Lucid dreaming for viderekommende

Bevisst drømming er en selvutviklingsteknikk hvor man drar veksel på drømmen som arene for utfordring og personlig eksperimentering og vekst.

I artikkelen Selvutviklende drømming for nybegynnere  så vi på teknikker for å huske drømmer, gjenkjenne drømmetegn og foreta virkelighetstester for å oppnå en bevisst oppmerksomhet mens man drømmer. Bevisst drømming er en selvutviklingsteknikk hvor man drar veksel på drømmen som arena for utfordring og personlig eksperimentering og vekst. Dersom man lærer seg å nyttiggjøre seg drømmer på en konstruktiv måte, åpner det seg et landskap hvor man kan utvikle seg selv på mange nye måter. Barrierene de fleste møter etter at de har lært seg de grunnleggende teknikkene for bevisst drømming, er å holde seg sovende samtidig som man forblir bevisst. Ofte faller man ut av drømmen så snart man oppdager eller avslører at man drømmer. Hensikten med bevisst drømming er å sove, drømme og være bevisst samtidig. I denne artikkelen skal vi se hvordan man gjør nettopp det.

 

Sove, drømme og være bevisst på samme tid

 

Selvutviklende drøm
Selvutviklende drøm

Stephen LaBerge er forsker og ekspert på bevisst drømming. Han forteller at de fleste mennesker våkner så snart de innser at de drømmer. Når det kobles inn en bevisst tilstedeværelse i drømmen, vil man altså våkne. Det faktum at man våkner opp handler ofte om at det visuelle aspektet ved drømmen falmer i det momentet man oppdager at det er en drøm. For å bli værende i drømmen på tross av dens falmende karakter, hjelper det ofte å foreta seg noe. Altså initiere noe nytt i drømmen. Husk at poenget hele tiden er å være i drømmetilstand og samtidig bevisst slik at man har kontroll på drømmen og kan styre den i ulike retninger.

Når Linda Magallon, som er bokforfatter og opptatt av drømmer, praktiserer bevisst drømming, forsøker hun å aktivere andre sansemodaliteter for å gjenopprette den visuelle kraften i en drøm som er på vei til å bli diffus og uklar. I det momentet hun oppnår bevisst tilstedeværelse i drømmen, og drømmen blir mer uklar på grunn av hennes bevisste oppmerksomhet iverksetter hun ett av følgende tiltak: lytte etter drømmestemmer eller musikk, lytte til egen pust i drømmen, å gni eller å åpne og lukke sine ”drømmeøyne” eller å ta på et objekt i drømmen. På denne måten klarer hun å gjenskape et tydeligere drømmelandskap.

Harold von Moers-Messmer, en tidlig forsker på bevisst drømming, presenterte en teknikk som handler om å se i bakken for å beholde en drøm. G. Scott Sparrow sier at en drømmers kropp er en av de mest uforanderlige elementene i en drøm, og dermed vil teknikker som å se i bakken og betrakte sine føtter eller se på hendene sine (som også den kjente forfatteren Carlos Castaneda anbefalte) være hjelpsomme faktorer for å gjenopprette en drøm som er i ferd med å oppløse seg.

Stephen LaBerge utviklet en ennå mer effektiv teknikk for å holde seg i drømmetilstand, og denne teknikken kalte han “å spinne”. Spinneteknikken er basert på et konsept som LaBerge forklarer på den måten at man “lader opp oppfattelsessystemet eller persepsjonen slik at det ikke kan forandre fokus fra drømmeverdenen til den virkelige verdenen.”

Når du med viten og vilje aktiverer drømmesansene dine, så er det mindre sannsynlig at du går over til dine våkne sanser. LaBerge hadde følgende resonnement: siden drømmer har fysiologiske effekter, så kan bestrebelser på å få sin drømmekropp til å slappe av, hjelpe til med å beholde en sovende tilstand. Han forsøkte å legge seg ned på gulvet i drømmen sin så snart drømmen begynte å falme. Han trodde først at denne handlingen hadde våknet ham opp, men oppdaget så at han bare hadde drømt at han våknet. Videre forskning avslørte at avslapning ikke var nøkkelen, men snarere bevegelsen han foretok ved å legge seg ned.

Spinneteknikken involverer 4 steg.

1. Legg merke til når den visuelle kvaliteten ved drømmen begynner å falme i farger, detalj, lys eller virkelighetskvalitet. Det er det visuelle aspektet som først forsvinner i en drøm.

2. Spinn i en sirkel i drømmen din før følelsen av din drømmekropp rekker å falme. Du må kjenne følelsen på kroppen. Her handler det altså om å rotere rundt og rundt i drømmen for å skape en bevegelse hvor man kommer i kontakt med en følelse av sin egen ”drømmekropp”.

3. Når du spinner rundt, gjenta om og om igjen at det neste du vil se og føle, høre eller lukte vil være en drøm; hvis ikke vil du oppleve en følelse av falsk oppvåkning og miste bevisstheten.

4. Fortsett å spinne til du befinner deg i en stabil verden. Utfør en test for å se om du virkelig har våknet eller om du drømmer.

LaBerge legger til at det å spinne er så effektivt fordi visuell informasjon er slik en stor del av balansen og vår oppfattelse av verden. Det er på grunn av dette at det er vanlig å oppleve kvalme når man ikke kan kontrollere bevelgelsene sine, slik som nar man befinner seg i baksetet på en bil eller på en båt. Visuelle bilder, enten det er faktisk, husket eller innbilt, kan utløse de samme fysiologiske effektene.

LaBerge forteller at det finnes noe bevis for at vår balanse kan være involvert i de raske øyebevegelsene som er assosierte med drømming (REM – Rapid Eye Movement). På sett og vis ser det ut til at vi har en drømmemodus og en våkemodus i forhold til våre sanser. Aktivering av drømmesansene i forhold til bevegelse og balanse knytter oss nærmere drømmen, mens fysisk bevegelse i den virkelige verden kobler oss ut av drømmetilstanden. Å forbli i drømmeland handler sånn sett om å bevege seg, lukte, lytte og initiere aktiviteter for å knytte sterkere bånd til drømmen og større avstand til våken virkelighet.

Hvis det ikke hjelper å bevege seg i drømmen, og den såkalte spinningsteknikken ikke opprettholder din drømmetilstand, vil det være bedre å ligge helt stille uten å bevege seg i det hele tatt. Når man nærmer seg våken tilstand handler det om å ikke gi sine våkne følelser noe tilførsel av stimuli, sier LaBerge: Spill død (!) Hvis du slapper skikkelig av og ligger helt rolig så er det mer sannsynlig at REM søvnen vil gjeninntre av seg selv. Ikke tenk normale våkne tanker, slik som for eksempel hva du skal gjøre den dagen. Forsøk å unngå all form for våken aktivering.

Alan Worsley, en av verdens mest erfarne bevisste drømmere, sier følgende i denne sammenheng: ”Ligg helt stille. Slapp av og vent. Drømmen vil komme tilbake.

Beholde bevisst oppmerksomhet i drøm

 

Som en nybegynner er du kanskje i stand til å bli bevisst i en drøm, kun for å miste den bevisstheten når du blir fanget i drømmens scenario. Du kan bli så overrasket av en uventet hendelse at du ikke engang innser hvor lite sannsynlig, hvor urealistisk eller hvor drømmeaktig situasjonen egentlig er. Dermed ender man ofte opp som passiv deltaker i drømmens egen narrativ ute å evne en bevisst tilstedeværelse.

Stephen LaBerge understreker at språk kontrollerer både vårt underbevisste og bevisste Jeg. Han anbefaler å snakke med deg selv i drømmene dine og å konstant minne deg selv på at du drømmer. Dette kan styrke en bevisst tilstedeværelse i drømmen. Velg et bestemt mantra eller en setning. Denne setningen må du bestemme på forhånd og repetere slik at den er lett tilgjengelig i ditt verbale repertoar. Et innøvd mantra vil således fungere som en påminnelse om drømmens illusoriske kvalitet. Det er viktig å repetere mantra mange ganger i våken tilstand dersom det skal ha en innflytelse i drømmen. Når denne setningen da kan gjenkalles i drømmetilstand, vil den altså minne deg på at du drømmer og at situasjonen du befinner deg i ikke er virkelig.

LaBerge sier at ved hjelp av trening vil du være i stand til å gjenkjenne de drømmesituasjoner eller komponenter som vanligvis forårsaker tap av bevissthet i en drømmesituasjon. En innlært setning som avslører drømmen som drøm vil ofte fungere godt i tilfeller hvor bevisst oppmerksomhet i drømmen er i ferd med å falme i takt med drømmens galopperende scenario.

Drømmeinkubasjon

 

Når du har mestret drømmeerindring, evnen til å holde deg bevisst, evnen til å holde deg sovende og samtidig forbli i en drømmetilstand, er neste skritt øvelser som hjelper deg å mestre drømmene på en mest mulig selvstyrt måte. LaBerge kommer med en rekke råd i forhold til å mestre drømmer, men såkalt inkubasjon av intensjon er det nyttigste aspektet av bevisst drømming. Gjennom denne teknikken oppnår man evnen til å utforske spesifikke situasjoner eller problemer du opplever i livet, og dermed gir det mulighet for mer innsikt og forståelse.

Drømmeinkubasjon er en gammel teknikk, sier LaBerge, spesielt i de kulturer som trodde på kraften av drømmer for veiledning og spådom. Her refererer inkubasjon til det å legge seg til å sove (tradisjonelt i et tempel) for å få en åpenbaring.

For å inkubere en drøm, eller oppnå kontroll på drømmen for å bevege deg mot ny innsikt, må du komme fram til en enkel setning som oppsummerer din intensjon, og kombinere den med din intensjon om å ha en bevisst drøm.

1. Formuler din intensjon så klart som mulig i én setning. Gi spørsmålet ditt eller situasjonen din, som du har lyst til å drømme om, en enkel setning. Lag rett og slett en kort oppsummering av det du ønsker å iscenesette i drømmen. Skriv setningen ned, illustrer den og husk den. Under denne setningen skriver du følgende instruktive beskjed til deg selv: “Jeg vil huske at jeg drømmer.”

2. Jobb med denne intensjonen rett før du skal legge deg.

3. Fokuser på setningen din og din intensjon om å holde deg bevisst. La andre tanker forsvinne, og gå tilbake til denne intensjonen.

4. Idet du sovner og begynner å drømme, forfølg din intensjon.

5. Når du lykkes med å drømme om det ønsker, bør du våkne opp for å erindre drømmen, eventuelt skrive den ned og reflektere over den, før du går tilbake til din søvnsyklus. Det er viktig å ta notater hvis du kan, fordi et svar eller en innsikt kan ligge iboende i drømmen på en slik måte at du ikke gjenkjenner den med en gang.

Dersom du evner å bruke dine drømmer på den måten som er beskrevet her, nærmer du deg status som erfaren “lucid dreamer”, og du har et hav av spennende muligheter innenfor rekkevidde – i drømmens landskap.

Under kategorien Drømmer finner du flere artikler som tar for seg ulike psykologiske aspekter ved drømming. På Psykologi-TV har WebPsykologen også postet en rekke innslag som drøfter hvorvidt drømmer har psykologisk betydning. I videoavdelingen finner du også en samling instruksjonsvideoer hvor det handler om å Ta kontroll på drømmer – Bevisst drømming. WebPsykologen har også et eget foredrag om Depresjon, drømmer og psykoterapi.

Kilde

LaBerge, Stephen and Rheingold, H. (1990). Exploring the World of Lucid Dreaming—Chapter 6: Principles and Practice of Lucid Dreaming. Ballantine, NY. via  The Lucidity Institute [online]. Hentet fra, http://www.lucidity.com/EWLD6.txt

Av Sondre Risholm Liverød &
 Sumei Lee FitzGerald

WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

4 KOMMENTARER

 1. Interessant lesning dette!
  Jeg er en sånn en som er veldig bevisst i mine drømmer, drømmer mye og deltar og kan snu hendelser i de. Jeg er nok i drømmestadiet veldig mye av søvnen min, for jeg drømmer gjerne mange forskjellige drømmer, kan fortsette på de hvis jeg våkner og husker de som regel i detalje når jeg våkner.
  Sånn har jeg holdt på siden jeg var liten.

  Men det jeg ikke skjønner er hensikten med det. Etter å ha lest denne artikkelen kommer det frem at de i andre kulturer skulle komme nærmere en eller annen form for innsikt ved å være bevisst i sine drømmer, lete etter budskap…. Men for meg er det bare totalt slitsomt!

  I drømmen -som kan være en handletur på butikken- kan jeg av ren kjedsomhet få et eller annet absurd til å skje…? Hva kommer dette av?!
  Noen ganger føler jeg meg som i et dataspill av noe slag….hvor jeg er en karakter som kan gå visse veier.
  Kanskje en grunn til at jeg ikke liker disse dataspillene…? Men det var en digresjon.

  Jeg blir så slite når jeg våkner og det kjenens ut som om jeg lever to liv -et i den virkelige verden og et som mitt alter ego i drømmeverdenen.

  Har dere en artikkel hvor man kan lære seg å sove en drømmeløs søvn også kanskje, for DET skulle jeg gjerne lært meg!

  Mvh M

 2. Hei M, og tusen takk for interessant innspill. Jeg må dessverre innrømme at jeg ikke har noe særlig erfaring eller kunnskap om å drømme for mye. Mange sliter med mareritt, noe de selvfølgelig ønsker å unngå, og her finnes det ulike behandlingstiltak hvor fokus er å komme gjennom natten uten å oppleve marerittets skrekkscenario. Men slik jeg forstår deg, drømmer du mye og du opplever at drømmene er ganske trivielle og tilfeldige, av og til så hverdagslige og uaktuelle at du selv tar initiativ til å skape en ny situasjon.
  Utgangspunktet for mye av teorien om drømmer er at drømmer har en psykologisk betydning, og at de derfor setter opp ulike imaginære scenarioer som har en relevans for drømmerens liv. Av og til er ikke denne relevansen så åpenbar, og mye terapi handler om å utforske drømmens mysterier for å bli klok på hvilke følelser og hvilke temaer som skjuler seg i drømmens absurde logikk.
  Dersom drømmene dine ikke plager deg mer enn at de kjeder deg, kan det høres ut som om du er i god balanse, og dermed har du kanskje ingen voldsomme eller ubehagelige følelser og inntrykk å bearbeide i løpet av natten, men likevel drømmer litt på ”tomgang”. Dersom ”grunnstemningen” i drømmene er kjedsomhet iscenesatt gjennom litt monotone hendelsesforløp, kan det kanskje hende at drømmene dine forteller deg at du trenger mer stimuli, flere utfordringer og større grad av bevegelse i livet, men dette blir bare spekulasjoner. Det viktigste er at man klarer å skape en mening eller en fortolkning av sine drømmer som kan føre en videre i livet. Dersom det stemmer at drømmer alltid forteller oss noe om oss selv, kan det være et poeng å lytte eller i alle fall prøve å undersøke hvilken relevans drømmens spillfekterier har på vårt liv.
  For noen representerer drømmene de aspektene ved ens egen person som ikke kommer frem eller får plass i dagliglivet. På den måten kan man forsøke å skape mer sammenheng mellom den personen man opplever i drømmen og den personen man lever i våken tilstand.
  Jeg forstår også at du føler deg sliten og til dels ”lei” av drømmeriet, men som sagt er det sannsynlig at nature har utstyrt oss med evnen til å drømme fordi den på en eller annen måte gagner oss. Ve feltet er stort og det finnes veldig mange teorier på drømmens funksjon. Vi har blant annet posten en artikkel med flere videoforedrag som heter Har drømmen psykologisk betydning (https://www.webpsykologen.no/video/har-drommer-psykologisk-betydning/) Kanskje finer du flere svar der?
  Uansett vil jeg takke deg for et interessant innspill, selv om det er vanskelig å gi deg noen konkrete svar. Sannsynligvis er det flere som opplever det samme som du, og vi kan håpe at de poster en kommentar med sine erfaringer.

  Vennlig Hilsen
  WebPsykologen

 3. Heisann takker for flott artikkel, jeg har et spørsmål om bildet i artikkelen.
  Jeg har en blogg og skriver en artikkel om drømming i dag og lurte i den forbindelsen om jeg kunne få lovt å benytte bildet du har i artikkelen din her i den artikkelen jeg skriver nå..:-)

 4. Hei Lykkelise! Dessverre eier ikke vi bildene våre selv. Vi har kun kjøpt rettighetene til bruk av bildene her på siden. Vi kan derfor ikke autorisere eller tillate at bildene brukes andre steder. Vi kjøper våre bilder på http://www.Istockphoto.com. Bildene er sjelden veldig dyre.

  Mvh: WebPsykologen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here