Psykodynamiske perspektiver på Schizofreni

Noen teorier betrakter schizofreni som en regresjon til et nivå hvor individet ikke evner å skille mellom seg selv og omverdenen eller mellom drøm og virkelighet.

Hva er rusmisbruk og hva er avhengighet?

Er avhengighet en sykdom eller et valg? Er det selvmedisinering? Er det forårsaket av psykososiale faktorer, genetikk og/eller fysiologi?

10 vanlige former for avhengighet

Alkohol, tobakk, narkotika, gambling, shopping, sex, mat, videospill, internett og jobb er de 10 vanligste formene for avhengighet. Hva kjennetegner disse formene for avhengighet?

Hypnose er ingen spøk

Hypnose hjelper mennesker å utsette sine kritiske, selvdevaluerende og bekymrede tankerekker, og på den måten flytte fokus til her-og-nå og en avslappende tilstedeværelse i nuet.

Selvmord på verdensbasis – Hva forårsaker selvmord?

Forekomsten av selvmord øker neste over alt i verden. Religion, medias innflytelse, globalisering, sosiale og kulturelle tilknytningsbånd er avgjørende faktorer.

Karaktertrekk og selvmordsfare

Spørsmålet er om noen mennesker er mer utsatt for selvmord enn andre? Og i så fall er utfordringen å kjenne igjen disse menneskene slik at man kan iverksette hjelpetiltak så tidlig som mulig.

Perspektiver på selvmord

Mennesket er et komplekst vesen, og i tilfeller av selvmord finnes det sjelden en enkeltstående faktor som kan forklare tragedien.

Selvmordets filosofi

Finnes det situasjoner hvor selvmordet representerer et godt valg? Har vi lov til å ta vårt eget liv? Selvmord handler ikke bare om personlige kriser og psykologi, men også om livssyn og sosiologi.

Lucid dreaming for viderekommende

Bevisst drømming er en selvutviklingsteknikk hvor man drar veksel på drømmen som arene for utfordring og personlig eksperimentering og vekst.

Salg av frykt

Vi undersøker hvordan angst, stress og frykt driver forbrukermarkedet. Alt fra bilforsikring til treningsprogram, fra antioksidanter til svineinfluensa selges med en viss appell til menneskers bekymring.

Store terapeuter om psykoterapi

Carl Rogers og klientsentrert terapi, Carl Gustav Jung og dybdepsykologi, John Bowlby og tilknytningsteori er tema i denne artikkelen med videoer.

Har drømmer psykologisk betydning?

Det handler om drøm som fenomen og drømmens funksjon og betydning for menneskets psykologi.

Positiv Psykologi – Tankens Kraft

Filosofien bak positiv psykologi antyder at vår innstilling til livet kan ha en reell innflytelse på tilværelsen.

Sesongdepresjon

Vinterdepresjon er en depressiv lidelse som rammer personer som i utgangspunktet har en normal mental helse gjennom det meste av året, men plutselig opplever depressive symptomer om vinteren.

Positiv Psykologi med Martin Seligman

Positiv psykologi ønsker å styrke individets egen kraft og selvfølelse. Se videoene med Martin Seligman.

Psykoterapi og Gruppeterapi

Hva er psykoterapi og hva er gruppeterapi? Felles for psykoterapeutisk behandling er at helbredelsen finner sted gjennom utveksling av språk.

Utviklingen av Personlighet og Identitet

I et foredrag av psykolog Sondre R. Liverød ser vi på utviklingen av identitet. Hva er personlighet?

Hva er gruppeterapi?

Her ser vi på myter om gruppeterapi, hvem kan gå i gruppeterapi, rammebetingelser i gruppepsykoterapi, bildeterapi, kroppsbevissthetsgruppe og terapeutens oppgave i gruppeterapi.

Hva er psykoterapi?

Målet med psykoterapi er å bli mer oppmerksom på det som foregår i våre indre og ubevisste prosesser, og dermed avsløre uheldige mønster som hittil har hindret vår videreutvikling.

Depresjon – Drømmer & Psykoterapi

Drømmer kan spille en viktig rolle i psykoterapi. I denne videoen drøftes drømmens betydning for selvutvikling og psykologisk behandling.

Mindre krangling og mer kvalitetstid

God kommunikasjon kan være vanskelig å vedlikeholde i dagliglivets stress. Evnen til å snakke sammen er en viktig ingrediens i det som kalles kvalitetstid. Hvordan oppnår man dette i et parforhold?

Selvutviklende drømming

Man kan lærer seg å være oppmerksom på at man drømmer (lucid dreaming), noe som gir en helt ny arena for utfoldelse og psykologisk selvutvikling.

Hva er Drømmer?

Freud så på drømmer som infallsporten til det ubevisste. Noen mener drømmen bearbeider følelsesmessige konflikter. Spørsmålet er hva drømmer egentlig er, og hvilken funksjon de har.

Sesongdepresjon

Sesongdepresjon kan oppstå både i løpet av våren og sommeren. Sommerdepresjon henger blant annet sammen med selvbildet og kroppsbilde. Varme og fuktighet, forandringer på timeplanen og ferie krever ofte mye ekstra krefter.

Vinterdepresjon handler ikke bare om lys

Vinterdepresjon kan utarte seg som en alvorlig depresjon, og den rammer et stort antall mennesker.

Offerrollen, alkoholisme & familietragedie

Undertrykte følelser, bitterhet og lite ansvarsevne, blandet med alkohol som en emosjonell ventil, fører ofte til familietragedie, vold og impulsive handlinger.

Tankekjør, giftige følelser & uro

Mange av tankene våre er automatiske og ofte repeterer de seg selv uten vår bevisste innflytelse. Det skaper mentalt støy og anstifter angst og depresjon i følge Eckhart Tolle.

Ekte Lykke ifølge Eckhart Tolle

Selv om vi i et heldig øyeblikk føler oss lykkelige, så er det som regel en midlertidig følelse, og plutselig befinner vi oss atter en gang i den hverdagslige sumpen av stress, frykt, tvil og angst.

Tai Chi som naturlig medisin

Det finnes etter hvert en del studier som tyder på at Tai Chi som en aktiv meditasjon kan hjelpe deg å oppnå balanse i livet.

Naturen & mentale helse

"Vi er en teknologisk art, men vi trenger også en dyp forbindelse med naturen i våre liv,” sier utviklingspsykologen Peter Kahn.

Biofeedback

Biofeedback er en selvreguleringsterapi. Det handler om å lese kroppens responser på en direkte måte og dermed vinne mer innsikt i egne ubevisste reaksjoner.

Identitet, sosiale krav & relasjon del II

Mye tyder på at emosjonell kontroll og fokus på en større mening langt utover ens eget liv er viktige aspekter ved mental balanse.

Identitet, sosiale krav & relasjon del I

Identitet og identitetskriser er et fenomen som hører til det å være mennesket, og spesielt det å være mennesket i en moderne tid.

Tankekjør og dårlig hukommelse

Gamle minner kan plutselig ramme oss og anstifte angst og panikk i en ellers ufarlig situasjon. Tankekjør støy forstyrrer livet til mange mennesker.

Hvordan tilby støtte og kondolanse til sørgende

Mennesker har mange forskjellige sorgreaksjoner. Det kan ofte være vanskelig å møte mennesker i sorg. Hvordan skal man oppføre seg og hva skal man si?

Kunsten å takle Ensomhet

Ensomhet er en sinnstilstand som rammer alle mennesker, og kunsten er å takle det uten å havne i depresjon, angst og fortvilelse.