Offerrollen, alkoholisme & familietragedie

Undertrykte følelser, bitterhet og lite ansvarsevne, blandet med alkohol som en emosjonell ventil, fører ofte til familietragedie, vold og impulsive handlinger.

Tankekjør, giftige følelser & uro

Mange av tankene våre er automatiske og ofte repeterer de seg selv uten vår bevisste innflytelse. Det skaper mentalt støy og anstifter angst og depresjon i følge Eckhart Tolle.

Ekte Lykke ifølge Eckhart Tolle

Selv om vi i et heldig øyeblikk føler oss lykkelige, så er det som regel en midlertidig følelse, og plutselig befinner vi oss atter en gang i den hverdagslige sumpen av stress, frykt, tvil og angst.

Tai Chi som naturlig medisin

Det finnes etter hvert en del studier som tyder på at Tai Chi som en aktiv meditasjon kan hjelpe deg å oppnå balanse i livet.

Naturen & mentale helse

"Vi er en teknologisk art, men vi trenger også en dyp forbindelse med naturen i våre liv,” sier utviklingspsykologen Peter Kahn.

Biofeedback

Biofeedback er en selvreguleringsterapi. Det handler om å lese kroppens responser på en direkte måte og dermed vinne mer innsikt i egne ubevisste reaksjoner.

Identitet, sosiale krav & relasjon del II

Mye tyder på at emosjonell kontroll og fokus på en større mening langt utover ens eget liv er viktige aspekter ved mental balanse.

Identitet, sosiale krav & relasjon del I

Identitet og identitetskriser er et fenomen som hører til det å være mennesket, og spesielt det å være mennesket i en moderne tid.

Tankekjør og dårlig hukommelse

Gamle minner kan plutselig ramme oss og anstifte angst og panikk i en ellers ufarlig situasjon. Tankekjør støy forstyrrer livet til mange mennesker.

Hvordan tilby støtte og kondolanse til sørgende

Mennesker har mange forskjellige sorgreaksjoner. Det kan ofte være vanskelig å møte mennesker i sorg. Hvordan skal man oppføre seg og hva skal man si?

Kunsten å takle Ensomhet

Ensomhet er en sinnstilstand som rammer alle mennesker, og kunsten er å takle det uten å havne i depresjon, angst og fortvilelse.

Positiv tenkning & smertebehandling

Kan positiv tenkning påvirker smerten? Ja, det er det mye som tyder på i følge positiv psykologi. Når alt kommer til alt er smerte en subjektiv opplevelse.

Placebo effekten & helbredelse

Placeboeffekten er et velkjent fenomen, men også et kontroversielt fenomen. Kan psyken påvirke kroppen? Har måten vi tenker på en reell innflytelse?

Omsorgssvikt avler omsorgssvikt

Omsorgssvikt er en forferdelig affære som rammer barn. Alvorlig sviktede barn kan utvikle forstyrrelser i personligheten som hemmer dem senere i livet.

Når kan vi stole på barna våre?

Tillit og mistillit representerer ofte et vanskelig dilemma. Tillit skaper selvtillit, mens mistillit kan ødelegge en god relasjon, men vi kan ikke alltid stole på barna våre?

Å miste selvtilliten

Det å være istand til å se forskjellen og gi slipp på det perfekte selvbilde, er å gjenvinne seg selv, og alt det verdifulle som følger med. "Så snart du stoler på deg selv, vil du vite hvordan du skal leve".

Å bære nag tar livet av parforhold

Dårlig selvtillit og mangel på bekreftelse er to ingredienser som ofte skaper konflikter i et parforhold. Selvusikkerhet skaper grobunn for sjalusi og irritasjon.

Hva kjennetegner et godt råd?

I vanskelige situasjoner trenger vi av og til gode råd, men alle råd er ikke like gode. Hva kjennetegner gode råd i et psykologisk perspektiv.

Positiv psykologi – Spørsmålet er svaret

Lykke er ikke rikdom, evig ungdom eller godt vær, men snarere evnen til å engasjere seg dypt i livsprosjekter og installere en større mening i sine daglige bedrifter.