Postmoderne angst & identitetskrise

Descartes tviler derfor er han. Becketts romanfigurer tviler på samme måte, men de tviler så mye at de mister seg selv. Kan man gruble så mye på livet at alt blir fremmed og usikkert?

Den postmoderne idioten

Dostojevskij skrev om idioten som forsøkte å gjøre alle til lags. Nesten en parodi på egalitær postmodernisme hvor alle perspektiver er likestilte, noe som kan føre til handlingslammelse og intellektuell impotens.

Eksistensialisme & selvutvikling i lyset av Franz Kafka

Franz Kafka er ekspert på livsangst og uro. Hans fabler har en eksistensiell undertone og kan fortelle oss mye om eksistensielle muligheter og begrensninger.

Hva er psykiske lidelser?

Hva er angst, depresjon, personlighetsforstyrrelser og psykoser? I psykisk helsevern finner vi henholdsvis to svar på disse spørsmålene. Det ene handler om arv, og det andre handler om miljø.

Talegaver og språk skaper verden

Sosialkonstruksjonisme betrakter virkeligheten som en sosial konstruksjon. Språket både åpner og tvinger våre virkelighetsoppfattelser i forskjellige retninger, og den som har ordet i sin makt, skaper verden.

Mennesket har to hoder

Virkeligheten og vår indre modell av virkeligheten stemmer ikke alltid overens. Nervesystem fabrikkerer sin egen modell av virkeligheten, og denne kompliserte prosessen kan gi psykologiske forstyrrelser.

Kjedsomhet er en snikende fare

Langvarig stress fører til at man mister sin indre drivkraft. Man mister kontakten meg egne behov, og deretter oppleves alt som tungt og kjedelig. Neste skritt er utbrenthet på vei mot en ”indre død”.

Undertrykkelse av kvinner & sex

Abrahamsreligionene har alltid sett med strenge øyne på seksuell utfoldelse. Både Koranen og Bibelen legger morske føringer for kvinnens underdanige plass og Paven mot kondomer fører til HIV og Aidsepidemi.

Om å havne i Helvete

Over 40 % av jordens befolkning har en livsorientering preget av myter, konformitet og en streng Gud. Det er en lumsk verden med homofobi, demoner, Pastor Jan-Aage Torp og Ludvigsen fra bibelbelte i Sør.

Vil intolerant religion forsvinne?

Flere sosiologer har ment at religion faller på sin egen urimelighet når modernismen får et tilstrekkelig grep om tilværelsen, men det har ikke skjedd. Mange lener seg fortsatt ukritisk på åndelige autoriteter.

Snåsamannen vs skolemedisin

Legevitenskapen er skeptisk til Snåsamannens evner, men mye av befolkningen har tiltro til healing. Dette skaper en stivnakket debatt som bør nyanseres! Kampen står nok en gang mellom "kropp og sjel".

Stress på jobb & omorganisering

Ansatte som ikke involveres i bedriftens avgjørelser, føler seg ofte oversett. Det kan føre til lav arbeidsmoral, lite motivasjon og usikkerhet, hvorpå arbeidstakerne raskt rammes av stress, angst og utbrenthet.

Surrealismens psykotiske prosjekt

Surrealismen vil slipper alle bånd til normalitet, hvorpå den flyter avsted i en fremmed verden. Kunstneren søker den fryktelige fremmedgjøringen som den schizofrene fanges i.

Religion versus vitenskap

Hva er forholdet mellom religion og vitenskap? Intelligent design er et eksempel på at religion forsøker å bevise Gud med ”vitenskapelige” metoder. Ender det med kvasivitenskap? Er religion og vitenskap forenlig?

Positiv psykologi & hva er lykke?

Positiv psykologi handler om velvære, tilfredsstillelse, flyt, vekst, lykke, optimisme og håp. Forskning på området spør; Hva er lykke, hvordan finner man den, og varer den evig om man først har funnet den?

Kan man unngå midtlivskriser?

Midtlivskriser rammer med depresjon og tomhet. Det handler om biologi, men også psykologi og evnen til å skape mening. Ofte finner man livskraft ved å følge en drøm, mens på "autopilot" mister man seg selv.

Bibelen – En udugelig livsveileder

Hvem bestemmer hva vi skal forstå symbolsk og hva som er faktisk i bibelen? Bibelen kan forfekte nestekjærlighet, men også legitimerer hellig krig, fordømmelse av homofili, undertrykkelse av kvinner osv.

Er Jesus tvangsinnlagt på psyk?

Mange påstår å være den gjenfødte Mesias, og dermed er det ingen som tror på noen av dem. Deres budskap strider mot all fornuft, noe bibelen også gjør, men bibelen er ikke tvangsinnlagt.

Kritikk og kritiske personer

Det finnes to typer kritikk. Den ene er velmenende og upartisk, mens den andre kommer fra kritiske personer som kompenserer for sin egen følelse av misnøye ved å klage på andre. Hvordan ytrer vi og mottar kritikk?

Behandling av rusmisbruk

Avhengighet og rusmisbruk er alvorlig og vanskelig å behandle. I behandling er ikke alltid målsetningen total avhold, men stabilisering av narkotikamisbruket. Livslang oppfølging er ofte nødvendig.

Kan religiøse grupper mislede mennesker i krise?

I kriser skakes mennesket i dypet av sin eksistens. Meningen med livet svinner hen og veien tilbake handler om å skape ny mening. Prosessen er sårbar!

I begynnelsen var ordet, og ordet er utrolig!

Åpne språkspill utvidere menneskets horisont på nyskapende måter, mens dogmer fanger oss i destruktivt trangsyn.

Hvordan utvikles dårlig selvtillit

Dårlig selvtillit utvikler seg ofte fra tidlig alder. Vi ble forlatt, overbeskyttet, mishandlet, ekskludert eller fratatt noe. Vi speiler oss i alle svikene og tror vi er verdiløse. Hvordan kan vi forbedre lav selvfølelse?

Hvorfor er mennesket så spesielt?

I følge skapelsesberetningen er mennesket spesielt fordi det er utstyrt med en sjel. Evolusjonsteori er ikke enig i denne konklusjonen. Spørsmålet er hva som gjør mennesket spesielt og hvordan vi kan forstå det.

Speilet lyver aldri?

Vi fortolker oss selv i relasjon til andre mennesker. Vår personlighet og selvtillit formes i kontakt med omgivelsene. Negative relasjoner gir grobunn for lav selvfølelse, men dette kan man gjøre noe med!

Menneskets psykologiske programvare

Hva gjør oss til mennesker? Genetisk sett ligner vi apene på en prikk, men likevel er vi ganske forskjellige. Muligens er det språket som gjør den store forskjellen.

Religion som et arvelodd

For mange er onani forbundet med skam, og seksualitet forbudet med tabu. Paven fordømmer kondomer og folk dør av AIDS. Påtalende religiøse fortellinger videreføres som et virus på tanken.

Mentalisering eller skilsmisse

Nesten halvparten av alle ekteskap ender i skillsmisse. Mentalisering er et relativt nytt terapeutisk begrep som mener at mellommenneskelige forhold krever at begge parter evner å se seg selv utenfra og andre innenfra.

Selvbevissthet mot stress og uro

Mennesker forsøker ofte å finne seg selv i det de gjør, det de eier eller sosial status. Vi leter etter oss selv i omgivelsene, men finner bare tvil og angst. En trygg identitet er forankret på innsiden; der er også Lykken.

Evolusjon er ikke bare en ”teori”

Evolusjonsteori er en forklaringsmodell som ikke er bygd på usikre antagelser, men på vitenskapelig evidens. Noen vil likevel hevde at evolusjon er en tvilsom teori og at vi er skapt av Gud for 6000 år siden.

Hvordan skal jeg meditere?

Det finnes mange ulike typer meditasjon men ulik effekt. Å meditere er ingen mystisk eller religiøs affære, men snarere en verdifull selvutviklingsteknikk for fysisk og psykisk helse hentet fra Østens tradisjoner.

Er selvutviklingsbøker nyttig for alle

Når livet virker tungt og meningsløst, handler det om å finne veien videre. Kanskje må vi omdefinere vårt liv, noe som er krevende og vanskelig. Muligens kan selvhjelpsbøker ha en positiv effekt på selvutvikling.

Angst og magisk tankegang

Mange mennesker lever anstrengt ved å bekymre seg for ting de uansett ikke kan påvirke. Vi uroer oss for kreft og ulykker, men angsten er ofte den farligste for folk flest. Hva kan vi gjøre for å endre vår tankegang?

En samtale om psyken fra universet

Er det mulig å gi en fullgod forklaring på hva som gjør oss til mennesker og hvordan menneskets bevissthet fungerer? Hva er psyken og hvorfor har vi selvbevissthet. Kan vi finne et svar i verdensrommet?

Darwin eller intelligent design

”Intelligent design” hevder at verden er komponert på en så sofistikert måte at det er nødt til å stå en Gud bak skaperverket. Dermed dementeres evolusjonsteorien og en tilblivelse basert på naturlig seleksjon.

Evighetsfilosofi på tvers av religioner

Bakom gudfryktige doktriner finnes det muligens en slags felles åndelig innsikt som kalles evighetsfilosofi. Kan denne innsikten hjelpe oss forbi religiøse dogmer?