Hjelpemidler for å trene hjernen

Forskning viser at meditasjon har en formidabel effekt på fysisk og psykisk helse, men det er ikke så lett å meditere. Finnes det noen hjelpemidler for meditasjon eller en snarvei til mental balanse? Tja…(!)?

Hjernen er et elektrokjemisk organ som driftes av en elektromagnetisk energi for å fungere. Den elektriske aktiviteten i hjernen varierer, noe som gir seg utslag i forskjellige typer av hjernebølger. Våre bevissthetstilstander, fra dyp søvn til drøm og våken bevissthet, springer ut av forskjellige svingningsfrekvenser i hjernebølgene. Dette er et komplisert felt som spenner fra noe som minner om science fiction til meditasjon og nevrologi. Gjenstandsfeltet er simpelthen forskjellige bevissthetstilstander, noe vi også skriver inngående om i artikklen Hjernebølger og meditasjon.

Der er ikke alltid så lett å forplikte seg til meditasjon på en måte som gir effekt. Første skritt på veien er kanskje en slags forståelse for meditasjonens virkemåte. Meditasjon er et slags kultiverende treningsprogram for menneskets bevissthet, men hvordan trener man bevissthet? I visse hensennede handler det om en innsikt i hvem vi egentlig er, og det spørsmålet har gjerne noen spirituelle undertoner. Disse spørsmålene tar vi opp i første del av artikkelen, mens i den siste delen ser vi på ”hjernemaskiner” og eventuelle hjelpemidler som supplement til et meditasjonsprogram.

Meditasjon og dypere bevissthetsnivåer

I en våken bevisst tilstand er vi engasjert i tanker og mental aktivitet. I løpet av dagen er mange av oss på ”mentalt høygir”. Tankene våre anstifter emosjonelle reaksjoner som gir seg utslag i hele kroppen. Ofte har tankene den egenskapen at de trekker vår oppmerksomhet mot fremtiden. Det kan være i form av planlegging eller bekymring. Andre ganger trekker tankene oss tilbake til fortiden. Det kan være i kraft av gode eller dårlige minner. Noen ganger er vi fastlåst i tanker fra fortiden og fremtiden akkompagnert av bitre eller depressive følelser. ”Jeg tenker, derfor er jeg”, sier Descartes, og han peker på at menneskets evne til å tenke og formidle sine tanker er helt sentralt i vår eksistens. Samtidig kan galopperende tanker ha en ganske negativ innflytelse på livet dersom vi ikke klarer å finne mental ro fra tid til annen. Tankene har en tendens til å distrahere oss og trekke oss vekk fra øyeblikket. Mange lever mest i fremtid og fortid på en ”flåte av tanker”, noe som gjør at man simpelthen går glipp av livet her og nå. Meditasjon er en teknikk som skal hjelpe oss å vinne tilbake øyeblikket, dempe indre spenninger og uro og trene opp et oppmerksomhet nærvær. Meditasjon er simpelthen en øvelse som styrker vår mentale muskel og trener opp vår evne til å være til stede i nuet.

Gjennom meditasjon guides man inn i en tilstand hvor ”mentalt støy” i mindre grad ”sliter oss ut”. Istedenfor å reagere på alt som foregår i bevisstheten, skal man forsøke å sette seg i en observatørrolle. Man skal ikke agere på alle tanker, men snarere observere seg selv tenke uten å ta stilling. På den måten anspores man i mindre grad til bekymring, umiddelbare reaksjoner eller følelsesmessige spenninger. Meditasjon er på mange måter en praksis som kultiverer mennesket i retning av en ganske bestemt erkjennelse: Du er ikke dine tanker. Du er noe mer enn dine tanker. Når man observerer seg selv tenke, er man ikke tankene, men den som ser på tankene. På sett og vis handler det om å hvile i et slags vitne til seg selv. Hva er så dette vitne, eller dette øye som ser? Noen kaller det Gud, andre kaller det vårt sanne ansikt, Buddhas natur eller bevissthet. Poenget er at vi er noe mer enn alt det som foregår av mental aktivitet i vårt indre landskap. Når man oppdager dette gjennom meditasjon eller dyp kontemplasjon, oppdager man samtidig en indre stillhet eller ro. Man får adgang til en indre fred som har helsebringende effekter på veldig mange områder. Meditasjon viser seg å gi mennesket et styrket immunforsvar, stabilt blodtrykk, mental balanse, mindre uro og mye mer. Kanskje er det mest oppsiktsvekkende at hjernen vokser hos de som mediterer regelmessig. De får rett og slett en sterkere mental muskel. Spesielt utvikles de områdene i hjernen som regulerer følelser og den delen som stipulerer vår evne til oppmerksomhet.

Meditasjon har altså en rekke helsebringende effekter, og det er ingen tvil om at meditasjon også påvirker hjernen vår rent fysisk sett. I tillegg til at hjernen på sett og vis stimuleres på en positiv måte som avstedkommer vekst, litt på samme måte som musklene styrkes i en helsestudio, gir meditasjon oss etter alt å dømme mer mental kontroll. Det kan se ut som om meditasjon påvirker hjernebølger og frekvensen de svinger på. På sett og vis kan meditasjon plugge oss inn til dypereliggende nivåer i bevisstheten, og det forbindes blant annet med en følelse av flyt, oppmerksomt nærvær og indre ro. Meditasjon kan skape et større mentalt rom i oss selv, og det påvirker hjernen i den forstand at den svinger på andre frekvenser. Meditasjon tar oss fra en oppjaget mental hyperaktivitet og ned i dypere bevissthetstilstander.

En kjent metafor handler om at mennesket kan betraktes som et hav. Mange av oss lever på overflaten hvor vi kjemper med å holde hodet over vannet. Bølgene slenger oss i ulike retninger og vi anstrenger oss for å holde oss flytende. Når vi oppfatter dette som livet, vet vi ikke at det er helt stille rett under overflaten. Nede i vannet er det alltid rolig og ingen bølger som skyller over oss med voldsom kraft og bevegelse. Meditasjon handler ikke om at vi skal avvise alt det som foregår på overflaten, altså hverdagslivet, men vite at vi er noe mer. Vi skal vite at det finnes en indre stillhet som alltid er tilgjengelig. Kommer vi i kontakt med denne stillheten, eksempelvis gjennom meditasjon, vil vi oppleve en helt ny dimensjon ved oss selv. Meditasjon handler i så henseende ikke om å flykte fra livet og hverdagen, men om å oppnå mer med mindre stress. På overflaten er man ofte fanget av bølgenes bevegelser, og man ser ikke så mye mer enn den neste bølgen som reiser seg. Hvis man hadde dykket litt ned i havet og kikket opp, hadde man fått et mye større overblikk. Et slikt dypdykk er på mange måter meditasjonens vesen.

Stadig flere studier viser oss at meditasjon er helsebringene på en rekke ulike måter, både psykisk og fysisk. Men det er ikke så lett å forstå essensen i meditasjon, og det er heller ikke så lett å lære seg å meditere. For å oppnå en helsegevinst, holder det ikke at vi sitter oss ned en gang i blant med bena i kors. Meditasjon krever øvelse over lang tid, men gevinsten kan også være formidabel. I dag tenker jeg at jeg ikke har tid til å ikke meditere, men tidligere hadde jeg problemer med å finne tid. Da var jeg på utkikk etter snarveier. Finnes det noen hjelpemidler som kan hjelpe meg å meditere?

Snarveier for å lykkes med meditasjon

Min første befatning med bevissthetstilstander og hjernebølger hang sammen med en interesse for meditasjon. Jeg satte meg inn i deler av Østens meditasjonspraksis og forstod at veien til en ”opplyst bevissthet” var lang. Dette er sannsynligvis den samme erkjennelsen som rammet bohemene på sekstitallet. Mens de fant en snarvei til alternative bevissthetstilstander via psykedeliske stoffer, var min vurdering at inntak av LSD, Meskalin eller Psilocybin var et vågalt og høyst usikkert prosjekt.

Dog var en tilstrekkelig hengivelse til meditativ praksis forferdelig tidkrevende, hvorpå jeg befant meg i den samme posisjonen som bohemene, nemlig på leting etter en snarvei. I mitt tilfelle dukket det opp en interesse for ulike bevissthetsendrende verktøy som skulle hjelpe meg til hurtigere resultater innenfor meditasjon og yoga. Det viste seg at markedet var fullt av ”hjernemaskiner”, som også hadde sin storhetstid på syttitallet, og forskjellige typer CD plater med meditasjonsfremmede lydspor. Noen plater inneholder rett og slett beroligende musikk eller lyder, mens andre fabrikanter markedsfører seg som mer sofistikert enn som så. Det finnes en rekke leverandører som angivelig baserer seg på forskning innenfor nevrologi kombinert med audiovisuell teknologi. Her finner vi CD plater med lydbølger som gradvis faller i verdi etter hvert som man lytter seg gjennom meditasjonsprogrammet. Dette konseptet er tuftet på en teori om at meditasjon handler om en slags mental bevegelse nedover mot lavere hjernebølger som korrelerer med stadig mer subtile bevissthetstilstander. Ved å lytte til lydspor som har en underliggende bevegelse fra høyere mot lavere frekvenser, kombinert med briller som gir visuelt stimuli med samme hensikt, reklamerer disse firmaene med at lekmenn skal evne og meditere som en munk på langt kortere tid enn det man ville brukt dersom man skrev seg inn i et tibetansk tempel.

Jeg har mine egne erfaringer med disse CD platene, men jeg vil verken anbefale eller advare mot dem. Hvorvidt de fungerer eller ikke, har jeg ikke grunnlag for å si noe om. Dessuten er mye av informasjonen på området øyensynlig preget av finansielle interesser, hvorpå det er vanskelig å skjelne mellom seriøse forskningsresultater og reklamegimmick. Personlig har jeg likevel en opplevelse av at meditasjons CDer med lyder som virker beroligende på meg (spesielt regnvær), kombinert med nesten uhørlige lydbølger som svinger på stadig lavere frekvenser, har hatt en positiv innvirkning på mitt eget meditasjonsprosjekt. Ulempen er selvfølgelig at man kan bli ”avhengig” av en teknisk anordning for å meditere, derfor bør man sannsynligvis supplere ”lydbølge meditasjon” med en mer ”økologisk meditasjonsvariant”.

Flere artikler om meditasjon & mindfulness fra WebPsykologen

 

Av Psykolog Sondre Risholm Liverød
WebPsykologen.no

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

4 KOMMENTARER

  1. Man kan evt gå til rainymood.com for å teste om man blir beroliget av regnværslyder 🙂

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here