#101 – Psykopat, sosiopat eller dyssosial PF

Det er mange merkelapper på mennesker som oppfører seg hensynsløst. Spørsmålet i denne episoden er hva som spiller de ulike betegnelsen. Vi skal også se på ulike forståelser av psykopatens psykologi og muligheten for å behandle eller rehabilitere en psykopat. Dagens episode får du også møte en kjent og folkekjær kriminell og halvpsykopatisk mafiaboss, nemlig Tony Soprano.


Dette blir den andre episoden om psykopati eller antisosial atferd. Jeg har snakket om egoisme i flere tidligere episoder, og siden hatt en egen episode hvor jeg begynte å pirke i overflaten på en mer alvorlig variant av egoisme, nemlig psykopati. I dag skal jeg fortsette litt i dette landskapet og begynne med en begrepsavklaring. Hva er egentlig forskjellen på en psykopat, en sosiopat og en person diagnostisert med dyssosial personlighetsforstyrrelse. For å utforske dette feltet, baserer jeg meg mye på min kone, som er det motsatte av dyssosial, altså empatisk, omsorgsfull og sosial, men hun vet mye om tema. Hun har nemlig skrevet en rekke artikler om kriminalitet og antisosial oppførsel, og disse artiklene finner du i en egen kategori på her på WebPsykologen.no. Dette er også et tema som har opptatt mange, og det er det gode grunner for. I forrige episode om psykopaten, som jeg tror var episode 96, nevnte jeg at opp mot 1 % av befolkningen kan klassifisere som psykopater, og mennesker som oppfører seg uten etiske retningslinjer og samvittighet, kan potensielt sett skade oss. Derfor er det kanskje ikke så dumt å vite litt mer om denne typen folk, om ikke annet enn for å unngå dem og sørge for at de ikke tar plass i vårt eget liv. Det neste spørsmålet jeg vil lufte i dagens episode, er behandlingspotensialet ved antisosiale forstyrressler. Er det egentlig mulig å behandle eller kurere en psykopat? Her er det litt forskjellige meninger, men behandlingsresultatene er ikke spesielt lovende eller oppløftende.

Forholdet mellom arv og miljø i utviklingen av psykopati er selvfølgelig komplekst, og dette er også et tema jeg undersøker i dagens episode. Jeg bruker et kjent eksempel for å illustrerer noen av poengene. Det kjente eksempelet er Tony Soprano.

Tony Soprano er en kjent fiktiv karakter som passer godt inn i denne episoden. Han er en mafiaboss med panikkangst, og han blir henvist til en psykiater. Det er en ubekvem situasjon for en dominant, kriminell mafiaboss, men terapien, som er en del av serien om Sopranos, lager den typen årsaksforklaringer som jeg forsøker å illustrere i denne episoden av SinnSyn.

The Sopranos er en prisbelønnet serie som blant annet har fått skryt for sin gjengivelse av psykoterapi. Slik terapien foregår i serien, så ligner det på den prosessen en kliniker kjenner igjen fra sin egen praksis. Psykiateren Glen O. Gabbard, som er blant de mest prominente klinkere og teoretikere innenfor psykisk helse, har til og med skrevet en hel bok som heter «The psychology of Sopranos». Her får serien igjen gode skussmål for realistiske portretter av karakterene i et kriminelt miljø. Karakterene er troverdige, komplekse og dype, og det er sannsynligvis derfor serien rangerer som en av de beste karakterdramaene noensinne. Det er Dr. Melfi som har Tony i terapi, og i en av scenene jeg har plukket ut kommer sammenhengen mellom Tonys oppvekst og hans kriminelle bane til overflaten. Tony forteller terapeuten at han hater sin egen sønn. Han opplever at sønnen er en svekling, og det kommer frem en tydelig forakt for sårbarhet som kanskje fungerer som et forsvar mot Tonys egen følelse av hjelpeløshet i møte med en tyranniserende far gjennom oppveksten. Kan vi komme til bunns i psykopatens psykologi i denne episoden? Sannsynligvis ikke, men vi kan kanskje grave litt mer i fenomenet.

Referanser

Alt jeg sier i denne episoden er forankret i litteraturen på området. Jeg orker ikke henvise underveis i lydopptaket, men alt jeg har sagt i dag finner du igjen i artikler som jeg baserer meg på. De finner du her:

Hva er psykopati?

I møte med antisosial atferd har vi mange begreper: Psykopati, sosiopati, antisosial og dyssosial personlighetsforstyrrelse. Hva ligger i disse definisjonene på menneskers hensynsløshet?

Dyssosial personlighetsforstyrrelse

Dyssosial eller antisosial personlighetsforstyrrelse kan ofte forstås som et slags aggressivt motangrep mot underliggende følelser av frykt, verdiløshet og mangel på kjærlighet. Det er farlig og kan stamme fra omsorgssvikt.

Terapi med antisosiale pasienter

Den arrogante eller aggressive pasienten er vanskelig å ha i terapi. Empati er en forutsetning for behandling, og hvordan etablerer man dette i møte med mennesker som skjuler sin sårbarhet bak en fiendtlig fasade?

Behandling av psykopater

Bør man tilby psykiatrisk behandling hvis psykopaten oppfører seg antisosialt som følge av følelsesmessig underernæring? Men behandling har liten eller ingen effekt på antisosiale symptomer. Hva gjør vi da?

Her innlemmer jeg også litteraturlista til denne episoden. Sånn sett skal alt jeg har sagt være rimelig etterrettelig og lett å finne tilbake til kildene for dem som er ekstra interesserte. Vi har også skrevet et tyvetalls artikler om narsissisten, psykopater og seriemordere under en egen kategori som heter «Rettspsykologi, kriminalitet og antisosial atferd». 

Takk for at du hører på SinnSyn!

Kilder

Doren, D. M. (1987). Understanding and treating the psychopath. John Wiley and sons, Inc. New York.

Cleckley, H. The mask of sanity. (1987). (5. Ed.) C.V. Mosby Company. USA.

Gunn, J. (2003). Psychopathy: An elusive concept with moral overtones. I: In Millon, T., Simonsen, E, Birket-Smith, M. & 

Davis, R. D. (eds.). Psychopathy. Antisocial, criminal and violent behaviour. The Guilford press. New York.

Freud, Sigmund (denne ut. 1999). Forelesninger til innføring i psykoanalyse. Oversatt av Kristian Schjelderup. Gyldendal. Fakkelenserien.

Gabbard, Glen O. (2000). Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice:  Third Edition.  Washington. American Psychiatric Press.

Hansen, H. (2003). Treating the “untreatable” in Denmark: Past and present. In Millon, T., Simonsen, E, Birket-Smith, M. & 

Davis, R. D. (eds.). Psychopathy. Antisocial, criminal and violent behaviour. The Guilford press. New York.

Hare, R. D. (1996). Psychopathy and Antisocial Personality Disorder: A Case of Diagnostic Confusion. In Psychiatric Times, XIII (2).

Hare, R. D. (1998). Psychopathy, affect and behaviour. In 

Cooke, D. J. & Forth, A. E. (Eds.), Psychopathy: Theory, research and implications for society (pp. 105-138). Nederland: Kluwer academic publisher.

Hare, R. D. (1999). Without Conscience. The disturbing world of the psychopaths among us. New York: The Guildford Press.

Karterud, Sigmund & Monsen Jon t., (2005). Selvpsykologi utviklingen etter Kohut. Ad Notam Gyldendal

Karterud, Sigmund, Wilberg, Theresa & Urnes, Øyvind (2010). Personlighetspsykiatri. Gyldendal Akademisk.

Kohut, Heinz (1971 – denne utg. 2009). The analysis of the self : a systematic approach to the psychoanalytic treatment of narcissistic personality disorders  USA: International Universities Press.

Lykken, D. T. (1995). The antisocial personalities. New Jersy: Lawerence Erlbaum associates, publishers.

Ogloff J.P. & Lyon D.R. (1998). Legal issues associated with the concept of psychopathy. In Cooke, D. J., Forth, A. & Hare, R. D., Psychopathy: Theory, research and implications for society. Kluwer academic publishers. The Netherlands.

Reid, William H. & Gacono, Carl: Treatment of antisocial personality, psychopathy, and other characterologic antisocial syndromes. Behavioral Sciences & the Law. Volume 18, Issue 5, Date: October 2000, Pages: 647-662.

Rosenqvist, R. & Rasmussen, K. (2001). Rettspsykiatri i praksis. Oslo: Universitetsforlaget.

Stürup, George K. (1951). I: Millon, Theodore, Simonsen, Erik, Birket-Smith, Morten & Davis, Roger D. (eds.): Psychopathy. Antisocial, criminal and violent behaviour. The Guilford press. New York, 2003.

Stürup, Georg K.: Treating the ”untreatable”. Chronic criminals at Herstedvester. John Hopkins press. Baltimore, 1968.

Young Jeffrey E. & Klosko Janet S. (1995). Reinventing your Life – How to break free from negative life patterns and feel good again. USA: Penguin Putnam, Inc.

Young Jeffrey E., Klosko Janet S. & Weishaar, Marjorie E. (2006). Schema therapy – a practitioner’s guide. New York: The Guilford Press. Young, Jeffrey E., Rafaeli, Eshkol & Bernstein, Davis P. (2010) Schema Therapy. Taylor & Francis Ltd. 

American Psychiatric Association (1952) Mental Disorders DSM. http://www.psychiatryonline.com/DSMPDF/dsm-i.pdf

WHO (2002). ICD-10 Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser. Kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no

 

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here