Nav-kriser og dødsangst

NAV sliter med norgeshistoriens største trygdeskandale. Kan det hende at NAV er blitt så komplisert at ingen helt forstår systemet? Hvordan er det å være syk når du skal ivaretas av en velferdskoloss uten oversikt? Det er tema for denne "bonusepisoden" av SinnSyn.

 
 

NAV er i hardt vær for tiden, og det har de vel egentlig vært i mange år. Den aktuelle krisen handler om feilbehandling eller feiltolkning av saken til nærmere 2500 mennesker, hvorav et sted mellom 30 og 40 personer har havnet i fengsel anklaget for trygdesvindel. Her er det mange skjebner og den feilaktige tolkningen av regelverket har visstnok pågått siden 2012. Ingen har oppdaget dette før det kom en klage på bordet i 2017 som henviste til EØS, og langsomt rulles saken opp, og man innser at tusenvis av mennesker er rammet. Jeg vet ikke nok om denne saken til å uttale meg, men registrer bare at dette er en stor tragedie for alle parter. Det er imidlertid ikke så overraskende for meg at det er mulig å tolke regelverket i NAV på en feil måte. Jeg har jobbet med mennesker som mottar ytelser fra NAV siden jeg begynt i psykiatrien i 2005. Hvordan eksempelvis reglene for arbeidsavklaringspenger egentlig fungerer, hva som skal til for å kvalifisere for en slik ytelse, og hvem som ikke kvalifiserer, har alltid vært uklart for meg. Jeg mistenker at kompleksiteten i velferdsmotoren som vi kaller NAV, er så kolossal at de færreste har en klar oversikt over hvem som har rett på hva i hvilken situasjon. Jeg har fulgt denne saken en stund fra sidelinjen, og som sagt er jeg usikker på alle detaljene. Jeg har imidlertid vært en forsiktig kritikere av NAV systemet i mange år, og i denne episoden vil jeg se litt mer overordnet på konsekvensene av et overdimensjonert byråkrati ved spaken når man er avhengig av hjelp til livets opphold. 

For 6 år siden skrev jeg flere kronikker om at «Krisen i NAV er dødsalvorlig», og dessverre opplever jeg at refleksjonen fra den gang er like relevante i dag. Dette blir en episode uten om de faste publiseringene her å SinnSyn. Jeg synes det er på sin plass å gjenta at krisene i NAV virkelig går på helsa løs for enkeltindividet, og spesielt for de som allerede er i en sårbar situasjon når de trenger bistand fra NAV. Her kommer utdrag fra tidligere kronikker og et eldre foredrag med overskriften «Selvmord, NAV og økonomisk utrygghet». Jeg forsøker å male frem et eksistensielt og evolusjonspsykologisk perspektiv på krisen i NAV, og jeg vil fokusere på opplevelsen til den som blir så uendelig liten i møte med et uoversiktlig velferdsmonster.

Denne episoden baserer seg på følgende artikler her fra WebPsykologen.no:

  • Krisen i NAV er dødsalvorligNår man er syk og sosiale velferdsordninger svikter, blir mennesket truet på sin eksistens og frykten for egen overlevelse kan bli utmattende. Krisen i NAV er dødsalvorlig.
  • Enkeltindividet i NAV- byråkratietNAV befinner seg i en innbyrdes konflikt mellom ulike målsetninger. De skal bevare helse, øke sysselsetting og etterleve regler som ivaretar likebehandling. I dette spenningsfeltet oppstår det problemer.

Av Sondre Risholm Liverød
Psykologspesialist
WebPsykologen.no og SinnSyn

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here