Jeg føler meg mislykket

Noen føler seg mislykkede på jobb, sosialt eller i nære relasjoner. Ingen er født mislykkede, men mobbing, kritikk, kjeft eller avvisning kan gi oss denne opplevelsen. Depresjon kan bli ett av symptomene.

Oppvekst med psykiske lidelser hos nære pårørende

I et videointervju snakker vi med psykologspesialist Helge Sølvberg om å vokse opp rundt psykisk lidelse. Hva er risikoen? Og hvordan er veien mot et godt liv?

Selvstendighet kontra avhengighet

Avhengige personer har problemer med å sette grenser, ta valg, utvikle seg og være alene. Man føler seg inkompetent, avhengig av andre og kan oppleve seg selv som et barn i en vokseverden. Hva gjør man?

Dalai Lama i psykologisk perspektiv

Som åndelig leder er Dalai Lama en liberal skikkelse. Han snakker ofte på tvers av ulike religioner og visdomstradisjoner, og han hevder at det viktigste er å utvikle våre grunnleggende menneskelige egenskaper.

Psyken-Vitenskapens grunnproblem

Noen tenker på hjernen som en avansert datamaskin. Vi mottar, prosesserer og reagerer på informasjon, men er dette en god metafor? Hva med kjærlighet og kreativitet. Kan det forklares mekanisk?

Avvist og redd for ensomhet

Noen sliter med frykt for å bli forlatt og klamrer seg til andre på uheldige måter. Nære relasjoner preges av redsel for avvisning, sjalusi og behov for kontroll. Livet blir en kamp mot ensomhet, og hvordan forstår vi dette?

Menneskets bevissthet Et mysterium

Vi reiser til månen og bryter lydmuren. Det er ikke noe problem, men å forstå vår egen bevissthet har vi slitt med siden tidenes morgen. Menneskets bevissthet er fremdeles blant livets største gåter.

En omvendt forståelse av schizofreni

Den schizofrene kan virke desorientert, annerledes og fremmed. Mange hevder det handler om nedsatt tankevirksomhet, men kan det være motsatt? Så mange tankerekker at man ”fanges” i den indre verden?

Misnøyens psykologi

Misnøye kan fører til sjalusi, men kjernen i misnøyens vesen er ofte en frykt for å prøve nye ting. Frykten paralyserer mennesket og forhindrer fremgang. Misnøy gjør oss egoistiske og blender oss for livets muligheter.

Sårbarhet og livsangst

Vi er redde for ulykker, vi har flyskrekk og noen frykter fattigdom, mens andre er redd for å miste forstanden. Hypokonderen frykter sykdom. Engstelse kan handle om lav selvtillit. Hvordan forstår og håndterer vi dette?

Forstå barnets uttrykksmåter

Foreldrenes evne til å forstå barnets ”indre verden” er sentralt for psykisk utvikling. Ofte definerer vi barn som lydige, egenrådige, vanskelige, intelligente osv., men slike definisjoner kan forstyrre vår forståelse av barnet.

Perfeksjonistisk og selvkritisk

Noen klarer ikke å nyte livet, men lever under en konstant følelse av press. Det er gjennom prestasjoner de føler seg verdifulle, og symptomene er tvang, perfeksjonisme og arbeidsnarkomani. Hva gjør man?

Psykologi – Buddhisme & Vitenskap

Buddhismen er forankret i en historisk rikdom skapt av meditativ praksis og filosofisk tenkning. Dalai Lama inspirerer når han inkluderer både biologi, psykologi og spiritualitet i forståelsen av menneskets psyke.

Vold i familien

Dette er historien om Siri som vokste opp med en voldelig far. Artikkelen tar for seg hva som skjer med barn som opplever omsorgssvikt og vold. Får de varige psykiske problemer? Hvordan kan man hjelpes?

Bli kvitt skam og lav selvfølelse

Negative leveregler er "psykologiske" mønstre som starter i barndommen og får gjenklang utover i livet. Kritikk og fordømmelse kan skade selvfølelsen. Mange sliter med skam, men det er mulig å gjøre noe med det.

Er vi bare biologi – Ingen sjel?

Vitenskapen møter sin største utfordring når det kommer til menneskets bevissthet. Noen mener vi er bevisste fordi vi har en sjel, men nobelprisvinner dr. Crick påstår at ”You`re nothing but a pack of nevrons”

Å komme seg videre etter sorg

Traumatiske hendelser kan etterlate oss med en følelse av tomhet og utmattelse. Dødsfall, ulykker og samlivsbrudd er eksempler på situasjoner som kan drukne mennesker i sorg. Hvordan komme seg videre?

Ateisten om forholdet til døden

Teorier om et liv etter døden fungerer kanskje som en trøst for mange, men for ateisten representerer det et falskt håp. I denne artikkelen snakker ateisten om sitt forhold til døden, frihet og meningen med livet.

Urolige barn, medisin & mindfulness

Vår holdning til barn og oppdragelse betinges i høy grad av kulturen. I Østen og Vesten tilnærmer man seg såkalte ”atferdsvansker” på forskjellige måter. I Østen spiller meditasjon en viktig rolle. Har vi noe å lære?

Illusjoner og Vrangforestillinger

Vrangforestillinger og sansebedrag er symptomer ved noen psykiske lidelser, men det bor i de fleste av oss. Noen snakker med de døde og andre satser alt på et magisk tall i lottorekka. Hvordan forstår vi fenomenet?

Terapi med antisosiale pasienter

Den arrogante eller aggressive pasienten er vanskelig å ha i terapi. Empati er en forutsetning for behandling, og hvordan etablerer man dette i møte med mennesker som skjuler sin sårbarhet bak en fiendtlig fasade?

Barn med psykisk syke foreldre

Barn utvikler seg og forstår seg selv via sine foreldre. Det er vanskelig å etablere indre trygghet, solid selvfølelse, nyanserte forståelser av seg selv og verden i et klima hvor psykiske lidelser tar mye av plassen.

Kan vi innta et større perspektiv?

Mentale lidelser handler ofte om uhensiktsmessig måte å forstå virkeligheten på. Sunn utvikling handler om evnen til å håndtere stadig flere perspektiver, noe som gjelder både på individ og samfunnsnivå.

Empati som terapeutisk metode

Som psykolog møter man mennesker som er sinte, usikre, redde, nedtrykte, desperate og paniske, og det eneste som åpner situasjonen for forandring, er terapeutens evne til å forstå pasientens virkelighet.

Teilhards grensesprengende ideer

Pierre Teilhard var en visjonær fransk åndsarbeider som ønsket å integrere spirituell erfaring med naturvitenskap. Han snakker om en høyere form for bevissthet ved integrering av ulike visdomstradisjoner.

Psykosyntese – Psykologi med sjel

Psykosyntesen er en holistisk og transpersonlig psykologi som også rommer individets åndelige sider. Målet er vekst gjennom dyp innsikt i egen personlighet med fokus på vilje og ressurser. Bli kjent med deg selv!

For mye frykt og bekymring

Livet vårt styres av frykt i større grad enn vi tror. Mange mennesker lever på et bakteppe av bekymring, noe som fører til høyt blodtrykk, stress, indre uro, nedsatt immunforsvar og mageproblemer. Hva er egentlig frykt?

Det urolige barnet

Noen barn krever mye av sine foreldre. Stadig frustrasjon, sinne og gråt kan raskt gi foreldre bekymringer og ideer om at det er noe ”galt”. I denne artikkelen fokuserer vi på ”problembarn” fra 0-3 år.

Kan kjærlighet forklares psykologisk

Vi utvikles som mennesker i kontakt med andre, og mellommenneskelig tilknytning er avgjørende for vår eksistens. Er kjærlighet en overlevelsesmekanisme, eller et fenomen av mer åndelig karakter?

Dødelige kulturkollisjoner

Noen kulturer gir menn status i kraft av sitt kjønn. Når mannsdominerte kulturer tuftet på patriarkalske ideer og religiøse antakelser møter likestillingstankegang, kan det oppstå farlige konflikter.

Snakk deg ut av psykiske plager

Evnen til å uttrykke seg er psykologisk livsviktig. Mental selvutvikling handler om å utvide bevisst oppmerksomhet slik at vi ikke lar oss lede av negative følelser og tankegods, og her er språket vårt redskap.

Frykt og maskuline kulturer

I noen kulturer har menn høy status i kraft av sitt kjønn. Når de møter kulturer med likestilling, hvor status betinges av menneskelige kvaliteter, kan de oppleve seg truet på sitt maskuline selvverd, og det kan bli farlig.

Religiøs fordømmelse av homofili

Historisk sett fordømmer både jødedommen, kristendommen og islam homoseksualitet. Maskuline krefter som gjemmer seg bak religiøse doktriner sliter med komplekser i møte med følelser og intimitet.

Okkultisme, religion & selvutvikling

Mye praktisert religion har hatt en hemmende effekt på menneskets utvikling. Frimurerne og hemmelige broderskap syslet også med åndelige ideer, men ble beskyldt for kjetteri. Hva foregikk i de okkulte miljøene?

Mystiker eller kvakksalver?

Mystisismens kunnskap er nært beslektet med metafysikken. En mystiker kan ikke betraktes som "alminnelig" religiøs, med han er åndelig søkende. Han må ikke forveksles med new age kvakksalvere.

En pille for alt

Ofte forstår man diagnoser som ADHD, Bipolar lidelse og ME i biologiske termer. Av den grunn foretrekkes ofte medisiner fremfor terapi. Har vi for enkle løsninger på vanskelige problemer?