#382 – Hva er det som feiler oss?

I velferd og overflod blir vi stadig mer stressa og nedstemte? Hva er det med forventningene, mentaliteten og vår måte å leve på som forringer den psykiske helsa?

Jeg skal tilbake til boka om Generasjon prestasjon av psykolog og filosof Ole Jacob Madsen.

I en artikkel på psykologisk.no argumenterer han for at ungdom i dag opplever mer stress og behov for å prestere enn tidligere.

– Enkelte samtidsbeskrivelser vektlegger at økt globalisering gjør at man konkurrerer med stadig flere, og dermed blir ens eget menneskeverd mer og mer betinget av hvordan man presterer i samfunnet, sier Ole Jacob.

Samtidig er det noe forlokkende ved det å kunne å realisere og optimalisere mulighetene sine i dette kulturelle klimaet, tror Madsen.

– På et vis er det nærliggende å tenke at selvrealisering alltid har vært et eksistensielt anliggende for mennesker. Man lever jo bare én gang, så man vil jo gjerne få det meste ut av det.

Samtidig mistenker Madsen at hva selvrealisering faktisk innebærer, har endret seg de senere årene.

– Opprinnelig var selvrealisering mer knyttet til fellesskapet og moralske dyder, og ikke primært et individuelt prosjekt. Mens i dag er det opp til en selv å fylle livet med mening, og dermed føler også mange at de ikke har noen andre å klandre enn seg selv om de ikke lykkes.

Madsen understreker at samfunnet før var mer hierarkisk, så man var prisgitt den sosiale klassen man tilhørte.

– På mange måter var det mye mer urettferdig før. Man valgte ikke om man ble født inn i aristokratiet eller som tjenestegutt, sier han, og legger til:

– Men en fordel var at samfunnet var mer forutsigbart. I dag er posisjon som noe medfødt i større grad erstattet med prestasjon. Det gir trolig opphav til mer uro og utrygghet.

Fra skyld til skam

– Enkelte snakker om at vi har beveget oss fra skylden til skammen som den arketypiske følelsen. Tidligere tiders skyld handlet i større grad om å være bundet eller bli holdt tilbake av samfunnets føringer og krav, men det var en langsom følelse man kunne bearbeide selv og bygge et forsvar mot.

Madsen tror mange i dag i stedet kjenner på skam hvis man ikke klarer å selvrealisere seg.

– Flere forbinder skam med den postmoderne verdenen, hvor man blir fortalt at alt er mulig, og får man det ikke til, er det naturlig å peke på seg selv som grunnen.

Madsen sier at skam er mer umiddelbart lammende enn skyld, og at det muligens kan resultere i mer psykopati. Mye tyder altså på at tendenser i samtiden kan ha en negativ innvirkning på ungdommers mentale helse.

Generasjon prestasjon, eller den øvre middelklassen?

Men Madsen er samtidig skeptisk til begrepet «generasjon prestasjon», og han stiller seg kritisk til hvorvidt det kan generaliseres til en hel ungdomsgenerasjon.

– Jeg lurer litt på om «generasjon prestasjon» er en slags foreldrefantasi om ungdommen. Foreldregenerasjonen i dag er på et vis den første generasjonen som ble flasket opp med ideer om selvrealisering og at man kan bli hva man vil, så det kan hende de nå overfører sine egne ambisjoner på barna.

Barn som presterer bra, kan på et vis være et statussymbol og tegn på en vellykket familie, sier Madsen videre. Samtidig kan det hende dette er et klassespørsmål.

I dag skal jeg altså fordype meg i spørsmålet dom er undertittelen på Generasjon Prestasjon, nemlig følgende spørsmål: Hva feiler det oss?

Takk for følge og takk for at du hører på sinnSyn. Vil du høre min samtale med Ole Jacob Madsen om hans forfatterskap og ideer om de mer samfunnsfokuserte perspektivene på psykisk helse, kan du gå tilbake i den åpne SinnSyn katalogen og finne frem episode 135 – Det er innover vi må gå og episode 139 – Generasjon prestasjon. Ellers kan du høre enda en episode rundt samme tematikk på min patreon-konto. I episode #62 – Strever folk mer enn før med psykiske plager? løfter jeg den samme problemstillingen med noen andre innfallsvinkler.

For den psykologisk interesserte

Er du mer interessert i mennesket indre liv, relasjoner og selvutvikling, håper jeg du klikker deg inn på min Patreon konto og bli supporter av SinnSyn og WebPsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstramateriale. Du får flere eksklusive episoder av SinnSyn, mentale øvelser, videomateriell som ikke publiseres andre steder, og du kan høre meg lese og gjennomgå min første bok, Selvfølelsens Psykologi – Bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Senere vil jeg også lese inn boken, Jeg, meg selv og selvbildet. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbilde, selvfølelsen og mentale muskler. Er du blant de som finner verdi her på SinnSyn, og litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så er medlemskap i SinnSynes mentale helsestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som Patreon-supporter. Du finner medlemskapet på www.patreon.com/sinnsyn.

 

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here