette i en langt større målestokk enn noensinne. Det nytter for eksempel ikke å bli politiker med kun optimisme og gode visjoner, man må også spille på folks frykt for å vinne deres oppmerksomhet og tillit. Folk føler seg rett og slett forstått og til dels beroliget når man adresserer deres frykt og tar bekymringen på alvor.

Psykologien kan også fortelle oss at mennesker er særdeles mottagelige for frykt. Frykt er en overlevelsesmekanisme som sørger for at vi tar nødvendige forhåndsregler i møte med fare. Media og massekommunikasjon sprer frykt raskere og mer effektivt enn noensinne, og Trump har vært god på sosiale medier.

Ved å spille på frykt vinner man som regel mer oppmerksomhet fra velgerne. Trump har vist oss at det å legge vekt på frykt er langt mer effektivt enn å fokusere på erfaring, kompetanse eller visjon. Drew Western er en psykolog med særlig interesse for samfunnspsykologi og politikk. Innenfor politikk handler det om å vinne velgere, og Drew forteller at det er følelser som hat, håp, frykt eller angst som virkelig overtaler velgerne.
 
Amerikanerne holdt ut åtte år med massiv spredning av frykt under President Bush. Deretter kom Obama på banen med optimisme og visjoner. Likevel var det ikke Obamas optimisme alene som gjorde ham så populær. Oppskriften i det politiske spillet er en god kombinasjon av fokus på frykt, og samtidig peke på løsninger og muligheter. Optimisme alene vinner ikke et valg. Ren optimisme gjør at velgerne ikke føler at angsten deres blir forstått. Trump forstod det! 

Lyndon Johnsons berømte ”soppskykampanje” ble vist bare en gang i 1964, og likevel brente den seg inn i velgernes hukommelse. Reklamen viste en liten jente som plukket et blomsterblad av en tusenfryd, og plutselig hørte man et smell i bakgrunnen og en sky fra en atombombe som stiger opp mot himmelen. Beskjeden var: “Dette er risikoen. Stem på President Johnson.”

Trump er åpenbart en person som vet å utnytte denne massepsykologien. Han sender ut den ene emosjonelle bølgen etter den andre, og ethvert forsøk på kritisk tenkning, refleksjon og argumenter bygd på fakta og kunnskap drukner i det Amerikanske valget.

Man kan ha forståelse for mennesker som føler seg trampet på av eliten, og man kan sympatisere med frustrasjonen til de som lever marginalt med få muligheter. Trump sin retorikk klinger i takt med hatet og frustrasjonen, og det føles selvfølgelig godt. Men spørsmålet er om det som føles godt er det beste. Det sies at heroin føles godt der og da, men det er ikke bra for oss i lengden. Jeg er redd for at Trump er litt som heroin, bare mye farligere. Blant verdens mektigste mennesker trenger vi en person med dybde, en person med et veltrent sinn som evner å bygge sine handlinger på kunnskap, innsikt og nyanserte forståelser. Alt jeg har sett av Trump hittil vitner om det motsatte. Jeg forstår de som i dag retter sine kondolanser både til USA, kvinner, meksikanere, minoriteter, klima og anstendighet.

Av Psykologspesialist

Sondre Risholm Liverød

WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

2 KOMMENTARER

  1. Men tror du Donald trump idet hele tatt eier noe frykt ?? Så han gambler ikke uhemmet ?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here