Faenskap i Guds navn

Når jeg ser Jan Hanvold manipulere mennesker til å gi ham penger, blir jeg forbanna. Men skal enkelte sjarlataner få sette Gudstro i et dårlig lys? Det er jeg ikke sikker på…

SinnSyn
Faenskap i Guds navn
/

For tiden lager jeg en podcast med Rune Tobiassen. Han er pastor og troende, og jeg er psykolog og ikke-troende. Vi snakker sammen om livets store spørsmål. Håpet er at meningsforskjeller ikke bare skaper krangling og uvennskap, men snarere kan ta oss dypere inn i livets mysterier. Vi diskuterer livssyn, psykologi, filosofi og lufter våre argumenter i en hyggelig tone. Rune og jeg er gode venner, men har helt forskjellige perspektiver på livet.

I episode 9 var vi imidlertid helt enige. Vi snakket nemlig om Visjon Norge og Jan Hanvold. Jeg er klar over at dette innlegget henger ut en enkeltperson, men hans opptreden i det offentlige rom, og hans utnyttelse av de som har minst, er så skandaløs at jeg ikke klarer å tie.

Jeg visste også at min makker, Pastor Rune Tobiassen, var sterk motstander av det som kalles for «herlighetsteologi». Jeg sendte ham et klipp av Jan Hanvold og spurte om vi kunne snakke om det på podcasten. Rune hadde ikke sett klippet, og han svarte straks på sms: «ER DET MULIG! Vi kan godt snakke om det, men her tror jeg vi er helt enige». Episode 9 av Pastoren & Psykologen, som du også kan høre her, starter altså ut med en samtale om Jan Hanvold og Visjon Norge. Rune vil helst ikke uttale seg så mye om ting han ikke er helt sikker på, men i denne episode har jeg lagt ved et klipp av Hanvolds innsamlingseskapader, og på bakgrunn av et så makabert opptrinn, mener jeg det er lov til å uttale seg.

Det var også en dokumentaren om “pengepredikanten” Jan Hanvold på NRK Brennpunkt i oktober 2016. Dokumentaren viser hvordan Hanvold, som blant annet driver den kristne TV-kanalen Visjon Norge, siden 2001 har samlet inn 1 milliard kroner. Disse pengene skal angivelig gå til gode formål, hjelpearbeid og misjonering, men dokumentaren mener å avsløre at Hanvold selv er styrtrik og eier eiendommer for millionbeløp. Bokføringen hans virker både kreativ og suspekt, og det viser seg at denne mannen som regel sitter på begge sider av bordet, noe som gjør ham i stand til å ta ut millioner i ytelse. Han opptrer som både utleier og leietaker, arbeidsgiver og arbeidstaker i en og samme sak, og på den måten kan han sørge for egennyttig kontroll på pengene som strømmer inn fra publikum som ser på Visjon Norge. Det er vanskelig å vurder de faktiske forholdene i saken, men man trenger ikke være spesielt god menneskekjenner for å se at Hanvold fremstår som både manipulerende og grisk. Forestillingene på Visjon Norge er usmakelige, og de fremstår som et eneste stort innsamlingsprosjekt fundert på hyklerske premisser. Det er så tydelig at de som ser på blir lovet et bedre liv, Guds nåde og en plass i himmelrike, men at disse godene er betinget av hvor mye penger de gir. Ofte er det de som har minst og lever i vanskelige kår som gir mest til denne mangemillionæren. I et skamløst klipp fra sendingene på Visjon Norge kan man høre den grådige pastoren synge en kristen sang hvor han lager egne vers underveis:

“Over sjøen du ser
hvor Genesaret ler
Og der du hilses med Jesus om bord
Så kjære venn, løs nå lommeboka di
Ja, løs nå bankkontoen din
La det flyte inn i Guds rike – Hans herlighet!
Så skal du se at det lønner seg å så i tro
Og da skal du få oppleve guddommelig økonomi
Så løs nå båten fra land
Ja, han vil ta deg i havn
og gå på vannet i tro på hans ord.
Så løs nå lommeboka mann
Så løs nå kontoen din søster
Så skal du se at Gud vil fylle den opp
For Gud har lovet at den som gir skal få”

Denne teksten er noe Hanvold synger, mens medhjelperne i studio ler hjertelig og klapper takten. Hele seansen ligner på en innsamlingsaksjon hvor Jan Hanvold ber til Gud og takker for at han lar sine finansengler virke i Visjon Norge. I neste setning setter han de såkalte finansenglene opp mot Mammons engler som visstnok forsøker å holde pengene tilbake. Mammon er et ord som brukes i Bibelen om jordisk gods eller om en tankegang som setter materiell rikdom høyt, og Hanvold poengterer at en gnien seer sannsynligvis er infisert av Mammon og dermed kommer uheldig ut i det guddommelige regnskapet. Hanvold selger billetter til et godt liv på vegne av Gud, og denne businessen gjør ham styrtrik.

Hele seansen fortsetter pinlig lenge, og den gjentagende oppfordringen om at publikum skal overføre alle sine økonomiske midler “inn i Guds rike”, er så vemmelig at jeg ikke klarte å se hele klippet. Dokumentaren avslører at pengene som flyter inn til Visjon Norge i liten grad brukes til veldedige formål, men i stor grad gjør Hanvold til en rik mann. Hanvold blir et smertefullt eksempel på menneskelig lavmål, og hans utnyttelse av de svakeste forkledd i jesusretorikk blir så makabert at man ikke vet hvordan man skal reagere. Det er omtrent den samme følelsen man får når man ser Donald Trump lire av seg rasisme, kvinnediskriminering, blottlegge sin narsissisme og lyve for en hel verden uten å blunke. Under valgkampen sa Trump at han kan gå ut på gata å skyte en tilfeldig person uten å miste en eneste velger. På samme måte vet nok Hanvold at han kan være så skamløs han bare vil, og likevel kommer trofaste og velmenende kristne til å gi bort alt de har til Hanvolds imperium. Dette rangerer høyt på listen over ting som gjør meg inderlig frustrert og forbanna. Heldigvis ser jeg at mange av mine kristne venner reagerer på samme måte. For dem er det kanskje enda mer tragisk fordi Hanvold sverter deres livssyn, oppfyller folks fordommer og sannsynligvis skremmer folk vekk fra kristen tro. For ordens skyld legger jeg ved det aktuelle klippet her:

Jan Kåre Hanvold er en norsk kristen predikant og mediemisjonær. Han er grunnleggeren av den kristne TV-kanalen Visjon Norge. Kanalen sender hele døgnet, og den finansieres først og fremst gjennom gaveinntekter. TV-kanalen har vært kritisert for å fronte helbredelse og djevelutdrivelse, og medeier og programleder Jan Hanvold har vært omtalt som «pengepredikanten» av både NRK, Dagsavisen og NTB.

Det finnes mange sjarlataner som snakker Guds ord i en eller annen fasong, og noen av dem begår både moralske og etiske overtramp, men sannsynligvis er det misvisende å anta at de religiøse overbevisningene henger sammen med ugjerningene, samtidig som man gang på gang legger merke til at religion heller ikke stanser disse menneskene i sine illgjerninger.

Å trekke frem enkeltpersoner eller bestemte religiøse samfunn tjener i seg selv ikke noe godt argument for ateisme. Motargumentet er enkelt og likefrem. Ofte nevnes både Lenin, Stalin, Hitler, Pol Pot, og Mao som eksempler på ateister med spekulative eller direkte onde hensikter. Få vil benekte at de nevnte personene har noen hjerteløse meritter, men at det skyldes mangel på religion, er langt i fra sikkert. Det som kjennetegner de nevnte personene, er ikke først og fremst deres ateistiske ståsted, men at deres politiske regimer var basert på dogmatiske perspektiver, og deres personlige drivkraft sannsynligvis handlet mer om behov for makt enn ”altruistiske velferdsideer”.

Rigid tankegods og dogmatisme, som går ut over uskyldige mennesker, er noe av det verste jeg vet. Det koker i meg når jeg ser Jan Hanvold, og derfor klarer jeg ikke å stopp meg selv fra å skrive noe om det her på WebPsykologen.

Jeg vil imidlertid komme med et par modifiserende kommentarer. Jeg selv er ikke troende, mulig jeg best karakteriseres som en agnostiker. Men jeg har brukt mye tid på å forstå religion fra innsiden. Blant annet har jeg deltatt i bibelgrupper i flere år og snakket med folk som Rune Tobiassen om livets store mysterier. Jeg synes det er spennende, og det ligger tett opp til mitt eget fag som er psykologi.

Jeg husker en bibelgruppe hvor en av deltakerne var en tidligere rusmisbruker. Han hadde fulgt diskusjonen, eller mitt angrep på kristne sjarlataner, uten å si noe, men så kom han virkelig på bane.

«Jeg vet at Steven Weinberg har sagt at man trenger religion for at gode mennesker skal gjøre onde ting, men dette argumentet er helt uten hold. Bare se rundt deg. Hvor mange religiøse mennesker kjenner du? Og hvor mange av dem er slemme?»

Jeg tenkte over det han sa, og fant ut at jeg ikke kjente noen religiøse mennesker jeg ville karakterisere som slemme, i alle fall ikke slemmere enn gjennomsnittet. Jeg har hørt om mange slemme religiøse mennesker, men jeg kjenner ingen av dem. Jeg forsøkte å nevne en pastor fra Vennesla som virker rimelig suspekt i det han tjener en formue på å helbrede mennesker i Guds navn, men dette argumentet ble også skutt ned. Det er klart at de finnes en del TV-evangelister som holder bibelen høyt og presser håpefulle mennesker for mange penger, men for hver korrupte pastor, finnes det tusenvis av ærlige pastorer som vier sitt liv for å sørge for andres ve og vel. Ateisten har lett for å overse disse menneskene. Av og til finner man et råttent eple i fruktdisken, og bruker det som bevis for at alle eplene, appelsinene og pærene er råtne.

Etter denne gruppen har jeg tenkt mye på dette tema. Hvordan blir egentlig regnestykket? Det skjer mye faenskap i Guds navn, men det hadde nok skjedd mye faenskap uansett. De troende menneskene jeg kjenner personlig, er gode mennesker, og sannsynligvis litt bedre enn meg selv på mange områder. Mange av dem setter eksempelvis av flere timer hver uke hvor de ber for andre. Med andre ord bruker de tid på å tenke på noen andre enn seg selv. Man kan innvende at de gjør dette for å skåre ekstrapoeng for å komme bedre ut av det ved oppgjørets time, men jeg opplever at de fleste ser på godhet for andre som et viktig livsprinsipp, og ikke først og fremst som en billett til himmelrike. Uansett hva som motiverer dem, synes jeg det er noe prisverdig over deres omtanke for andre. Det er også noe prisverdig over hvordan de prioriterer å bruke så mye tid på andre. Noen tror at det er mulig å bli bønnhørt, og sånn sett er det rimelig å bruke tiden sin på å be for andre, og deres gode gjerninger stopper ikke her. I frikirken samler de inn overskuddsmat fra dagligvarebutikkene og gir maten til dem som trenger den. Dette gjør de flere ganger i uken, og det er et stort apparat av hjelpere som skal til for å administrere denne operasjonen i Kristiansand. Og dette skjer på fritiden.

Når alt kommer til alt vet jeg ikke nok om dette regnestykket til å sette to streker under svaret, men det finnes noe forskning på området, forskning som har vært medvirkende til at mine holdninger har endret seg. Det viser seg at det er 25 % mer sannsynlig at en religiøs person gir penger til veldedighet. Mange vil hevde at kristne misjonærer har gjort mer for utviklingsland enn noen andre. Over hele verden finnes det millioner av suppestasjoner, hospitser og andre veldedighetstiltak i regi av de troende. Som ateist har jeg alltid forsøkt å kontre disse argumentene ved å poengtere at man bør gjøre gode gjerninger uansett hva man tror på, men statistisk sett så gjør man ikke det. Troende er litt rausere enn ikke-troende. Raushet er en prisverdig egenskap, men det blir selvfølgelig et problem hvis man ikke ser forskjell på veldedighet og Jan Hanvold.

I videoen under kan du høre samtalen pastor Rune Tobiassen og jeg hadde om dette temaet.

Psykologens journal

Denne artikkelen springer ut av min interesse for psykologi, filosofi, religion og spenningsfeltet som oppstår mellom disse relaterte disiplinene. I lang tid har jeg forsøkt å utforske livets store spørsmål i møte med mennesker som tenker annerledes enn meg selv. Jeg definerer meg ikke som religiøs, men jeg har oppdaget at man er nødt til å engasjere seg i de store visdomstradisjonene dersom man skal ta menneskets eksistensielle grunnvilkår på alvor. Hvorfor er vi her? Hver er meningen med livet? Hvordan oppstod det hele? Hva skjer dersom vi utvikler intelligens som overgår vår egen? Risikerer vi å konstruere en teknologisk variant av Gud? Hva skjer når vi dør? Hva er egentlig den menneskelige bevissthet? Er vi bare biologi og elektrokjemi, eller er menneskets bevissthet noe mer enn materie og hjernesubstans? Har vi rett og slett en sjel?

Mange av de store spørsmålene gir meg en viss uro, og i psykologens journal har jeg forsøkt å lindre denne uroen ved å skrive meg inn og ut av konfliktene i en kontinuerlig dialog med meningsmotstandere. I psykologens journal utfordres mine ateistiske tilbøyeligheter av teologiske perspektiver på livet. For meg ble det en spennende reise som forandret meg både personlig og intellektuelt. Vil du være med på denne reisen, håper jeg at du vil lese journalen. Klikk deg inn på linken under for å skaffe den Psykologens journal.

Bestill Psykologens journal

Vår Pris 349,-     Spar 50,-

Veil. pris: 399,-

Fri frakt!

Leveringstid: Boken (innbundet) kommer for salg 10. september 2018. Boken sendes fra lager i løpet av kort tid. 

Betaling skjer via faktura som følger boken

 

Dette er boken…

 

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

6 KOMMENTARER

  1. Amerikanske leger har lagt frem fram en rapport som viser at hjertepasienter som ble bedt for av grupper av ukjente mennesker ikke ble friske, verken fortere eller langsommere enn andre pasienter. Bønnen var derfor uten virkning.Undersøkelsen ble foretatt over tre år på 750 pasienter fordelt på ni sykehus i delstaten North Carolina. Tolv bønnegrupper var involvert – i tro varierte de fra kristne studenter og forskere i England til buddhister i Nepal. Det var kardiologer fra Duke University Medical Centre som sto bak undersøkelsen.Kritikere av undersøkelsen påpeker at det står svart på hvitt i Bibelen at man ikke skal sette Gud på prøve. Det er det man har gjort her, og derfor finner man at han nekter å samarbeide. Dette synes jeg er et vanskelig dilemma i forhold til kristne og deres tro. Kristne og deres pårørende rammes i like stor grad av dødsfall ved kreftsykdom. Jeg opplever at mange av mine kristne venner tolker normal tilfriskning som helbredelse. Og at men innerst inne er veldig opptatt av å være en god kristen, ikke nødvendigvis et godt menneske. Særlig gjelder dette opp i mot fordømmelse av andre. Jeg har aldri tidligere reflektert over hvor fordømte de homofile er i mange kristne miljøer. Det begrunnes med hva som står om homofili i bibelen. Men i bibelen står
    det også at incest er greit om slekten er i ferd med å «dø ut». Sykdom blir også sett på som prøvelser fra gud i mange kirkesamfunn som får statstøtte. Jeg trodde at dette var en «avleggs» måte å forkynne troen på. Dessverre har jeg tatt feil.

  2. Trodde du var psykolog? Hanvold er grunder og leder for den kristen tv-kanal. Denne sender 24/7 365 dager i året. Titusenvis av troende og ikke-troende er seere – noen får å hisse seg opp andre for å finne påfyll til en allerede eksisterende kristen tro. Mange kommer til frelse ved å begynne å se kanalen – noe for å finne noe negativt da media har sitt fokus der. Men tilbake til psykologien – manipulere – Manipulere, ofte brukt negativt om å påvirke andre ved midler som de ikke har oversikt over og derfor ikke kan verge seg mot.

    Manipulere kan også bety å bruke hendene på en bestemt måte i utførelsen av et arbeid; berøre med hendene eller bruke knep. Nå er jo Hanvold og den kristne tro inne i skjermbildet – en seer kan fritt skru av – hente kaffe – gå på do – hvis en vil unngå ordet penger. De som gir til kanalen gjør det av egen fri vilje. Jo, den er kampanjer der det samles inn penger – slik som det og gjøres på statskanalen som vi alle finansierer. Det å gi tilbake noe for det en skjønner koster både tid og penger faller naturlig for de fleste og vil en ikke så er en fri til det. Verre er det ikke.

  3. Jeg er kristen, og dette er bare trist. Det er ikke slik Jesus virke er. Om man velger å gi er det fordi man ønsker å støtte, ikke fordi man blir presset til det, eller lovet helbredelse. Det står helt klart i bibelen det vil komme mange i Jesus navn , men de er ikke fra Gud.

  4. Hørte pastoren og psykologen. Synes pastoren vrir seg unna, men du er reflektert. Kanskje pastoren ikke “tør” å si hva han egentlig mener? Enhver oppegående person må jo forstå at Hanvold er en svindler.

  5. Til Knut Nygaard: Når jeg bruker ordet manipulere, mener jeg det synonymt med å lure folk. I det du du ser gjennom manipuleringen, er du fri til å gjøre hva du vil, men da er du ikke lenger lurt. Å bli lurt betyr at man ikke ser hvordan andres agenda styrer deg i den retningen de ønsker. Hanvold bruker de slueste triksene i boka. Han forteller deg at ditt “evige liv” står på spill dersom du ikke gir til hans imperium. Han truer med Mammon og evig fortapelse dersom man ikke “gir så det svir”, og da er det kanskje ikke så enkelt å bare ta en tur på do eller drikke litt kaffe for å “overse” denne griske forbryterens pengespill. Dette er virkelig forkastelig, og det burde vært forbudt!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here