Om å havne i Helvete

Over 40 % av jordens befolkning har en livsorientering preget av myter, konformitet og en streng Gud. Det er en lumsk verden med homofobi, demoner, Pastor Jan-Aage Torp og Ludvigsen fra bibelbelte i Sør.

Vil intolerant religion forsvinne?

Flere sosiologer har ment at religion faller på sin egen urimelighet når modernismen får et tilstrekkelig grep om tilværelsen, men det har ikke skjedd. Mange lener seg fortsatt ukritisk på åndelige autoriteter.

Snåsamannen vs skolemedisin

Legevitenskapen er skeptisk til Snåsamannens evner, men mye av befolkningen har tiltro til healing. Dette skaper en stivnakket debatt som bør nyanseres! Kampen står nok en gang mellom "kropp og sjel".

Stress på jobb & omorganisering

Ansatte som ikke involveres i bedriftens avgjørelser, føler seg ofte oversett. Det kan føre til lav arbeidsmoral, lite motivasjon og usikkerhet, hvorpå arbeidstakerne raskt rammes av stress, angst og utbrenthet.

Surrealismens psykotiske prosjekt

Surrealismen vil slipper alle bånd til normalitet, hvorpå den flyter avsted i en fremmed verden. Kunstneren søker den fryktelige fremmedgjøringen som den schizofrene fanges i.

Religion versus vitenskap

Hva er forholdet mellom religion og vitenskap? Intelligent design er et eksempel på at religion forsøker å bevise Gud med ”vitenskapelige” metoder. Ender det med kvasivitenskap? Er religion og vitenskap forenlig?

Positiv psykologi & hva er lykke?

Positiv psykologi handler om velvære, tilfredsstillelse, flyt, vekst, lykke, optimisme og håp. Forskning på området spør; Hva er lykke, hvordan finner man den, og varer den evig om man først har funnet den?

Kan man unngå midtlivskriser?

Midtlivskriser rammer med depresjon og tomhet. Det handler om biologi, men også psykologi og evnen til å skape mening. Ofte finner man livskraft ved å følge en drøm, mens på "autopilot" mister man seg selv.

Bibelen – En udugelig livsveileder

Hvem bestemmer hva vi skal forstå symbolsk og hva som er faktisk i bibelen? Bibelen kan forfekte nestekjærlighet, men også legitimerer hellig krig, fordømmelse av homofili, undertrykkelse av kvinner osv.

Er Jesus tvangsinnlagt på psyk?

Mange påstår å være den gjenfødte Mesias, og dermed er det ingen som tror på noen av dem. Deres budskap strider mot all fornuft, noe bibelen også gjør, men bibelen er ikke tvangsinnlagt.

Kritikk og kritiske personer

Det finnes to typer kritikk. Den ene er velmenende og upartisk, mens den andre kommer fra kritiske personer som kompenserer for sin egen følelse av misnøye ved å klage på andre. Hvordan ytrer vi og mottar kritikk?

Behandling av rusmisbruk

Avhengighet og rusmisbruk er alvorlig og vanskelig å behandle. I behandling er ikke alltid målsetningen total avhold, men stabilisering av narkotikamisbruket. Livslang oppfølging er ofte nødvendig.

Kan religiøse grupper mislede mennesker i krise?

I kriser skakes mennesket i dypet av sin eksistens. Meningen med livet svinner hen og veien tilbake handler om å skape ny mening. Prosessen er sårbar!

I begynnelsen var ordet, og ordet er utrolig!

Åpne språkspill utvidere menneskets horisont på nyskapende måter, mens dogmer fanger oss i destruktivt trangsyn.

Hvordan utvikles dårlig selvtillit

Dårlig selvtillit utvikler seg ofte fra tidlig alder. Vi ble forlatt, overbeskyttet, mishandlet, ekskludert eller fratatt noe. Vi speiler oss i alle svikene og tror vi er verdiløse. Hvordan kan vi forbedre lav selvfølelse?

Hvorfor er mennesket så spesielt?

I følge skapelsesberetningen er mennesket spesielt fordi det er utstyrt med en sjel. Evolusjonsteori er ikke enig i denne konklusjonen. Spørsmålet er hva som gjør mennesket spesielt og hvordan vi kan forstå det.

Speilet lyver aldri?

Vi fortolker oss selv i relasjon til andre mennesker. Vår personlighet og selvtillit formes i kontakt med omgivelsene. Negative relasjoner gir grobunn for lav selvfølelse, men dette kan man gjøre noe med!

Menneskets psykologiske programvare

Hva gjør oss til mennesker? Genetisk sett ligner vi apene på en prikk, men likevel er vi ganske forskjellige. Muligens er det språket som gjør den store forskjellen.

Religion som et arvelodd

For mange er onani forbundet med skam, og seksualitet forbudet med tabu. Paven fordømmer kondomer og folk dør av AIDS. Påtalende religiøse fortellinger videreføres som et virus på tanken.

Mentalisering eller skilsmisse

Nesten halvparten av alle ekteskap ender i skillsmisse. Mentalisering er et relativt nytt terapeutisk begrep som mener at mellommenneskelige forhold krever at begge parter evner å se seg selv utenfra og andre innenfra.

Selvbevissthet mot stress og uro

Mennesker forsøker ofte å finne seg selv i det de gjør, det de eier eller sosial status. Vi leter etter oss selv i omgivelsene, men finner bare tvil og angst. En trygg identitet er forankret på innsiden; der er også Lykken.

Evolusjon er ikke bare en ”teori”

Evolusjonsteori er en forklaringsmodell som ikke er bygd på usikre antagelser, men på vitenskapelig evidens. Noen vil likevel hevde at evolusjon er en tvilsom teori og at vi er skapt av Gud for 6000 år siden.

Hvordan skal jeg meditere?

Det finnes mange ulike typer meditasjon men ulik effekt. Å meditere er ingen mystisk eller religiøs affære, men snarere en verdifull selvutviklingsteknikk for fysisk og psykisk helse hentet fra Østens tradisjoner.

Er selvutviklingsbøker nyttig for alle

Når livet virker tungt og meningsløst, handler det om å finne veien videre. Kanskje må vi omdefinere vårt liv, noe som er krevende og vanskelig. Muligens kan selvhjelpsbøker ha en positiv effekt på selvutvikling.

Angst og magisk tankegang

Mange mennesker lever anstrengt ved å bekymre seg for ting de uansett ikke kan påvirke. Vi uroer oss for kreft og ulykker, men angsten er ofte den farligste for folk flest. Hva kan vi gjøre for å endre vår tankegang?

En samtale om psyken fra universet

Er det mulig å gi en fullgod forklaring på hva som gjør oss til mennesker og hvordan menneskets bevissthet fungerer? Hva er psyken og hvorfor har vi selvbevissthet. Kan vi finne et svar i verdensrommet?

Darwin eller intelligent design

”Intelligent design” hevder at verden er komponert på en så sofistikert måte at det er nødt til å stå en Gud bak skaperverket. Dermed dementeres evolusjonsteorien og en tilblivelse basert på naturlig seleksjon.

Evighetsfilosofi på tvers av religioner

Bakom gudfryktige doktriner finnes det muligens en slags felles åndelig innsikt som kalles evighetsfilosofi. Kan denne innsikten hjelpe oss forbi religiøse dogmer?

Meditasjon for lav selvtillit

Lav selvfølelse handler om negativt tankegods. Dårlig selvtillit medfører vonde følelser og mentalt støy, noe meditasjon kan være med å avhjelpe, men hvordan kan egentlig meditasjon forbedre selvfølelsen?

Slutte å røyke i følge Freud

Mennesker røyker, overspiser, biter negler og drikker, og hvorfor gjør vi dette? I forhold til sigarettavhengighet er det både psykologiske og fysiologiske årsaker, og her kan Freud gi oss litt innsikt i sakens natur.

Kreativ psykologi, LSD og psykose

Sosiale konvensjoner kan låse oss fast til stereotype verdensanskuelser som ikke stimulerer utvikling og kreativitet. Noen mener at psykedeliske stoffer kan "åpne bevisstheten", mens andre advarer mot psykose.

Evolusjonsteori versus religion

Aksept av evolusjonsteorien krever at man oppgir den kristne skapelsesberetningen, og det kan vekke både protest, raseri, frykt og fortvilelse. Hvordan kan vi forklare det menneskelige? Gud eller evolusjon?

Psyken og psykedeliske stoffer

På 60-tallet mente enkelte forskere at psykedeliske stoffer kunne åpne den menneskelige bevissthet for "åndelige" åpenbaringer. Timothy Leary påstod at LSD var en slags kjemisk nøkkel til "mental frigjøring".

Hva gjør oss til mennesker?

Det som utgjør vår eksistensielle særstilling handler ikke så mye om religiøs metafysikk, men snarere om det faktum at vi har utviklet et språk. Genetisk sett ligner vi aper, men symbolbruk gjør oss enestående.

En psykoanalyse av Gud og religion

Fra et rasjonelt ståsted fremstår mye av den religiøse mytologien som absurd. Fra et psykologisk ståsted fremstår Gud ofte som maktsyk og hevngjerrig, egenskaper som ikke akkurat er guddommelige?

Aksepterer vi blind tro?

Dersom man oppdras i en fanatisk religiøs doktrine hvor alle andre livssyn kategorisk bortvises, risikerer man mennesker som handler ut i fra overbevisninger som både er livsfarlige og forbløffende irrasjonelle.