Er du kreativt tenkende?

Hjernen ser alltid etter mønstre, og den organiserer ny informasjon i forhold til det den allerede vet. Vår måte å tenke på er full av klisjeer, men de Bono lærer oss å tenke ”utenfor boksen”.

 Kunsten å “tenke i revers”

Evnen til å tenke annerledes og nytt er forbundet med kreative mennesker. Måten vi tenker på et ofte diktert av gamle erfaringer og tankemønster som forvalter informasjon på en ganske bestemt og sedvanlig måte. Måten vi tenker på er noe som går av seg selv, og på den måten blir vi gjerne fanget i stereotyper tankemønster som ikke alltid løser vanskelige oppgaver på den beste måten. Evnen til å tenke annerledes og kreativt er noe man kan trene opp i følge Edward de Bono. Han har skrevet en bok om det han kaller ”lateral tenkning” som er en metode for problemløsning hvor man bruker begge hjernehalvdeler samtidig i tillegg til at man forsker å sjonglere med tilgjengelig informasjon i fantasien på nye måter. De Bono sine ideer kan ligne på en slags formalisering av kreativitet og konkrete øvelser man kan gjøre for å bli mer kreativt tenkende. Det vil si at man trener på å bruke hjernen på nye måter for å unngå å tenke i klisjeer. Lateral tenkning er altså litt uortodokse strategier for finne kreative løsninger som normalt sett ville bli ignorert av vanlig logikk. Vi begynner denne artikkelen med en liten ”test”.

Test deg selv

Er du flink til å tenke ”utenfor boksen”? Er du blant de kreative tenkerne? Dersom du finner svar på over halvparten av ”gåtene” som er presentert under, ligger du langt over gjennomsnittet i forhold til “laterale evner” og kreativ nytenkning. Lykke til!

Gåter for utvikling av lateral tenkning

 1. Lateral tenkning prikker 1Du skal tegne fire rett linjer uten å løfte blyanten fra arket og sørge for at det går en strek gjennom alle prikkene (se figuren til høyre). Kan du klare det?
 2. Du skal frem til en gammel oppfinnelse som fortsatt er i bruk i de fleste deler av verden. Denne oppfinnelsen gjør at folk kan se gjennom vegger.
 3. En svart mann kledd i svart, iført en svart maske, står ved et veiskille i en helt svartmalt by. Alle gatelys i byen er ødelagt. Det er ingen måne. En svartlakkert bil uten frontlykter kjører rett mot ham, men snur i tide slik at den svarte mannen ikke blir påkjørt. Hvordan skjønte sjåføren at han måtte svinge unna?
 4. En australsk kvinne ble født i 1948, men feiret sin 16 års dag ganske nylig. Hvorfor?
 5. Et ord på fire bokstaver blir kortere når du legger til tre bokstaver. Hva er ordet?
 6. Hvor mange dyr av hver art hadde Moses i arken?
 7. I hvilken sport er skoene laget av metall?
 8. Dersom et fly styrter på den italiensk/sveitsiske grensen, hvor tror du de begraver de overlevende?
 9. En mann ble skjøvet ut av et lite fly, uten fallskjerm, men overlevde uten skader bortsett fra noen blåmerker. Hvordan var dette mulig?
 10. Hvis et rødt hus er laget av rød murstein, og et blått hus er laget av blå murstein, hva er så et grønt hus laget av?
 11. Hvordan kan du kaste en ball så hardt du kan, og sørge for at den stopper og kommer tilbake til deg, uten å treffe noe, og uten at det er knyttet noe til ballen?
 12. bussI hvilken retning kjører bussen? (Se bilde til høyre)
 13. Hva kan du holde i høyre hånd, som du ikke kan holde i venstre hånd?
 14. En cowboy red inn i byen på Fredag, tilbrakte en natt der, og reiste igjen på Fredag. Hvordan forklarer du dette?
 15. Hvilket ord er alltid stavet feil?
 16. Janne ga Lill følgende utfordring: “Hvis du setter deg ned i stolen, vedder jeg hundre kroner på at jeg kan få deg opp igjen før jeg har gått tre ganger rundt stolen” ”Det er ikke rettferdig,» sa Lill; “Du kan bare stikke meg med en nål eller lignende, så faller jeg ut.” ”Nei,” sa Janne; ”Jeg skal få deg ut av stolen uten å ta på deg. Jeg skal ikke røre deg direkte eller med noe annet. Hvis jeg får deg ut av stolen, vil det være fordi du går ut av egen vilje.” Lill syntes at disse premissene var greie, og satte seg ned i stolen i tro på at hun skulle vinne 100 kroner, men Janne vant veddemålet. Hvordan gjorde hun det?
 17. Fire mennesker samler seg under én paraply på normal størrelse, og ingen av dem blir våte. Hvordan er dette mulig?
 18. Hva er den neste bokstaven i denne sekvensen JFMAMJ?
 19. En bonde eier et vakkert pæretre. Han leverer frukt til en nærliggende butikk. Butikkeieren har nå spurt bonden om hvor mye frukt han er i stand til å levere. Bonden må tenke seg om: Han vet at stammen på treet har feste for 24 tykke grener. Hver gren har nøyaktig 12 nye grener og hver av de 12 grenene har nøyaktig seks kvister. Siden hver kvist bærer en frukt, hvor mange plommer vil bonden kunne levere?
 20. En ganske høy voksen mann holdt en vannglass over hodet. Han slipper glasset ned i teppet uten å søle en eneste dråpe vann. Hvordan kunne han klare å slippe glass fra en høyde på nesten 2 meter uten å søle en dråpe vann?
 21. En brannmann har tre fyrstikker foran seg. Så får han én fyrstikk til og ender opp med ni. Hvordan er dette mulig?
 22. In mange av Londons undergrunnsstasjoner er det to rulletrapper som går opp, mens bare én går ned. Hvorfor?
 23. Dersom dagen etter i forgårs var tirsdag, og dagen før dagen etter i morgen er torsdag, hvilken dag er i dag?
 24. En mann ankommer grensen til et land på motorsykkelen sin. Han har tre store sekker på sykkelen. Tolloffiseren ved grenseovergangen stopper ham og spør: “Hva er i sekkene?” “Sand“, svarte mannen. Vakten sier: “Vi får se på det. Gå av sykkelen.” Vakten tar sekkene og river dem fra hverandre; Han tømmer dem ut og finner ikke noe annet enn sand. Han holder mannen tilbake over natten og sørger for at sanden blir analysert, og får bekreftet at det ikke er noe annet enn ren sand i sekkene. Vakten løslater mannen, heller sanden inn i nye poser, løfter dem opp på mannens skuldre og lar ham krysse grensen. En uke senere skjer det samme. Tolleren spør på nytt: “Hva har du med deg?” “Sand“, sier mannen. Tolleren gjør en ny grundig undersøkelse, men igjen oppdager han at sekkene ikke inneholder noe annet enn sand. Han gir sanden tilbake til mannen, og mannen krysser grensen på nytt. Denne sekvensen av hendelser gjentas hver dag i de neste tre årene. Men så en dag kommer ikke mannen. Senere på kvelden møter tolleren mannen på en restaurant i byen. Tolleren sier: “Jeg vet at du smugler noe, og det driver meg til vanvidd. Det er alt jeg klarer å tenke på. Jeg får ikke engang sove. La dette bli mellom deg og meg, hva er det du smugler?” Ja… Hva er det mannen smugler?
 25. busstop2Du kjører langs veien en stormfull kveld. På et busstopp står det tre personer og venter på bussen. 1. En gammel dame som ser ut som om hun er i ferd med å dø. 2. En gammel venn som en gang reddet livet ditt. 3. Den perfekte partneren du har drømt om. Du har bare plass til én passasjer i bilen. Hvem plukker du opp?
 26. Politiet følger oppe et anonymt tips. De skal undersøke et hus for å arrestere en person mistenkt for mord. De vet ikke hvordan den mistenkte ser ut, men de vet at han heter John og at han befinner seg i huset. Da de kommer inn i stuen møter de en forsamling som spiller poker. Det er en snekker, en lastebilsjåfør, en mekaniker og en brannmann. Uten å nøle, eller utveksle et eneste ord, går politiet bort til brannmannen og arresterer ham. Hvordan vet de at de har riktig mann? Hvem ville du valgt?
 27. Far og sønn er i en bilkollisjon. Faren dør momentant, mens sønnen blir hentet av ambulansen. Kirurgen på operativ avdeling sier følgende når han ser gutten: ”Jeg kan ikke operere ham. Denne gutten er min sønn”. Hvordan forklarer du dette?
 28. Hvordan kan en baby falle ut av en blokk på 20 etasjer og overleve?
 29. Det er seks egg i en kartong. Seks mennesker tar hvert sitt egg. Hvordan forklarer du at det er ett egg igjen i kartongen.
 30. Kan du å tegne figurene under på et papir uten å løfte blyanten fra arket?

Tegn en mann     (Du finner løsningene på slutten av artikkelen)

 

 

 

 

 

 

Se også artikkelen hjernehalvdelerTest dine hjernehalvdeler?: Man har trodd at venstre hjernehalvdel er sete for logikk og rasjonell tankegang, mens høyre hemisfære er sete for kreativitet, holistiske opplevelser og en ”spirituell” bevissthet. Test hvilken del som er dominant hos deg. Les mer

 

 

Teorier om kreativitet

I artikkelen Kjennetegn på kreative mennesker baserte vi oss på teoriene til psykologiprofessor, Mihaly Csikszentmihalyi, som skriver om ”flyt” og kreativitet. Han kan fortelle oss at kreativitet ikke kommer av seg selv, men som følge av langvarig og iherdig innsats blandet med en stor porsjon entusiasme og genuin interesse. Hans studier antyder at de virkelig kreative menneskene ikke Edward de Bonos boknødvendigvis er en egen elite av personer med medfødte eksepsjonelle evner, men at kreativitet er et potensial som ligger i de fleste av oss. Spørsmålet er dernest hva som skal til for å bli kreativ og nyskapende. Csikszentmihalyi mener at det handler om evnen til å la seg oppsluke i noe som interesserer oss dypt og inderlig. Etter mange år med intens jobbing, driftet av begeistring og nysgjerrighet, kan nye og kreative ting oppstå som en følge av den iherdige innsatsen. Det betyr at de fleste av oss kan være nyskapende dersom vi virkelig satser på det som interesserer oss dypt og inderlig, noe jeg synes er inspirerende. Som et supplement til Csikszentmihalyis bok; ”Creativity: Flow and the psychology of optimal experience”, har jeg nå lest Edward de Bono, som også snakker om kreativitet, men på en litt annen måte. De Bono er et navn man assosierer med ”tenkning”, og boken hans, ”Lateral thinking”, handler om hvordan man kan lære seg å tenke mer effektivt. Lateral tenkning refererer altså til en måte å tenke på hvor man løser problemer gjennom en indirekte og kreativ tilnærming. Det betyr at man angriper et problem ved hjelp av resonnementer som ikke er åpenbare ved første øyekast. Det handler om å tenke annerledes for å gi plass til helt nye ideer som ikke er tilgjengelige ved hjelp av en mer tradisjonell trinn-for-trinn-logikk. De Bono sier at lateral tenkning er som å rygge. Det er ingen av oss som rygger hele tiden når vi kjører bil. Det ville være en tungvint måte å komme seg fra A til B på. Men vi er nødt til å ha revers som en mulighet for å manøvrere bilen og komme oss ut av enkelte blindgater.

 

Se artikkelen KreativitetKjennetegn på kreative mennesker?: «Flyt» og kreativitet kommer ikke av seg selv, men som følge av iherdig innsats og entusiasme. De kreative er ikke en egen elite, men et potensial som ligger i de fleste av oss. Hva skal til for å bli kreativ? Les mer

Mer om lateral tenkning

 

Da de Bono begynte å skrive boken sin på 1960-tallet, fantes det ingen praktiske veivisere for å oppnå ny innsikt og kreative løsninger. Enkelte mennesker ble kalt ”kreative”, og man forstod at de kunne tenke litt ”annerledes” enn hopen, men hva nytenkningen egentlig bestod av, var mer uklart. Kanskje er det fortsatt uklart hva som ligger til grunn for kreative løsninger, men de Bono har utviklet en rekke ”mentale redskaper” man kan benytte seg av for å utvikle sine egne kreative evner. Boken er ikke skrevet på en veldig spenstig måte, men ideene er såpass gode at boken har fått status som klassikere innenfor populærpsykologien.

De Bono begynte å interessere seg for kreativ utvikling som følge av hans studier av hjernen og Lateral tenkning og kreativitethvordan den fungerer. Ofte hører man at hjernen sammenlignes med en datamaskin, men de Bono mente at dette var en dårlig sammenligning. Han mener at vårt mentale liv representerer et helt spesielt ”miljø” hvor informasjon blir organisert i ulike mønstre. Hjernen ser hele tiden etter mønstre, og den organiserer ny informasjon i forhold til det den allerede vet. Hjernen er et selvorganiserende system som tilstreber orden i kaos. Den har utviklet sine egne strategier for å rydde opp i all den informasjonen som strømmer på, og systemet tar oss gjennom hverdagen på en ganske effektiv måte. Problemet er at nye ideer, som strider imot våre gamle antakelser, ikke alltid passer inn i våre mentale mønster, og da blir de gjerne avvist uten videre undersøkelse. Konfliktfulle ideer kan være gode, men altså vanskelig å innordne i hjernens mer eller mindre rigide bokholderi. De Bono var dermed på jakt etter fremgangsmåter som kunne hjelpe utvikling av nye ideer på en mer spontan måte for å unngå konflikt. Lateral tenkning er dermed en prosess som lar oss restrukturerer gamle mønster slik at vi blir mer åpne og tenker mindre stereotypt. De Bono var interessert i å få bukt med klisjeene i våre tankemønster. Resultatet er en bok med strategier som kan gjøre oss mer kreative og nytenkende, og gradvis skjønner man at kreativitet ikke nødvendigvis er et mystisk fenomen tilgjengelig for en liten elite av åndsarbeidere, men snarere noe de fleste av oss kan utvikle.

Humor og lateral tenkning

Winston Churchill

Mekanismene i humor er eksempler på lateral tenkning. Humor dukker opp når noen foretar en plutselig restrukturering av eksisterende mønster. Det vil si at den tilgjengelige informasjonen blir satt sammen på en uventet måte, og vi ler fordi noe åpenbarer seg som ikke var umiddelbart tilgjengelig ved bruk av den mer habituelle måten å tenke på. De Bono kommer med mange gode eksempler. Blant annet refererer han en mann som står på toppen av en skyskraper. Mannen hopper over kanten med den hensikt å ta sitt eget liv. I tredje etasje sitter noen som ser mannen fare forbi. De hører ham si følgende: ”So far, so good”. Dette er humoristisk fordi det er en uventet setning fra en mann som er i ferd med å dø. De Bono gjengir også en gammel vits som etter hvert er tilskrevet Winston Churchill. Historien forteller at Churchill sitter ved et bord sammen med Nancy Astor.

 

Nancy: Hvis du var min mann, hadde jeg helt gift i kaffen din. Churchill: Hvis du var min hustru, hadde jeg drukket det(!)

  I det vi klarer å introdusere et helt nytt og uventet element, har vi frigjort oss fra stereotype tankemønster og klisjeer. Det er denne formen for nytenkning som har potensial til å skape noe helt nytt, og vi finner altså rudimentene av slik tenkning i humor.

Lateral versus vertikal tenkning

Lateral tenkning defineres i kontrast til vertikal tenkning. Den vertikale tenkningen assosierer vi med logikk og årsak/virkning. I følge de Bono er spesielt skolesystemet basert på vertikal tenkning hvor man baserer seg på logiske sammenhenger, og et korrekt resonnement, som fører til det neste, og til sist ender med et ”riktig svar”. Denne typen tenkning er stort sett svært anvendelig og det tjener oss vel, men i møte med svært vanskelige situasjoner kan det hende at denne typen resonnering ikke fører til den helt geniale løsningen. Noen ganger er man nødt til å tenke ”utenfor boksen”, eller i revers, for å finne veien videre. De Bone sier at vertikal tenkning brukes for å grave et bestemt hull dypere, mens lateral tenkning brukes for å grave et nytt hull et annet sted. De Bono hevder ikke at vi skal bytte ut vertikal tenkning med ”laterale finurligheter”, men at lateral tenkning må inn i bildet når våre sedvanlige måter å tenke på ikke har gitt tilfredsstillende løsninger.

Teknikker for kreativ tenkning

Akkurat som alle andre evner, er lateral tenkning noe man må trene opp. Det nytter ikke å ha en forståelse for fenomenet for å bli mer kreativ, man må praktisere kreativ tenkning gjennom spesifikke øvelser. Nesten hele boken, ”Lateral thinking – Creativity Step by Step”, er viet til øvelser som skal hjelpe oss inn i lateral og kreativ modus. Her er en kortfattet liste over de viktigste strategiene i følge de Bono:

 • Generer flere alternativer – Man må ta utgangspunkt i flere alternativer dersom man skal utvikle en bedre løsning.
 • Man må utfordre sin ”forforståelse”. Til daglig hviler vi på en del grunnleggende antakelser som vi tar for gitt. Mange av dem tenker vi ikke over i det hele tatt, men det utgjør grunnmuren i vår måte å forholde oss til verden på. Lateral tenkning krever at man utfordrer disse grunnantakelsene. Dersom godt etablerte grunnantakelser for lov til å være en ubestridt premissleverandør for nye tanker, risikerer vi å havne på en forutbestemt sti uten de store kreative mulighetene.
 • I møte med en utfordring, anbefaler de Bono at man kommer opp med et bestemt antall nye ideer før man legger en handlingsplan. Det vil si at man ikke bare tenker seg om og konstruerer én løsning, men at man på forhånd har bestemt seg for å generere eksempelvis 8 ideer før man legger en plan. Det vil si at man kanskje føler at alle gode ideer er presentert etter fire forslag, men da må man altså ”tvinge seg selv” til å klekke ut ytterligere fire alternativer før man konkluderer. Ofte er den siste ideen den beste.
 • Analogier er forklaringer eller sammenligninger som gis ved å vise til noe annet som ligner. Det har nært slektskap med metaforer, og det er et viktig verktøy for kreativ tenkning. Analogier kan plassere et pågjeldende problem inn i en ny kontekst, hvorpå man i kraft av en ny kontekst kan tenke nytt om den aktuelle utfordringen. For eksempel kan en analogi for en militær krise være en trykkoker eller et snøskred. Når en passende analogi er identifisert, blir nyansene i analogien beskrevet uten å se tilbake på det opprinnelige problemet. Når scenarioet i analogi er diskutert ned til minste detalj, overfører man de nye ideene til det opprinnelige problemet for å se om det kan fostre bedre løsninger. I psykoterapi er bruken av metaforer et viktig verktøy. En god terapeut ”ufarliggjør” og identifiserer vanskelige aspekter gjennom gode metaforer. Ofte er det terapeutisk kraftfullt å hjelpe pasientene til å uttrykke sterke følelser med myke ord eller gjennom bilder og analogier.
 • Reversering er en provoserende måte å generere alternative mønstre på. Man tilstreber å snu opp ned på problemet eller den aktuelle situasjonen. Poenget er hele tiden å bryte ut av stereotype tenkemåter for å ”pløye ny mark” i kreativitetens tjeneste. Ofte vil reversering av en situasjon fremstå som direkte feilaktig, umulig eller komisk. Reversering kan skje på flere måter. For eksempel er det gjerne slik at katten fanger mus. Dette kan reverseres ved å tenke seg at musa fanger katten, at katter ikke fanger mus, at katten slipper musa fri eller at katten fanger musa med halen istedenfor med munn og labber. Dette kan virke absurd, og for noen fremstå som misbruk av intellektuell kapasitet, men poenget er å trene opp alternativ tenkning. Etter slike reverserte scenarioer, viser det seg at mennesket er mer potent i forhold til å genererer helt nye og radikale ideer eller tenkemåter.
 • lateral_thinkingBrainstorming – Menneskehjernen tenker altså i kraft av vante mønstre, noe som er veldig effektivt når vi er avhengig av raske beslutninger. Hjernen reduserer kompleksiteten i den tilgjengelige informasjonen ved hjelp av mer eller mindre ”god logikk” samt generaliseringer og til tider grove kategoriseringer. I det vi står ovenfor vanskeligere problemer, kan det hende at hjernens automatiske strategier ikke gir de beste løsningene, men at situasjonen krever at vi unngår å fiksere på et bestemt mønster for raskt. Dette er notorisk vanskelig i følge de Bono, selv på individnivå. På en idédugnad i et større team, kan det bli enda vanskeligere å forholde seg åpne for nye innspill. Mange team lander på en løsning uten at de engang har forstått problemet fullt ut. Raske konklusjoner skyter ofte de kreative problemene til jorden før de får lov til å utfolde seg. For å unngå dette er såkalt brainstorming en god strategi. Brainstorming er ikke lateral tenkning i seg selv, men det har til hensikt å skape en arena for lateral tenkning.
 • Tilfeldige Provokasjon – Noen ganger kan våre sedvanlige tankemønstre være så rigide og fastlåste at verken reversert tenkning, analogier eller andre forsøk på å tenke ”utenfor boksen” mislykkes. Det vil si at man tilstreber å løsne de fastgrodde mønstrene, men de nye løsningene blir likevel et ekko av gamle mønstre. I slike tilfeller kan såkalte tilfeldige provokasjoner være nødvendig. Tilfeldig provokasjon innebærer bruk av tilfeldige ord som kan trigge alternative tenkemåter. Tilfeldige ord kan plukkes opp fra ordbøker, aviser og bøker eller generert av deltakerne selv. Poenget er at et helt tilfeldig ord uten en planlagt sammenheng til det aktuelle problemet eller tema for den aktuelle diskusjonen, skal tvinge deltakerne til å tenke lateralt for å skape nye forbindelser mellom det tilfeldige ordet og den pågjeldende saken. En slik øvelse framprovoserer nye sammenhenger som igjen kan stimulere nye og kreative tankerekker.
 • Finn den dominante ideen – Dette handler om å se de store linjene. For eksempel kan man lese en bok om et bestemt tema, og deretter gjengi bokens hovedidé med så få setninger som mulig. Hva ville denne boken først og fremst formidle? Når man skal oppsummere en bok, er det lett å henge seg opp i detlajer og nærmest gjenfortelle alt, men øvelsen her dreier seg om å presentere det overordnede budskapet i den aktuelle boken.
 • Vent med å dømme – De Bono anbefaler oss å la en ny idé få litt lenger spillerom enn det som kanskje virker fornuftig ved første ”øyekast”. Noen ideer virker tåpelige, og av og til er de det, men for å trene opp sin evne til å tenke nytt, kan det være lurt å avvente litt før man avskriver ideen.

 

Woman inside a Cardboard Box
Kan du tenke utenfor boksen?

Store deler av utviklingspsykologien påpeker at mennesket ikke opplever nye ting som nye, men plasserer dem i kategorier de allerede har utviklet. Vi er ikke oppmerksomme på dette, men opplever at vi er åpne og erfarer livet «med blanke ark». Det gjør vi altså ikke. Når vi ser på nyhetene, har vi en tendens til å huske informasjon som stemmer over ens med egne oppfattelser, og ignorere informasjon som virker motstridende eller ny. På den måten samler vi på informasjon som bekrefter det vi allerede vet, samtidig som vi filtrerer vekk nye perspektiver. Med andre ord er de fleste av oss mer eller mindre ”fundamentalistiske og ignorante”, og nettopp denne tendensen har de Bono viet mye av sin karriere på å motvirke. Hans strategier for å bli mer åpne og mentalt fleksible er svært konkrete, og det er påfallende at de evnene han ønsker å fostre, ligner de evnene som beskrives i mye av litteraturen om mindfulness.  En såkalt ”mindful holdning” vil dempe de fordomsfulle tendensene i det menneskelige sinnelag står det i boken, ”Mindfulness”, av Ellen Langer. Hun definerer en mindful holdning i motsetningen til en mindlesness holdning. Den såkalte mindlesness holdningen forekommer altså når vi ikke vet/erkjenner at vi tilpasser nye erfaringer våre «gamle bokser», og på den måten farger alle nye opplevelser med et «psykologisk ekko» fra fortiden. Mindlesness forekommer når vi aksepterer våre etablerte kategoriseringer uten å tenke oss om. Muligheten for å utvide våre mentale modeller, og skape nye kategorier eller revurdere våre livsorienteringer, er mindfulness. En av psykologiens grunnleggere, Wiliam James, har et viktig poeng i denne sammenheng:

«Genius… means little more than the faculty of perceiving in an unhabitual way»

Det viser seg at mange former for innsiktsmeditasjon fostrer et mer fleksibelt og åpent sinnelag. Kanskje kan man forestille seg at strategiene til de Bono ville bære ennå flere frukter dersom de ble supplert av teknikker fra den mer Østlig inspirerte psykologien og meditasjon?

Laterale tenkere trenger ikke å ha ”rett”

Et kjennetegn på laterale tenkere er at de ikke har behov for å ha ”rett” hele tiden. De vet at behovet for å ha rett kan underminere nye ideer. Samtidig er det slik at en tankeprosess kan inneholde en del feilslutninger underveis, men likevel ende opp med en svært god løsning.

Nye ideer er åpenbare når de først dukker opp

De Bono skriver at briljante ideer fremstår som selvfølgelige så snart man har funnet dem. De ligger på mange måter gjemt i vårt “mentale maskineri”, men på grunn av våre stereotype tenkemåter kommer de ikke frem i lyset. Så lenge vi holder oss til kjente kategorier, lar oss påvirke av fordommer, etablerte ”sannheter” og ukritisk aksepterer våre habituelle tankemønster, havner vi i det de Bono kaller de ”arrogante etablerte mønstrene”. For å få nye resultater må vi sette sammen informasjon på helt nye måter.

Lateral tenkning og psykisk helse

Mindfulness og perspektivDepresjon, angst og andre psykiske plager påvirker ofte måten vi tenker på i negative retninger. Noen mener også at psykiske plager er en direkte konsekvens av negative tankemønster som videre genererer destruktive følelser eller vice versa. Nathaniel Branden hevder at følelser ikke er noe annet enn ureflekterte og automatiske verdivurderinger. Han sammenligner måten å føle på med andre fysiske egenskaper ved mennesket. Eksempelvis var vi veldig bevisste på balanse i det vi lært å gå, men etter hvert kan vi gå uten å tenke over balansen i det hele tett. Evnen til å gå og løpe blir automatisert slik at bevisst oppmerksomhet frigjøres til andre oppgaver. Slik er det også med følelser i følge Branden. Han sier at gjennom oppveksten gjør vi vurderinger av verden influert av menneskene som er rundt oss. Vi vurderer nye hendelser som gode eller dårlige, noe er stygt eller vakkert og så videre. Disse vurderingene blir deretter lagt på ”lavere nivåer i hjernen” og dukker opp på automatikk i møte med nye situasjoner som på en eller annen måte ligner. Den aller viktigste vurderingen er den vi gjør av oss selv. Blir vi mobbet eller kritisert av forteldre og lignende gjennom oppveksten, er det sannsynlig at vi kommer til å vurdere oss selv som mindreverdige, noe som altså blir en grunnleggende automatikk i våre selvvurderinger i møte med livet. Dette feneomenet kaller vi ofte for lav selvfølelse, og det handler om at vi lar automatiske tankemønstre få bestemmelsesrett i forhold til vår egen verdi og kompetanse. For å bli kvitt dårlig selvfølelse må vi gå inn for å tenke på nytt. Vi må skape bevissthet rundt egne måter å tenke og føle på for å avkode feilkoblingene fra fortiden. Det vil altså si at vi ikke kan fortsette å ”tenke på autopilot”. Vi må lære oss å tenke annerledes, og her er det sannsynlig at utviklingen av lateral tenkning kan hjelpe oss på en indirekte måte. Evnen til å tenke ”utenfor boksen” kan brukes til å avsløre destruktive mønster i våre tankerekker som handler om oss selv og vår egen verdi. Er du god til å tenke ”lateralt”, er det stor sannsynlighet for at du også har gode evner til å vokse som person og menneske, og ikke minst frigjøre deg fra angst og depresjon diktert av ”psykisks automatikk”.

 

Se artikkelen SelvbildetVi styres av vårt selvbilde: Selvbildet er et slags psykologisk kompass som bestemmer forholdet mellom suksess og fiasko i ditt liv. Hva er selvbildet? Og kan vi påvirke eller justere vårt selvbilde? Maxwell Maltz mener at det er mulig! Les mer

 

 

Konklusjon

Noen av triksene til de Bone virker ikke så veldig revolusjonerende, og boken er skrevet på en litt tørr og akademisk måte, men de Bono (kanskje mer enn noen andre) stimulerer oss til å tenke på hvordan vi tenker, og her ligger hans formidable bidrag.

I videoen under snakker professor Giovanni Corazza om å “tenke utenfor boksen”. Det er et interessant foredrag i regi av TedX.

 

Svar på ”gåtene” over

 

 1. Lateral tenkning prikker 2Se bilde til høyre:
 2. Vinduet
 3. Det var dagtid
 4. Hun ble født 29. februar
 5. Kort
 6. Ingen. Noah bygget arken
 7. Travløp eller annen hestesport
 8. Man begraver ikke overlevende
 9. Flyet stod på bakken
 10. Glass
 11. Gå ut og kast den opp i luften
 12. Dersom bussen kjører i et land med høyrekjøring som i Norge, kan man anta at dørene er på den andre siden, noe som betyr at bussen kjører mot venstre. Dersom bussen er lokalisert i Storbritannia eller et annet land hvor de kjører på venstre side av veien, kan man anta at bussen kjører mot høyre.
 13. Din venstre hånd,, underarm eller albue.
 14. Hesten het Fredag.
 15. Feil
 16. Lill satte seg i stolen. Janne gikk rundt stolen to ganger og sa: ”Jeg er tilbake om én uke for å gå den siste runden”
 17. Det regnet ikke
 18. J (for juli). Det er første bokstaven i månedene fra januar til juni
 19. Ingen. Bonden hadde et pæretre.
 20. nine-matchesGlasset var tomt
 21. Den siste fyrstikken blir lagt ned på bordet og danner bokstaven i, og ordet blir dermed ni (Se figuren til høyre)
 22. Mennesker forlater toget i store grupper, noe som gjør at alle kommer inn i rulletrappen på samme tid. Men når de går ned til undergrunnsbanen, er det en jevnere flyt i tilførselen av mennesker, noe som gjør at man trenger færre rulletrapper nedover.
 23. Onsdag (Denne gjør virkelig vondt i hjernen)
 24. Motorsykler!
 25. Du tar den gamle damen med i bilen. Deretter gir du bilnøklene til din venn, og venter på bussen sammen med den perfekte partneren.
 26. De vet de arresterer riktig person fordi alle i rommet var kvinner, bortsett fra brannmannen.
 27. Kirurgen er guttens mor.
 28. Babyen falt ut fra første etasje.
 29. Den siste personen tok kartongen med det siste egget.
 30. For å tegne både huset og mannen må du brette kanten på arket for å overføre streken via baksiden av arket.

Tegn en mann losning

Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here