Familien som ikke snakker følelser

Noen familier gjemmer seg bak en flott fasade hvor problemer holdes skjult for omverden. Det skaper ofte psykiske spenninger som angst og depresjon i det enkelte familiemedlem.

I vår familie snakker vi ikke om følelser”. Det er en setning jeg har hørt mange ganger i mitt arbeid som terapeut. Familier med lite toleranse for følelser, familier med lite språk på følelsesmessige problemer og familier som setter opp en usynlig mur (eller en flott fasade) mellom seg og omverden, vil ofte oppleve at det enkelte familiemedlem utvikler symptomer som følge av uforløste psykiske spenninger.

Tradisjonelt sett har familien hatt mange oppgaver. Før i tiden var familien ofte en selvstendig produksjonsenhet hvor fordeling av oppgaver mellom medlemmene var sentralt. Familien skulle i tillegg oppdra barna, sørge for de eldre og bistå den enkelte ved sykdom og lignende. I dag har samfunnet tatt over mange av familiens oppgaver, noe som betyr at familiesystemet i alle fall er fritatt for mye av den materielle belastningen. Det som deretter peker seg ut som familiens viktigste oppgave, er å sørge for emosjonell intimitet, åpenhet og sosialisering av barna. Fra et psykologisk perspektiv er dette av særlig interesse, og spesielt viktig er det hvordan en familie forvalter følelser og hvordan de kommuniserer emosjonelle konflikter eller mellommenneskelig gnisninger.

I denne videoen snakker psykologspesialist Sondre Risholm Liverød om familiepsykologi med fokus på følelser. Her er det først snakk om hvor viktig der er å ha en arena hvor det er rom til å uttrykke emosjonelle problemer. Deretter drøftes familier som har satt opp en usynlig mur mellom seg selv og omverden. Det er her snakk om et lukket familiesystem hvor alle problemer holdes skjult bak husets fire vegger. Det foreligger gjerne en stilltiende avtale om at ingen røper familiens ”hemmeligheter”, og ingen snakker med utenforstående om sine problemer eller vanskeligheter. Familien setter opp en fasade og begraver sine vanskeligheter bak nymalte vegger. Av og til kan det også være slik at familien heller ikke har noe åpen kommunikasjon seg i mellom. Emosjon betyr bevegelse, og bevegelse kan føre til slitasje, og av den grunn opplever mange at bevegelse (følelser) i vårt indre liv er slitsomt. Og når en familie ikke makter eller evner å gi rom til følelsesmessig bevegelse seg imellom, må enkeltindividet bære emosjonelle konflikter på egne skuldre. I lukkede familiesystemer og familier med dårlig følelsesmessig kommunikasjon, vil man ofte se at enkeltindividet belemres med psykiske spenninger som gradvis kulminerer i symptomer i retning av angst eller depresjon. Noen vil også oppleve av det som i utgangspunktet dreier seg om følelsesmessige konflikter og mangler, manifesterer seg som kroppslig smerte. Dermed går man til legen med et fysisk problem, noe som oppfattes som sosialt akseptabelt, og fasaden kan bestå.

Videoforedrag – Familier som ikke snakker om følelser

Livsviktig å uttrykke følelser på en god måte

Muligheten og evnen til å uttrykke følelser, impulser og behov er sentralt for psykisk helse. Det kan virke som om manglende følelsesmessig kommunikasjon i en familie levner medlemmene i en slags isolert posisjon hvor følelsesmessige spenninger bygger seg opp i individet. Dersom det ikke finnes en god kanal hvor følelser kan uttrykkes, reguleres og forvaltes gjennom en fortrolig dialog, risikerer man at individet blir så full av psykiske spenninger at det kulminerer i symptomer. Følelser som ikke finner et uttrykk gjennom språket, finner som regel andre vier til overflaten. Noen opplever kroppslige plager, noe sliter med magesmerter, noe unngår følelsesmessig trykk ved å drikke alkohol, mens andre unnviker følelsesmessig ubehag ved å jobbe døgnet rundt. Depresjon og angst er også vanlige symptomer hos mennesker som lever i et lukket familiesystem hvor det gjerne foreligger en slags kollektiv frykt for sterke følelser.

Vi skriver mer inngående om denne problematikken i artiklene

Dersom vi opplever at familiens problemer eller våre personlige problemer handler mye om et forknytt følelsesliv, kan det hende at vår artikkel om følelsespsykologi og veien ut av et hemmet følelsesliv kan være nyttig å lese. Artikkelen heter Bli kvitt angst og depresjon med følelsespsykologi.

Ellers finner du flere artikler om familiepsykologi i kategorien Familie og samliv.

Av Psykologspesialist Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

2 KOMMENTARER

  1. Synes denne websiden er veldigt opplysende og gjør det lettere for meg å forstå ting og situasjoner i eget liv. Synes Sondre snakker om intresante ting.

  2. Hei vi 2 heter Ciaran & Ciara Cassidy. Vi er en gutt og ei jente på 16 år. Vi 2 er bror og søster, tvillinger og bestevenner. Vi 2 syns at dette er ei skikkelig interessant side. Hilsen Tvillingbror og Tvillingsøster på 16 år. Som er Bestevenner.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here