Hva gjør oss til mennesker?

Det som utgjør vår eksistensielle særstilling handler ikke så mye om religiøs metafysikk, men snarere om det faktum at vi har utviklet et språk. Genetisk sett ligner vi aper, men symbolbruk gjør oss enestående.

En psykoanalyse av Gud og religion

Fra et rasjonelt ståsted fremstår mye av den religiøse mytologien som absurd. Fra et psykologisk ståsted fremstår Gud ofte som maktsyk og hevngjerrig, egenskaper som ikke akkurat er guddommelige?

Aksepterer vi blind tro?

Dersom man oppdras i en fanatisk religiøs doktrine hvor alle andre livssyn kategorisk bortvises, risikerer man mennesker som handler ut i fra overbevisninger som både er livsfarlige og forbløffende irrasjonelle.

Oppvekst, sinne og selvskading

Vi er den vi er på grunn av den vi var. Henriette sliter med aggresjon og lav selvtillit, noe som skriver seg fra hennes vanskelige barndom. En overinvolvert mor og bruk av fysisk avstraffelse har satt dype spor.

Sjalusi og forfølgelse av ekskjærester

Samlivsbrudd kan føre til store krenkelser og tap av selvverd. For noen ender det med en farlig besettelse hvor man forfølger ekskjæresten. Det er en desperat atferd som kalles stalking. Er dette kjærlighet?

Psykedeliske stoffer og selvutvikling

Psykedeliske stoffer påvirker våre tankeprosesser og persepsjon, men er det psykologisk skadelig, eller kan det virke selvutviklende? Kan opium eller LSD åpne menneskets bevissthet for nye dimensjoner?

Om å følge sine drømmer

Drømmer er kilden til troen på at det finnes noe bedre. Ved depresjon og livslede er drømmene idébasen som kan redde oss når vi føler at vi har nådd bunnen.

Hvilken Gud er den rette?

Hvilken Gud man ber til er i de fleste tilfeller avhengig av hvor man er oppvokst og i hvilken tidsepoke man har frekventert jorden. Mennesker sverger som regel til én Gud, men hvilken Gud er egentlig den rette?

Misunnelsens psykologi

Misunnelse kan være grunnlaget for folkemord, grensetvister, forbrytelser og uvennskap i familier og mellom venner. Misunnelse gjør mennesker umettelige og misfornøyde. Hvordan oppstår denne følelsen?

Slipp psyken fri

Myten om den gale kongen forteller oss at menneskets dagligdagse bevissthetstilstand ligger langt under våre egentlige evner. Vi lever livet i det dunkle lyset fra rutiner og kollektive vrangforestillinger. Hvordan slipper vi fri?

Krisen i NAV er dødsalvorlig

Når man er syk og sosiale velferdsordninger svikter, blir mennesket truet på sin eksistens og frykten for egen overlevelse kan bli utmattende. Krisen i NAV er dødsalvorlig.

Makt og innflytelse i sosiale medier

Gjennom sosiale medier har enkeltindividet fått stor påvirkningskraft. Informasjon påvirker vår livsførsel, og sosiale nettverk sprer informasjon til mange i ekstrem fart. Har dette en sosialpsykologisk betydning?

Online identitet i sosiale nettverk

Personlighet og psykologi i sosiale nettverk: Vår profil i sosiale medier avslører ofte et glimt av vår personlighet, men også den personen vi ønsker at andre skal se.

Fra spiseforstyrrelse til selvmord

Misnøye med eget kroppsbilde kan føre til lav selvfølelse. Noen starter på slankeprogrammer som utvikler seg til en spiseforstyrrelse og depresjon.

Hvordan vi blir avhengige av rusmidler

Man kan være genetisk disponert for rusmisbruk, men det finnes også andre faktorer som fører mennesker inn i avhengighet.

Impulskontroll og rusmisbruk

Det finnes mange psykiske lidelser som handler om manglende evner til å vurdere øyeblikkelig tilfredsstillelse opp mot langsiktige konsekvenser. Rusmisbruk er èn av dem.

Hvordan takle et selvmord?

De etterlatte etter selvmord kan få det svært vanskelig. Suicid er en krise som rammer hardt og følelsen av tap er uunngåelig, men hvordan kan man takle det?

Bruk av internett i et psykologisk perspektiv

Hvordan påvirker relasjoner på internett menneskets personlighet, livsførsel og sosiale liv? Er internett en berikelse for menneskets psykologi?

Psykoterapi på internett

I psykoterapi er målet blant annet at klienten skal trekker frem, forsterke, utforske og rent psykologisk sett utvikle sin egen person. Spørmålet er om man kan bedrive psykoterapi på internett?

Hvordan forstå psyken?

Forholdet mellom hjernen og psyken er gåtefullt. Kan vi forstå psyken som våre kreative evner til å skape vårt eget liv, eller er vi styrt av hjernebiologiske faktorer?

Meditasjon mot depresjon

Depresjon kan kureres ved hjelp av medisiner og psykoterapi, men meditasjon kan også ha en svært helbredende effekt.

Bli kvitt angst og depresjon med følelsespsykologi

Angst og depresjon er svært utbredt. Symptomene kan variere, men i tillegg til terapi er det en del ting man kan gjøre selv for å bli kvitt psykiske problemer.

Personlighetstyper på internett

Internett er på mange måter et ”psykologisk” område som reflekterer brukernes preferanser. Hvilken betydning har egentlig livet online i lyset av personlighetspsykologi?

Perspektiver på rusmisbruk og avhengighet

Er rusmisbruk og avhengighet et psykologisk problem, en "sykdom i viljen", eller handler det om biologi og hjerneorganiske tilpasningsmekanismer?

Troshelbredelse i et psykologisk perspektiv

Psykologi og religion er beslektet, men psykoterapi og troshelbredelse er forskjellige former for behandling, eller har psykologen gått presten i næringen?

Problemer med behandling av fibromyalgi

Spørsmålet er om fibromyalgi og diffuse smerter skal forstås som en somatisk lidelse eller en psykologisk lidelse og hvordan skal det behandles?

Svineinfluensa og Noceboeffekten

Den virkelige epidemien som feier over verden er ikke nødvendigvis et influensavirus, men snarere medias skrekkinnvarslende reportasjer, og kanskje kan frykt i seg selv føre til sykdom?

Noceboeffekten

Noceboeffekten er placeboeffektens onde tvilling. Ved nocebo er det negative forventninger som avstedkommer en negativ effekt.

Psykologisk behandling av kreft

Før hadde man kreftpasienter i terapi for å hjelpe dem å akseptere sykdommen. I dag sikter psykologisk behandling på at pasienten skal lære seg å bekjempe sykdommen, også på et psykologisk plan.

Psykoterapi eller psykofarmaka?

Handler psykiske lidelser om feiljusteringer i hjernens nevrokjemi eller handler det om negativt tankegods? Skal det kureres med medisiner eller samtaleterapi?

Psykiatriske medisiner

I dagens psykiatri må fordelene og ulempene ved medikamentell behandling veies mot hverandre i hvert enkelt tilfelle. Det er vanskelige problemstillinger som krever god kunnskap om psykofarmaka.

Schizofreni – kreativitet og antipsykiatri

Innenfor antipsykiatriske teorier har man ofte hatt en romantisk forståelse av schizofreni som en frigjøringsprosess fra samfunnets lenker.

Schizofreni og hjernen

Noen forstår schizofreni i forhold til svangerskapskomplikasjoner, Kreaplin forstår lidelsen som en gryende demens og Kurt Goldstein sammenligner schizofreni med organisk hjerneskade.

Psykodynamiske perspektiver på Schizofreni

Noen teorier betrakter schizofreni som en regresjon til et nivå hvor individet ikke evner å skille mellom seg selv og omverdenen eller mellom drøm og virkelighet.

Hva er rusmisbruk og hva er avhengighet?

Er avhengighet en sykdom eller et valg? Er det selvmedisinering? Er det forårsaket av psykososiale faktorer, genetikk og/eller fysiologi?

10 vanlige former for avhengighet

Alkohol, tobakk, narkotika, gambling, shopping, sex, mat, videospill, internett og jobb er de 10 vanligste formene for avhengighet. Hva kjennetegner disse formene for avhengighet?