#96 – Psykopater

Psykopatene lever blant oss. Noen av dem sitte bak lås og slå, men noen av dem forpester tilværelsen for de som befinner seg i nærheten. Hvordan skal vi forstå psykopati? Hvordan kan vi avsløre dem?

Jeg har postet flere episoder om egoisme og mennesker som prioriterer seg selv og egne behov uten omtanke for andre. Jeg har antydet at egoisme er en tendens som bor i de fleste av oss, men også en tendens man kan tone ned ved hjelp av øvelser og en utviklingsprosess hvor man blir tryggere på seg selv. I så henseende har jeg beskrevet egoisme som en underskuddsposisjon hvor man føler at man mangler noe, og den primære motivasjonen er driftet av denne opplevde mangeltilstanden. Hvis vi fokuserer mer på det vi har, aksepterer oss selv og demper behovet for andres anerkjennelse for å bekrefte vår egen verdi, vil vi sitte igjen med et ego i mer balanse, og da vil både motivasjonen vår og behovene våre endre seg. I underskuddet trenger vi noe fra omgivelsen for å føle oss «bra nok», men dersom vi kan hvile i en form for aksept og takknemlighet for det vi har, vil behovene våre endre seg i en slags altruistisk retning. Istedenfor å jobbe for å tilkjempe seg noe vi opplever mangler, motiveres vi av å gi til andre, noe blant andre Maslow kaller for metabehov. Sånn sett er egoisme ikke noe annet enn en desperat opplevelse av underskudd som vi kjemper for å utligne, og da gjerne på bekostning av hensyn til andre. I dagens episode skal vi bevege oss i det samme landskapet, men nå er det snakk om en ekstremvariant, nemlig psykopaten.

Dette blir sannsynligvis den første episoden i en serie av flere innslag om psykopater og antisosial atferd. I en egen kategori her på WebPsykologen.no har vi skrevet mange artikler om kriminalitet, rettspsykologi og antisosial oppførsel, og det er primært min kone, Janne Risholm Liverød, som har kompetanse på dette området. Hun skrev sin hovedoppgave om psykopati og seriemordere, og som en del av WebPsykologen har hun skrevet et tyvetalls artikler om dette tema. Fra tid til annen vil jeg lage en episode med bakgrunn i disse artiklene.

I dag starter vi med to spørsmål. Det første handler om hvordan vi skal forstå antisosial atferd. Det blir en kort oversikt over de ulike innfallsvinklene og teoriene på området. Deretter skal vi se på hvordan vi kan avsløre en psykopat. Det antydes at 1 % av befolkningen er psykopater, noe som betyr at planeten huser over 70 millioner psykopater, og da kan det være lurt å vite litt om denne typen, slik at vi kan unngå dem eller håndtere dem på best mulig måte. Til sist skal vi se på hvordan man kan la seg forføre av psykopater. Mange av bøkene som handler om psykopati, har ofte en overskrift som antyder at psykopater kan være sjarmerende. Noen av dem er mestere i manipulasjon og kan opptre ganske forførende, noe vi også må lære oss å gjenkjenne for å ikke havne i psykopatens nett.

Psykopati er altså dagens hovedtemaer, og som regel pleier jeg å starte ut med et morsomt klipp, men denne tematikken er ikke så veldig morsom. Man kan si at psykiske plager generelt sett ikke er så veldig morsomt, men jeg betrakter humor som en avgjørende faktor i videreformidling av selv de alvorligste temaer. Humor listes faktisk som en moden forsvarsmekanisme. Den kan brukes for å ta brodden av en følelsesmessig vanskelig situasjon, slik at problemet blir mulig å håndtere uten at det overvelder oss. Humor kan også fungere som unnvikelse, og en strategi for å sno seg unna ubehageligheter, men jeg håper vi klarer å finne en god balanse på SinnSyn. Før jeg går i gang med psykopatens psykologi, kobler jeg inn den hyggelige og folkekjære serien som heter Friends. Kan det hende at Ross faktisk er en psykopat?

I denne episoden har jeg referert til en rekke studier og teoretikere, og referansene kan du finne under “kilder” nederst i denne artikkelen. Jeg har fått litt kritikk fordi jeg nevner bøker uten å skrive ned referansene, noe jeg skal forsøke å skjerpe meg på. Jeg hadde jo et prosjekt hvor jeg leste veldig mange av de mest solgte psykologibøkene, og disse bøkene snakker jeg om en etter en, uke etter uke i min jobb på poliklinikken. Vi jobber med stoffet for å se om det er mulig å omsette innsikten til praksis. Dermed er dette bøker som på sett og vis har tatt «bolig i meg» og det blir lett å nevne dem uten å huske å skrive ned referansene. Har du interesse av psykologi på denne måten, anbefaler jeg selvfølgelig bøkene jeg selv har skrevet som oppsummerer mange av de viktigste ideene i psykologifaget, og forhåpentligvis på en måte som gjør psykologien relevant i hverdagslivet. Bøkene er som vanlig tilgjengelige på til best pris med gratis frakt og rask levering på linken her.

I denne episoden har jeg basert meg på følgende artikler:

Hvordan forstå antisosial atferd?

Antisosiale mennesker handler uten omtanke for andre, og spørsmålet er hvordan de ble slik. Er det en hjerneorganisk feil, reaksjon på lav sosial status eller handler det om familieforhold og oppvekstvilkår?

Forført av psykopaten

Psykopaten blir ofte kalt ”sjarmør og tyrann”. Noen lar seg fascinere og forføre av psykopatens manipulerende egenskaper, og noen drapsmenn har fans og mottar frierbrev. Hvordan forstår vi dette?

Slik avslører du psykopaten

De er hensynsløse, ensporet, blir sjelden sjokkert, liker å ha kontroll og kan beholde roen i konflikter. De kan være sjarmerende, oppsøkende og litt på kanten for å skape kontakt. Slik avslører du en psykopat før det er for sent.

Kilder

Berk, L. E. (2000). Child development. (5.ed.). Allan & Bacon. Boston.

Cleckley, H. The mask of sanity. (1976). (5. Ed.) USA: C.V. Mosby Company.

Coccaro, E. F. Et al. (2000). Central neurotransmitter function in criminal aggression. I Fishbein D. H. (Ed.). The science, treatment, and prevention of antisocial behaviours. Application to the criminal justice system (pp. 6.1-6.16). New Jersy: Civic Research Institute, Inc.

Comer, R. J. (2001). Abnormal psychology. (4.ed.). Worth Publishers and W.H. Freeman and Company. USA.

Dahl, A. A. & Dalsegg, A. (2000). Charmør og tyran. Et indblik i psykopaternes og ofrenes verden. Danmark: Munksgaard.

Gabbard, Glen O. (2003). Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice: Third Edition. Washington: American Psychiatric Press.

Greenspan, P. S. (2003). Responsible psychopaths. Philosophical Psychology, Vol. 16, Issue 3, 417-430.

Mitchell, Stephen A. & Black, Margaret J.: Freud and beyond. Basic books. New York, 1995.

Paris, J. A. (2003). A biopsychosocial model of psychopathy. I: Millon, T. Simonsen, E., Birket-Smith, M. & Davis, R.D. (Eds.) Psychopathy. Antisocial, criminal and violent behaviour (pp. 277-290). New York: The Guilford Press.

Samenow, Stanton E.: Inside the criminal mind. Times books. New York. 1984.

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here