Ny bok – Selvfølelsens Psykologi

Endelig er boken her! «Selvfølelsens psykologi» er et prosjekt vi har jobbet med i mange år. Hvordan vi vurderer oss selv og vår egen verdi, kommer til å påvirke alle aspekter ved livet. Selvfølelse er noe av det viktigste vi har!

Aktiviteten på webpsykologen har vært litt laber det siste året, men det er ikke fordi vi har ligget på latsiden. Etter mange år med research, lesing og skriving, er boken ferdig. Nå kan vi endelig presentere «Selvfølelsens psykologi», og det har vi gledet oss til! Denne boken gjenspeiler webpsykologen på mange måter, men den går dypere enn artiklene her på siden. Tema er selvfølelse, men kapitlene er bygd opp som en slags gjennomgang av de viktigste teoriene innenfor psykologi. Den handler om hvordan vi mennesker bruker hodet, og den tar for seg hva de mest fremtredende filosofer, psykologer og andre fagfolk har sagt om å leve best mulig med god selvfølelse. Vi lever i en utrolig tid. For første gang i historien har vi tilgang til alle verdens fortellinger. Vi er ikke lenger bundet til den kunnskapen som foredles i vår egen kultur, men har tilgang til alle verdens visdomstradisjoner. Ved hjelp av noen tastetrykk er den totale summen av menneskelig kunnskap tilgjengelig for oss. I denne boken er spørsmålet hva de ulike tradisjonene kan fortelle oss om menneskets potensial. Hva sier de om det åvære menneske, utvikle seg, takle motgang og leve et godt liv? Min hypotese er at selvfølelse ligger som en forutsetning for alle disse spørsmålene. Hva vi føler for oss selv farger alle andre opplevelser, noe som gjør at selvfølelse er noe av det viktigste vi har.  

Gjennom de siste årene har jeg vært opptatt av å sette meg inn i ulike tanketradisjoner. Ideene som presenteres i denne boken, og de to neste bøkene i denne triologien, er forankret i forskjellige og veldokumenterte teorier. Jeg tror at de fleste «psykologiske skoler», filosofier og visdomstradisjoner har noe viktig å fortelle oss om det å være menneske, og mitt prosjekt gjennom flere år har vært å utforske så mange ideer som mulig. Jeg har hele tiden vært opptatt av hva de «klokeste hodene» kan fortelle oss om menneskets muligheter for vekst og utvikling, og i min hverdag som psykolog og psykoterapeut forsøker jeg å sette teoriene på prøve. Fungerer de? Hvem fungerer de for? Kan de supplere hverandre? Dernest handler det om å finne ut hvordan ideene kan omsettes i praksis. Det hjelper ikke å ha mange teorier dersom vi ikke klarer å bruke dem.

Hver dag møter jeg mine pasienter i gruppeterapi, og hver tirsdag møtes vi til det jeg kaller biblioterapi. I biblioterapi diskuterer vi ideer og tanketradisjoner. Hver uke drøfter vi en ny teori, og hver uke forplikter vi oss til å teste ut teoriene i eget liv. Uken etter møtes vi på nytt for å dele erfaringer og evaluere den «terapeutiske effekten». Denne boken reflekterer denne prosessen, og den er en ansamling av de ideene jeg betrakter som mest verdifulle med tanke på selvutvikling og selvfølelse. Jeg baserer meg først og fremst på egne erfaringer, pasienters tilbakemeldinger og anerkjente teoretikere. Jeg vil påstå at teoriene har lært meg mye, men samarbeidet med mennesker i endringsprosesser har lært meg atskillig mer.

Som psykolog og psykoterapeut gjennom flere år, er jeg overbevist om at nesten alle «sjelelige plager» handler om lav selvfølelse i større eller mindre grad. Det finnes selvsagt noen problemer som først og fremst er fysiske, men langt de fleste psykologiske vanskeligheter handler til en viss grad om selvfølelse. Nathaniel Branden (1987, 1988) er en autoritet på selvfølelse, og han påstår at alt fra angst, depresjon, frykt for intimitet, frykt for å mislykkes eller frykt for suksess involverer vår selvfølelse. Rusmisbruk, avhengighet, mangel på ambisjoner, misunnelse, arbeidskonflikter, fysisk og psykisk mishandling, seksuelle problemer, følelsesmessig ustabilitet, raseri, selvmord, kriminalitet og vold kan som regel spores tilbake til lav selvfølelse som en avgjørende faktor. Branden hevder at den viktigste vurderingen du gjør, er den vurderingen du gjør av din egen verdi. En positiv selvfølelse er med andre ord hjørnesteinen i et optimalt liv. I følge mye av litteraturen på området, har selvfølelse to komponenter. Det handler om å føle seg både kompetent og verdifull. Førstnevnte assosierer vi gjerne med selvtillit, mens sistnevnte handler om selvrespekt.

selvpsy_3D og kjop den her
Boken er nå gitt ut i ny utgave på Portal Forlag. Nå får du den i fullfarge for 305,- FRI FRAKT og RASK levering fra lager i OSLO. Kjøp den her!!

Selvfølelse handler om vår tro på at vi er kapable til å håndtere livets utfordringer, og hvorvidt vi har rett til å være lykkelige. I en tilstand med god selvfølelse kjenner vi oss skikket til å håndtere livets utfordringer, mens i perioder med lavere selvfølelse kan vi oppleve at vi ikke strekker til. I verste fall vil lav selvfølelse gi oss en fornemmelse av å være utilstrekkelig som menneske. Dette er en bok om selvfølelse for fagfolk og «folk flest». Det er den første boken i en triologi om selvfølelse. Den er skrevet både for behandlere, som ønsker å hjelpe sine klienter med problemer knyttet til selvfølelse, men den er også skrevet for alle mennesker som er interessert i psykologi, filosofi og selvutvikling. Hvorvidt man har god eller dårlig selvfølelse før man begynner å lese denne boken, spiller ingen rolle, men det hjelper å starte ut med en idé om at selvfølelse er noe man alltid kan forbedre. Jeg har aldri møtt noen med total mangel på positiv selvfølelse, men jeg har heller aldri møtt noen som har så god selvfølelse at de ikke har potensial for utvikling. Denne boken henvender seg til de som er interessert i de psykiske mekanismene som spiller inn på vår selvfølelse. Den er skrevet for de som interesserer seg for menneskets muligheter for vekst og utvikling. Hvordan vi vurderer oss selv og vår egen verdi, kommer til å påvirke alle aspekter ved livet.

God selvfølelse gjør deg ikke til en «supermann» som vinner over alle andre. God selvfølelse gjør deg til en person som beholder ro og balanse i møte med livets utfordringer, og det gjør deg til en person som har mye å gi til andre, fordi du er trygg på seg selv. Dersom du har likt innholdet her på webpsykologen, er jeg ganske sikker på at du vil ha utbytte av «Selvfølelsens psykologi – Bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes». Ved å kjøpe boken, støtter du WebPsykologen og vårt arbeid som først og fremst handler om å spre kunnskap om psykologi og selvutvikling til så mange som mulig via denne siden og Psykolog.com.  

Relaterte artikler

  low-self-esteem-700x493Slik får du bedre Selv-Følelse: Nathaniel Branden skriver interessant om selvfølelse. Han sier at vi utvikler god selvfølelse dersom vi lever i tråd med fornuft og våre egne prinsipper, og ikke lar oss styre av tilfeldige følelser eller gamle vaner. Les mer    

 

 

Selvbildet

Vi styres av vårt selvbilde: Selvbildet er et slags psykologisk kompass som bestemmer forholdet mellom suksess og fiasko i ditt liv. Hva er selvbildet? Og kan vi påvirke eller justere vårt selvbilde? Maxwell Maltz mener at det er mulig! Les mer    

 

 

 

skam og selvtillitBli kvitt skam og lav selvfølelse: Negative leveregler er «psykologiske» mønstre som starter i barndommen og får gjenklang utover i livet. Kritikk og fordømmelse kan skade selvfølelsen. Mange sliter med skam, men det er mulig å gjøre noe med det. Les mer

 

 

Av Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

 
Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

8 KOMMENTARER

  1. Anbefales, flere av oss på Strømme DPS leser den nå! Liker godt det personlige preget den har, inneholder så mye kunnskap skrevet på en lettfattelig og interessant måte! Tok litt tid fra bestilling til ankomst.

  2. Jeg lurer på hvilke diagnoser er den skrevet for? Psykiske lidelser som depresjon også videre eller er den også for dem nevrologiske forstyrrelser også?

  3. Hei, og takk for ditt spørsmål.

    Fra bokens bakside har jeg skrevet følgende om tiltenkt publikum:

    «Boken er skrevet for «folk flest», men også for behandlere som ønsker å hjelpe sine klienter med problemer knyttet til selvfølelse. Ved hjelp av psykologisk (selv)innsikt, psykoterapeutiske teknikker, mindfulness og filosofisk ettertanke, er det mulig å trene opp et skarpere fokus og en bedre selvfølelse.»

    Når det gjelder nevrologiske lidelser og lignende, har jeg ikke tenkt på dette som eksklusjonskriterier for å få noe ut av boken. Jeg har ikke skrevet denne boken med tanke på noe bestemte diagnoser, bortsette fra diagnosen vi alle har: «Mer eller mindre strevende Menneske». Jeg tror man kan trene opp sin selvfølelse uansett hvilke forutsetninger man har. I boken er det også gjort et poeng ut av hjernens plastisitet, noe som altså betyr at man faktisk kan endre strukturer i sin egen hjerne ved å bruke den litt annerledes, akkurat som man kan endre kroppen sin ved å bruke den litt annerledes og litt mer aktivt.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here