Impulskontroll og rusmisbruk

Det finnes mange psykiske lidelser som handler om manglende evner til å vurdere øyeblikkelig tilfredsstillelse opp mot langsiktige konsekvenser. Rusmisbruk er èn av dem.

Hvordan takle et selvmord?

De etterlatte etter selvmord kan få det svært vanskelig. Suicid er en krise som rammer hardt og følelsen av tap er uunngåelig, men hvordan kan man takle det?

Bruk av internett i et psykologisk perspektiv

Hvordan påvirker relasjoner på internett menneskets personlighet, livsførsel og sosiale liv? Er internett en berikelse for menneskets psykologi?

Psykoterapi på internett

I psykoterapi er målet blant annet at klienten skal trekker frem, forsterke, utforske og rent psykologisk sett utvikle sin egen person. Spørmålet er om man kan bedrive psykoterapi på internett?

Hvordan forstå psyken?

Forholdet mellom hjernen og psyken er gåtefullt. Kan vi forstå psyken som våre kreative evner til å skape vårt eget liv, eller er vi styrt av hjernebiologiske faktorer?

Meditasjon mot depresjon

Depresjon kan kureres ved hjelp av medisiner og psykoterapi, men meditasjon kan også ha en svært helbredende effekt.

Bli kvitt angst og depresjon med følelsespsykologi

Angst og depresjon er svært utbredt. Symptomene kan variere, men i tillegg til terapi er det en del ting man kan gjøre selv for å bli kvitt psykiske problemer.

Personlighetstyper på internett

Internett er på mange måter et ”psykologisk” område som reflekterer brukernes preferanser. Hvilken betydning har egentlig livet online i lyset av personlighetspsykologi?

Perspektiver på rusmisbruk og avhengighet

Er rusmisbruk og avhengighet et psykologisk problem, en "sykdom i viljen", eller handler det om biologi og hjerneorganiske tilpasningsmekanismer?

Troshelbredelse i et psykologisk perspektiv

Psykologi og religion er beslektet, men psykoterapi og troshelbredelse er forskjellige former for behandling, eller har psykologen gått presten i næringen?

Problemer med behandling av fibromyalgi

Spørsmålet er om fibromyalgi og diffuse smerter skal forstås som en somatisk lidelse eller en psykologisk lidelse og hvordan skal det behandles?

Svineinfluensa og Noceboeffekten

Den virkelige epidemien som feier over verden er ikke nødvendigvis et influensavirus, men snarere medias skrekkinnvarslende reportasjer, og kanskje kan frykt i seg selv føre til sykdom?

Noceboeffekten

Noceboeffekten er placeboeffektens onde tvilling. Ved nocebo er det negative forventninger som avstedkommer en negativ effekt.

Psykologisk behandling av kreft

Før hadde man kreftpasienter i terapi for å hjelpe dem å akseptere sykdommen. I dag sikter psykologisk behandling på at pasienten skal lære seg å bekjempe sykdommen, også på et psykologisk plan.

Psykoterapi eller psykofarmaka?

Handler psykiske lidelser om feiljusteringer i hjernens nevrokjemi eller handler det om negativt tankegods? Skal det kureres med medisiner eller samtaleterapi?

Psykiatriske medisiner

I dagens psykiatri må fordelene og ulempene ved medikamentell behandling veies mot hverandre i hvert enkelt tilfelle. Det er vanskelige problemstillinger som krever god kunnskap om psykofarmaka.

Schizofreni – kreativitet og antipsykiatri

Innenfor antipsykiatriske teorier har man ofte hatt en romantisk forståelse av schizofreni som en frigjøringsprosess fra samfunnets lenker.

Schizofreni og hjernen

Noen forstår schizofreni i forhold til svangerskapskomplikasjoner, Kreaplin forstår lidelsen som en gryende demens og Kurt Goldstein sammenligner schizofreni med organisk hjerneskade.

Psykodynamiske perspektiver på Schizofreni

Noen teorier betrakter schizofreni som en regresjon til et nivå hvor individet ikke evner å skille mellom seg selv og omverdenen eller mellom drøm og virkelighet.

Hva er rusmisbruk og hva er avhengighet?

Er avhengighet en sykdom eller et valg? Er det selvmedisinering? Er det forårsaket av psykososiale faktorer, genetikk og/eller fysiologi?

10 vanlige former for avhengighet

Alkohol, tobakk, narkotika, gambling, shopping, sex, mat, videospill, internett og jobb er de 10 vanligste formene for avhengighet. Hva kjennetegner disse formene for avhengighet?

Hypnose er ingen spøk

Hypnose hjelper mennesker å utsette sine kritiske, selvdevaluerende og bekymrede tankerekker, og på den måten flytte fokus til her-og-nå og en avslappende tilstedeværelse i nuet.

Selvmord på verdensbasis – Hva forårsaker selvmord?

Forekomsten av selvmord øker neste over alt i verden. Religion, medias innflytelse, globalisering, sosiale og kulturelle tilknytningsbånd er avgjørende faktorer.

Karaktertrekk og selvmordsfare

Spørsmålet er om noen mennesker er mer utsatt for selvmord enn andre? Og i så fall er utfordringen å kjenne igjen disse menneskene slik at man kan iverksette hjelpetiltak så tidlig som mulig.

Perspektiver på selvmord

Mennesket er et komplekst vesen, og i tilfeller av selvmord finnes det sjelden en enkeltstående faktor som kan forklare tragedien.

Selvmordets filosofi

Finnes det situasjoner hvor selvmordet representerer et godt valg? Har vi lov til å ta vårt eget liv? Selvmord handler ikke bare om personlige kriser og psykologi, men også om livssyn og sosiologi.

Lucid dreaming for viderekommende

Bevisst drømming er en selvutviklingsteknikk hvor man drar veksel på drømmen som arene for utfordring og personlig eksperimentering og vekst.

Salg av frykt

Vi undersøker hvordan angst, stress og frykt driver forbrukermarkedet. Alt fra bilforsikring til treningsprogram, fra antioksidanter til svineinfluensa selges med en viss appell til menneskers bekymring.

Store terapeuter om psykoterapi

Carl Rogers og klientsentrert terapi, Carl Gustav Jung og dybdepsykologi, John Bowlby og tilknytningsteori er tema i denne artikkelen med videoer.

Har drømmer psykologisk betydning?

Det handler om drøm som fenomen og drømmens funksjon og betydning for menneskets psykologi.

Positiv Psykologi – Tankens Kraft

Filosofien bak positiv psykologi antyder at vår innstilling til livet kan ha en reell innflytelse på tilværelsen.

Sesongdepresjon

Vinterdepresjon er en depressiv lidelse som rammer personer som i utgangspunktet har en normal mental helse gjennom det meste av året, men plutselig opplever depressive symptomer om vinteren.

Positiv Psykologi med Martin Seligman

Positiv psykologi ønsker å styrke individets egen kraft og selvfølelse. Se videoene med Martin Seligman.

Psykoterapi og Gruppeterapi

Hva er psykoterapi og hva er gruppeterapi? Felles for psykoterapeutisk behandling er at helbredelsen finner sted gjennom utveksling av språk.

Utviklingen av Personlighet og Identitet

I et foredrag av psykolog Sondre R. Liverød ser vi på utviklingen av identitet. Hva er personlighet?

Hva er gruppeterapi?

Her ser vi på myter om gruppeterapi, hvem kan gå i gruppeterapi, rammebetingelser i gruppepsykoterapi, bildeterapi, kroppsbevissthetsgruppe og terapeutens oppgave i gruppeterapi.