#380 – Lykkelig gris eller ulykkelig Sokrates

Hvis man ikke sørger så mye over hva man mangler, men gleder seg over hva man har, er lykken mer tilgjengelig, men det er også andre faktorer som spiller inn.

Det er ikke usannsynlig at «Lykken» er noe som vokser naturlig frem hos et vesen som bruker sine evner på rett måte. Lykken er ikke noe man kan bygge opp, til den en dag står fiks ferdig, den er noe som følger menneskets virksomhet når det virkeliggjør sin natur. Lykken er heller ikke først og fremst en fornemmelse eller følelse, men noe langt mer objektivt. Lykken kommer når man lykkes, dvs. når livsevnene virker som de skal. Dette sa professor Trond Berge på Filosofifestivalen i 2019. 

I dagens episode skal jeg nok en gang tilbake til fenomenet «lykke». Jeg er ganske sikker på at jeg aldri blir ferdig med dette tema, og derfor vil det nok hjemsøke denne podcasten ved jevne mellomrom. 

John Stuart Mill har fått meg til å tenke at det kanskje finnes ulike nivåer av lykke. Han sa nemlig:

“Det er bedre å være et misfornøyd menneske enn en fornøyd gris, bedre å være Sokrates enn en tilfreds idiot. Skulle idioten, eller grisen, være av en annen mening, er det fordi de bare kjenner sin side av saken.”

Jeg ville helt klart heller vært Sokrates enn en tilfreds idiot, og heller et misfornøyd menneske enn en fornøyd gris. Dette skulle tilsi at lykke ikke er det beste man kan oppnå. Kanskje er det slik at potensiale, ikke bare for lykke, men for en dyp og inderlig mening i livet, er større i et komplisert sinnelag, og derfor at Sokrates har bedre forutsetninger for å leve et langt rikere liv enn en gris som gasser seg med epler i sola. Jeg vet ikke helt hva man skal tenke om lykke, og derfor kommer nok en episode hvor jeg skal tenke videre på dette.

Selv om oppfatninger av lykke selvfølgelig kan være forskjellige fra person til person, er det altså noen spesifikke aspekter man ser etter i forskningen på området når man tilstreber å måle eller vurdere en persons grad av tilfredshet ved livet, eller nivå av lykke.

Disse såkalte lykke-faktorene inkluderer 

Følelsen av at du lever det livet du ønsker

Opplevelsen av gode relasjoner

En følelse av mening og mål og ikke minst forutsetninger for å oppnå det du ønsker i livet, noe som også kalles for mestringstro.

En grunnleggende følelse av å være fornøyd, noe som også innebærer en generell opplevelse av å ha mer positive enn negative følelser.

En viktig ting å huske er at lykke ikke er en tilstand av konstant eufori. I stedet er lykke en generell følelse av å være tilfreds i livet. Man skiller ofte på gledelige øyeblikk som kommer og går, og en mer gjennomgripende følelse av mening og tilfredshet ved selve livet. Sistnevnte er nok det de fleste ønsker seg, men mange lever et liv i jakten på euforiske eller ekstatiske øyeblikk, men denne jakten på noe som er såpass forgjengelig, er som regel mer slitsomt enn meningsfullt, og det konstituerer neppe den beste måte å leve på. 

De menneskene som rapporterer å leve et såkalt «lykkelig liv» har fremdeles en stor andel av følelser som sinne, frustrasjon, kjedsomhet, ensomhet og tristhet, men selv om disse følelsene naturlig nok opptrer i livet, får de ikke lov til å overskygge alt annet, og selv om man befinner seg i en vanskelig situasjon eller livskrise med mye smerte, kan disse menneskene fortsatt rapportere å leve et lykkelig liv. Når de står overfor ubehag, har de likevel en underliggende følelse av optimisme om at ting vil bli bedre, at de kan håndtere det som skjer, og at de vil kunne føle seg bedre på et senere tidspunkt. 

Lykke er et finurlig tema, men det er også aktuelt for de fleste. Hvis man har som mål å leve et lykkelig liv, blir man visstnok mindre lykkelig. Å jage eksplisitt etter lykke er dermed ingen anbefalt strategi. Men hva skal man egentlig gjøre? Jeg vender tilbake til tema i dagens episode, og som sagt er det sannsynligvis en tematikk som vil hjemsøke denne podcasten så lenge den lever. Velkommen til en ny episode av SinnSyn. 

Avslutning

Lykke er som nevnt en tematikk jeg har drøftet i flere episoder her på SinnSyn. Jeg har blant annet postet to øvelser om mulighetene for å leve lykkelig på min Patreon-side. Det er «Øvelse 15 – Den lykkelige balansen» og «Øvelse 26 – Vitilitetspanelet». Disse øvelsene dykker videre ned i «lykkens psykologi» og peker på at et lykkelig liv består av gleder, men at gleder alene ikke nødvendigvis gjør deg tilfreds. Man må også gjøre det som er meningsfullt, selv om det ofte er vanskelig og slitsomt. Noen aktiviteter gir livet mening, retning, stimulerer kreativitet og aktiverer skaperkraft. Disse må vi ta vare på og aktivt vedlikeholde, men hvordan? Vil du vite mer om det, kan du melde deg inn på mitt mentale treningsstudio. Her kan du betale et selvvalgt beløp per måned og få tilgang til masse ekstra materiale fra denne Podcasten. Du finner mange ekstra episoder av SinnSyn, video fra foredrag, bøkene mine som lydbøker og en rekke øvelser som er myntet på å styrke våre “mentale muskler”. Er du en som finner verdi her på SinnSyn, vil støtte prosjektet og hjelpe meg å holde SinnSyn flytende, vil du som takk for støtten få mer SinnSyn hver måned. Stikk innom min Patreon-side i dag og skaffe deg tilgang umiddelbart. 

Ellers er det også flere episoder om lykke her på den åpne podcasten.

#41 – På jakt etter lykke og på flukt fra seg selv

Det er Humanetisk uke i Kristiansand, og jeg skal holde et foredrag om lykke og flukt fra seg selv. I denne episoden får du være med til biblioteket i Kristiansand. Det er fullt hus og mange som lurer på hvordan man kan bli lykkelig.

#144 – Positiv psykologi & hva er lykke?

Det er mange måter å forstå lykke på, men de vanligste posisjonene gjemmer seg i dette spørsmålet: Er det bedre å være en ulykkelig Sokrates enn en lykkelig gris?

#148 – Lykkelig på filosofifestivalen 2019

Hva kan man si om “lykke” uten at det blir lavpannet vrøvl? Det forsøker jeg å finne ut av i Kragerø under mitt innlegg på Filosofifestivalen 2019.

#150 – Slik er de lykkeligste menneskene

De som anvender et modent forsvar i møte med motgang og følelsesmessig smerte, har mer suksess på jobb og lever et lykkeligere familieliv enn de som henfaller til mindre modne forsvarsmekanismer.

#182 – Hva kjennetegner de lykkeligste av oss?

Det er forsket en del på lykkelige mennesker. Hva kjennetegner dem? Kan man utvikle egenskaper som gir oss et bedre liv?

#183 – De lykkeligste er ikke opptatt av lykke

Det kan virke som om lykke er en bivirkning av å gjøre meningsfulle ting, mestre livet, investere i relasjoner, sette seg mål og følge sine ambisjoner.

Takk for følge og velkommen tilbake i neste episode!

Sondre Risholm Liverød er psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han jobber som terapeut og teamleder ved en poliklinikk for gruppepsykoterapi ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Han driver nettmagasinene WebPsykologen.no og Psykolog.com, som sikter på å formidle psykologi på en anvendelig måte gjennom artikler og videoforedrag. Han underviser i utviklingspsykologi ved Universitetet i Agder. I 2016 ga han ut boken «Selvfølelsens psykologi», og i 2017 kom boken «Jeg, meg selv og selvbildet». I 2018 ble «Psykologens journal» publisert på Cappelen Damm. Denne boken beskriver psykologens møte med livets store spørsmål. I regi av WebPsykologen.no har Sondre også en podcast som heter SinnSyn. Her publiserer han ukentlige foredrag og samtaler om psykologi, filosofi og livssyn. I forbindelse med «Psykologens journal» har Sondre hatt mange samtaler med Pastor Rune Tobiassen. En del av disse samtalene er spilt inn på en podcast som heter «Pastoren & Psykologen». Alle podcastene er tilgjengelige på WebPsykologen.no, iTunes og en del andre plattformer. På YouTube har WebPsykologen en egen kanal hvor Sondre har publisert over 100 videoer. Ønsker du å følge aktiviteten, er det fortrinnsvis WebPsykologens Facebook-side som holder deg oppdatert.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here