Oppskriften på et godt parforhold

John Gottman har studert 650 ekteskap over en periode på 14 år. Han vet nøyaktig hva som fører til skillsmisse, og hvilke faktorer som styrker ekteskapet. Han har 7 viktige prinsipper for et godt samliv.

John Gottman har forsket på ekteskap med fokus på faktorene som opprettholder et godt samliv og forebygger skillsmisser. Da han begynte å undersøke parforhold på 70-tallet, var det ikke så mye forskning på området. De tipsene man kunne få for å redde et vaklende ekteskap baserte seg fortrinnsvis på ”folkelig visdom”, enkeltpersoners meninger, religiøs tro, eller diverse ideer fremsatt av psykoterapeuter og andre i hjelpebransjen. Gottman møblerte en flott leilighet med utsikt utover sjøen og inviterte par til å bo der. Gottman installerte kameraer og studerte parenes hverdagsliv med ”lykt og lupe”. Gradvis kunne han identifisere en rekke faktorer som viste seg å føre til skillsmisse, samt en rekke faktorer som forebygget samlivsbrudd og borget for et godt ekteskap. I boken “The Seven Principles for Making Marriage Work” (skrevet sammen med Nan Silver) tegner han opp et realistisk bilde av ekteskapet, han avliver en del myter, og peker på avgjørende faktorer som både styrker og ødelegger parforhold. I artikkelen ”7 prinsipper for et godt ekteskap” har vi gått mer inn i de forholdene som ødelegger et ekteskap, mens i denne artikkelen skal vi se litt nærmere på kjennetegn ved et velfungerende parforhold.

Les også

Ekteskap7 prinsipper for et godt ekteskap: Lykkelig gifte par er ikke smartere, rikere eller bedre psykologisk utrustet enn andre; De holder negative tanker og følelser for hverandre på et nivå som ikke overdøver de positive. Les mer

 

 

Kommunikasjon

SelvrealiseringEn av mytene Gottman dementerer, er den som sier at det er viktig å snakke om dype følelser for å ha et godt ekteskap. Gottman mener at det er store meningsforskjeller og potensielle konflikter i alle relasjoner, og at mange par bruker mye energi på å ”forandre” eller ”overbevise” sin partner. Det er feil bruk av energi i følge Gottmans forskning. Han mener at lykkelige par aksepterer hverandre, og ved konflikter tar de gjerne en liten ”time out” før det eskalerer, og kommer tilbake til hverandre uten å dvele så mye mer over krangelen tidligere på dagen. Det er ikke så avgjørende hvorvidt man alltid kommer ned i dybden av en konflikt, men snarere hvordan man snakker til hverandre ved uoverensstemmelser.

Gottman snakker om ”stonewalling”, kritikk, forsvar og forakt som ”apokalypsens fire ryttere”. Han poengterer at kritikk som retter seg mot person, fremfor sak eller en bestemt ting personen har gjort, er en viktig distinksjon. Ved kritikk av sin partner bør man altså fokusere på en bestemt hendelse, snarere enn å tilskrive feilen en egenskap ved den andre. “Forsvar” refererer stort sett til den primitive varianten hvor vi ikke tar ansvar for eget bidrag i en konflikt, men hardnakket hevder at den andre har all skyld. ”Det er ikke jeg som er sint, det er du!”. I videoen under kan du høre mer om det såkalte projektive forsvaret hvor man feilaktiv tilskriver andre egne følelser man ikke orker å ta ansvar for.

 

«Stonewalling» er et begrep som handler om å snu ryggen til den andre. Istedenfor å gå i dialog, slutter man å snakke, noe som selvfølgelig er til stor frustrasjon og fortvilelse for den andre. Dette er på sett og vis en passiv aggressiv strategi hvor man indirekte ”skader” den andre ved å gjøre seg utilgjengelig. Samtidig gjør man seg selv ”usårbar” ved å koble helt ut. Dette er mest vanlig blant menn fordi kjaerlighet i psykologiende bruker lengre tid på å roe seg ned dersom de blir veldig følelsesmessig aktivert. Når menn blir sinte, tar det altså veldig lang tid før de roer seg ned igjen. De kan bruke lang til på hevntanker og bære nag, noe som selvfølgelig er svært anstrengende. Dermed tyr de oftere til ”en mur at taushet og likegyldighet” for å unngå den følelsesmessige belastningen.

 

Forakt er den siste «dommedagsrytteren» i et parforhold, og kanskje den verste av de fire. Forakt innebærer alle former for ansiktsmimikk, grimaser, himling med øynene og andre gester som har til hensikt å få den andre til å føle seg dårlig. Når forakt har sneket seg inn i relasjonen, har som regel respekten gått ut bakdøren, og veien til skilsmisse er kort.

 

Veien til skilsmisse

Det er ikke slik at tilstedeværelse av én av ovenstående faktorer betyr at forholdet er i ferd med å havarere, men flere faktorer som opptrer samtidig over en lengre periode, og til sist skaper et klima hvor de negative forholdene fullstendig overkjører de positive, er en ganske sikker oppskrift på samlivsbrudd. Partene vil ikke lenger forsøke å reparere konfliktene, men isteden kobler de seg følelsesmessig fra hverandre og begynne å leve separate liv under samme tak. Det er ikke uvanlig at en (eller begge) vender seg mot andre for å få oppmerksomhet og positiv kontakt, og Gottman påpeker at utroskap vanligvis er et symptom på et døende ekteskap snarere enn årsaken.

 

Prinsipper for et godt ekteskap

 

At the heart of my program is the simple truth that happy marriages are based on a deep friendship. By this I mean a mutual respect for and enjoyment of each other’s company

 

Kurstilbud webpsykologenDe fleste av Gottman prinsipper for å skape bærekraftige og lykkelig ekteskap dreier seg om en avgjørende faktor: vennskap. Vennskap gir grobunn for romantikk, men først og fremst beskytter det forholdet mot destruktive krefter. Så lenge man klarer å opprettholde en slags ømhet, respekt og beundring for sin partner, kan man alltid berge forholdet. Uten denne anerkjennelsen av sin ektefelle, er det mye større sjanse for at forakt siver inn som en giftig gass og forpester tilværelsen for begge parter.

Ifølge Gottman er hovedhensikten med et ekteskap det han kaller “felles mening.” Det betyr at partnerne støtter hverandres drømmer og håp. Et ekteskap går i feil retning dersom den ene parten må ofre mye av egne behov og ønsker for å tilfredsstille den andre. I et ekstaskp må man, som i andre betydningsfulle og viktige relasjoner, tilstrebe så mye likestilling som mulig. Man bør strekke seg langt for å sørge for at begge partene får utfolde seg på noen av de områdene i livet som er viktig for dem. Kanskje er det umulig å upraktisk å gjøre alt man vil, men man bør sørge for at begge to får anledning til å utvikle en hobby eller andre ting de brenner for. Ekte vennskap er likeverdige.

Ettersom Gottman setter vennskap som det mest avgjørende faktoren i et godt ekteskap, nevner han videre en del forhold som relaterer seg til vennskap.

 

Ha kjennskap til, og interesse for, din partners «verden»

I sterke og solide relasjoner har partene gode «kjærlighetskart». Det vil si at de kjenner den andres ønsker, drømmer, behov og preferanser. I tillegg har de innsikt i den andres sosiale liv, venner, vet litt om jobbforhold, familiære forhold og andre sentrale ting i partnerens liv. Dersom man ikke har et slikt «kjærlighetskart» over sin partner, er det sannsynlig at store begivenheter og omveltninger, som for eksempel et barn, vil komme til å svekke forholdet, ikke styrke det.

 

Vend deg mot din partner

Romantikk og kjærlighet kan være til stede, selv i hverdagslige gjøremål og samtaler som egentlig virker ganske forutsigbare og ensformige.  Det er når man slutter å anerkjenne den andre (avviser sin partner), at det virkelig er fare på ferde. Mange tror at romantiske middager, ferier eller feiring av merkedager er det som fyller ekteskapet med romantikk, men Gottman har forskning som viser at det er de små hverdagslige oppmerksomhetene som er det avgjørende for et lykkelig partnerskap. Han kaller det å «vende seg mot sin partner», og det handler altså om å legge merke til, interessere seg for og vise at man har sett den andre, litt nå og litt da.

Tillat deg selv å bli påvirket

Kvinner er ganske åpne for å la seg påvirke av sin partner, men for menn er dett mer utfordrende. Det viser seg at de lykkeligste ekteskapene er de hvor mannen anstrenger seg for å lytte til sin kone og ta hensyn til hennes synspunkter og følelser. Gottman er tidlig ute med å påpeke at de beste og mest langvarige forholdene er dem hvor «makten» er gjevnt fordelt – Altså likestilling.

 

Homofile par

Gottman har også gjennomført en 12 år lang studie av homofile par. Konklusjonen er at homofile partnerskap fungerer omtrent likt som heterofile par. Imidlertid har homofile en tendens til å ta ting litt mindre personlig, de bruker noe færre fiendtlige eller kontrollerende taktikker, og generelt sett bruker de mer humor og hengivenhet når de tar opp problemer i parforholdet. Ut over dette, er homofile par fanget av de samme dynamikkene i konflikter og tyr til de samme konfliktløsningene som heterofile par.

 

Avsluttende kommentarer

Poenget med å lese Gottman eller delta på hans seminarer, er rett og slett for å få innblikk i hans forskning på hvilke faktorer som styrker og svekker et parforhold. Når man kjenner til empirien på området, er det lettere å identifisere fallgruver i eget forhold.

Man har kanskje tenkt at vitenskap og forskning hadde lite å bidra med i forhold til kjærlighet, parforhold og konflikter i det sosiale landskapet, men her har vi sannsynligvis tatt feil. Egentlig vet vi forbløffende lite om hvordan mennesker reagerer både fysiologisk og psykologisk i konflikter. Vi har en lei tendens til å bli barnslige, aggressive eller avvisende i møte med konflikter, og på sett og vis reagerer vi som forutsigbare nikkedukker i et sosialt teater. Mer kunnskap og mer bevissthet rundt vår evne til å kommunisere, hvordan vi fokuserer på hverandre og alle de forholdene som er på spill i møte mellom mennesker, kan sannsynligvis øke både vår emosjonelle og sosiale intelligens og dernest ruste oss for solide ekteskap som kan forbli lykkelige og vare livet ut.

 

Relaterte artikler

Uansett hvordan man vrir og vender på det, er evnen til å opprette og opprettholde gode relasjoner noe de fleste av oss kan bli bedre på. Noen kaller det emosjonell intelligens, andre kaller det sosial intelligens og det handler om våre medmenneskelige egenskaper. Mange foreslår at evnen til å lytte, ha medfølelse, empati og interesse for andre, er noe man kan trene opp. I følgende artikler tar vi opp disse temaene fra litt ulike innfallsvinkler.

 

People Skills7 tips for bedre sosial kompetanse: Både i jobb og privatliv er evnen til å kommunisere helt avgjørende for suksess. Her får du 7 tips til bedre kommunikasjon og nøkkelen til «small talk». Bli en bedre menneskekjenner med bedre sosiale evner. Les mer

 

 

Raushetens psykologiRausheten & åpenhetens psykologi: Livet er fult av tankefeller som forfører oss dersom vi ikke har lært å tenke oss om et par ganger før vi konkluderer. De beste menneskene jeg kjenner, er de som har få svar, men mange perspektiver. Les mer

 

 

 

emosjonell intelligensMedmenneskelighetens psykologi: Mennesker med høy emosjonell intelligens er mellommenneskelig kloke. De er genuint vennlige, åpne og tillitsvekkende. Nyere studier forteller mer om de gode medmenneskenes egenskaper. Les mer

 

 

 

MedmenneskelighetDe usedvanlig gode menneskene: Noen mennesker tapper oss for energi og egger til konflikt slik at samværet blir belastende. Andre skaper en åpen, trygg og vitaliserende atmosfære. Hva kjennetegner de beste medmenneskene? Les mer

 

 

 

sosial intelligensStyrk din sosiale intelligens: Både sosial & emosjonell intelligens har sitt opphav i våre relasjoner. Mange har negative livsmønster eller emosjonelle blokkeringer, men vi kan utvikle vår følelsesmessige & sosiale intelligens. Hvordan? Les mer

 

 

 

hjelperollenGode egenskaper i hjelperollen: Noen mennesker utstråler en godhet og positiv kraft som gjør dem til fantastiske medmennesker. Hvilke egenskaper har disse personene? Kan man lære det? Siegel mener det handler om ”mindsight”. Les mer

 

 

 

identifisere-familieproblemer-test

 

Psykologspesialist
Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

2 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here